Dokument

Uppföljning skillnad mellan ut- och slutpris Götaland

2015-02-16 08:00 CET Mäklarsamfundet

Uppföljning skillnad mellan ut- och slutpris Svealand

2015-02-16 08:00 CET Mäklarsamfundet

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

2015-02-13 10:52 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) ESO har tagit fram en rapport som blickar framåt över den svenska spelmarknaden. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.: • Vad händer om dagens reglering inte ändras? • Hur påverkas kontrollen och överskottet om spelmarknaden öppnas för internationell konkurrens? • Hur kan och bör spelmarknadsregleringen ändras?

Rapport återkommunaliseringar

2015-02-12 13:09 CET Moderaterna i Stockholm

Rapport kommunaliseringar

2015-02-12 13:03 CET Alliansen i Stockholms stad

Rapport om kommunaliseringar

2015-02-12 12:44 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

2015-01-21 13:45 CET Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen har med hjälp av Ernst & Young undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig. Samtliga undersökta länder; Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland, har - till skillnad från Sverige - olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter och en tydlig statlig bostadspolitik.

Förskolan Solskenet i Björkhagen

2015-01-21 10:24 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus

Östra Bagarmossens förskolor

2015-01-21 10:24 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus

 Yair Dalal – Frank London – East meets West

2015-01-20 08:00 CET Moriska Paviljongen