Dokument

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

2017-01-16 08:40 CET

Vad behöver beslutsfattare i de Norden investera i för att förbättra välfärden för Nor...

Nordic Housing Insight: Ränteläget – stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden

Nordic Housing Insight: Ränteläget – stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden

2016-12-22 15:10 CET

Nordic Housing Insight är ett briefing paper från Mäklarsamfundet där påverkansfaktorer...

Inbjudan: En ojämlik skola

Inbjudan: En ojämlik skola

2016-12-20 13:00 CET

Samarrangemang Rädda Barnen/Europaparlamentet. I panelen: Helene Öberg - Statssekrete...

Sveriges kommuner saknar plan för idrottsanläggningar

2016-12-15 13:22 CET

Endast en av fyra kommuner uppger att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar...

Kommunundersökning RF

2016-12-15 13:21 CET

Endast en av fyra kommuner uppger att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar...

Juluppropets tre krav

Juluppropets tre krav

2016-12-14 15:09 CET

Juluppropet uppmanar regeringen att: - ge barn och unga rätt till trygghet och framtid...

Tio steg för fossil exit - Öppet brev till ansvariga ministrar

Tio steg för fossil exit - Öppet brev till ansvariga ministrar

2016-12-13 10:17 CET

Naturvårdsverket har publicerat statistik över utsläppen av klimatgaser. Den visar att ...

Tio steg för fossil exit  – Svebios förslag för transportsektorn

Tio steg för fossil exit – Svebios förslag för transportsektorn

2016-12-13 10:07 CET

– Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av u...

Rapport: Den svenska spelbranschen - Förutsättningar för spelverksamhet inom landet

Rapport: Den svenska spelbranschen - Förutsättningar för spelverksamhet inom landet

2016-12-02 09:19 CET

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, eko...