Dokument

Affisch

2015-10-05 08:00 CEST Högskolan i Gävle

Sammanfattning (Abstracts) av GTS EU-ansökan 1 okt 2015

2015-10-01 09:58 CEST GTS

Sverigeförhandlingen - lägesredovisning (Dnr 111-1359/2015)

2015-09-23 15:53 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus Ärende till borgarrådsberedningen och kommunstyrelsen om Stockholms stads inspel i Sverigeförhandlingen, 20150923.

FP, M, C och KD:s förslag till beslut i ärendet om Sverigeförhandlingen, 150923

2015-09-23 15:53 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus

2015-09-23 09:30 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus

#Nätsmart

2015-09-22 07:00 CEST Rädda Barnen

Studieförbunden om regeringens budgetförslag 2016

2015-09-21 15:07 CEST Folkbildningsförbundet Kommentar till regeringens budgetförslag för 2016. När det gäller studieförbunden finns inget tillskott till den reguljära verksamheten, och vi efterlyser en mer offensiv folkbildningspolitik med ökade möjligheter och resurser till studieförbunden för att kunna nå fler och öka verksamheten. Studieförbunden kan göra centrala insatser för att nå unga utan arbete och utbildning.

Tertialrapport Tertial 2 2015 SBN

2015-09-15 13:34 CEST Liberalerna i Stockholms stadshus

Medlemmar i nätverket för LÄSLOV

2015-09-10 10:26 CEST Läsrörelsen

Nätverkets medlemmar 10 sep

2015-09-10 10:26 CEST Läsrörelsen