Dokument

Förnyad kartläggning av hemmasittare

2015-06-11 11:18 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

2015-06-11 09:52 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus

Ett tillgängligt kulturliv

2015-06-10 14:20 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus

Unga vuxnas boende 2015

2015-05-29 08:00 CEST Hyresgästföreningen 142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och 353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det i dag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 som nu publiceras, för tionde gången sedan 1997.

Interpellation Telia

2015-05-27 11:28 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus

Provläs boken Det går an_JämO

2015-05-26 08:04 CEST Roos & Tegnér AB

Inbjudan till seminarium om kvinnors ekonomi

2015-05-21 13:41 CEST Fredrika Bremer Förbundet Fredrika Bremer Förbundet bjuder in till ett seminarium om jämställdhet, pensioner och föräldraförsäkring. Medverkande: Monica Petersson, Pensionsmyndigheten Niklas Löfgren, Försäkringskassan Louise Lindfors, Fredrika Bremer Förbundet När? Fredagen den 29 maj kl. 15.30–17.00 Var? Palmesalen i ABF-huset på Sveavägen 41 Varmt välkommen!

Noerivaelliedeklarasjovne

2015-05-20 15:58 CEST Sáminuorra Noerivaelliedeklarasjovne (Trillevallendeklarationen) antagen av Sáminuorras, Svenska samernas riksungdomsförbunds, 52:a årsmöte i Trillevallen 10 maj 2015. Tema: exploatering av samisk mark och vatten.

Sluttider bidrar till krossade glastak

2015-05-20 11:32 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus

Den svenska hyresmarknaden: Vem vinner och vem förlorar på marknadshyror?

2015-05-18 11:30 CEST Hyresgästföreningen Uppdraget innebar att göra en kartläggning av dagen hyressystem och konsekvenserna av att det avskaffas. Ramböll skulle även uppskatta värdet av nuvarande system, för samhället i stort och för olika grupper. Resultatet av undersökningen är tydligt: privata fastighetsägare tjänar 10 miljarder per år medan hushållen förlorar över 17 miljarder bara i Stockholms län.