Dokument

Mycket väsen för lite kvinnofrid

2014-09-04 09:40 CEST Alla Kvinnors Hus Trots att staten fördubblat och permanentat det ekonomiska stödet till kvinnojourerna har endast en liten del av stödet tilldelats den grundläggande jourverksamheten. Alla Kvinnors Hus har i en ny rapport, Mycket väsen för lite kvinnofrid, granskat vart pengarna tog vägen och vilken betydelse det har haft för de enskilda jourerna.

Studieförbundens Musikrapport 2014 - En lokal motor för musik

2014-09-03 07:50 CEST Folkbildningsförbundet Studieförbundens verksamhet med pop, rock och hiphop är stor. Med studiecirklar, musikarrangemang och samarbeten med kulturföreningar och festivaler så är de tio studieförbunden en lokal motor för kultur i hela landet. • Nästan 400 lokala musikhus drivs av studieförbunden • Verksamheten har nära 60 000 deltagare per år • Varje år genomförs över 20 000 publika musikarrangemang

Studboguiden 2014

2014-08-25 15:14 CEST Studentbostadsföretagen Studboguiden är Studentbostadsföretagens årliga sammanställning över läget på landets studentorter i samband med höstterminsstarten. Rapporten innehåller en allmän lägesbeskrivning samt en sammanställning över läget på 30 av landets studieorter vad gäller kötider, förhållande mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder sant planerad byggnation.

PROGRAM ArchFilm Göteborg 2014

2014-08-22 14:03 CEST Archileaks Program för ArchFilm Göteborg 2014 - fyra dagar av film, fest och samtal om arkitektur och stadsplanering

DN/Ipsos väljarbarometer 7-18 augusti - Centern balanserar återigen på fyraprocentsspärren

2014-08-20 08:27 CEST Ipsos Sweden AB I DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaren ligger stödet för regeringspartierna kvar på samma historiskt låga nivå som i juni. Centerpartiet ser ut att tappa stöd och balanserar åter på riksdagsspärren.

Betygsutveckling 2006-2001

2014-08-18 14:53 CEST Forsén Marknadslogistik AB

Betygsutvecklingen 2006-2011

2014-08-18 14:47 CEST Forsén Marknadslogistik AB

Alliansens valmanifest 2014-2018 i Stockholms stad

2014-08-12 11:00 CEST Alliansen i Stockholms stad

Lönebildning i verkligheten

2014-08-12 09:24 CEST Ratio I samband med seminariet i Almedalen publicerades ett smakprov ur boken "Lönebildning i verkligheten" - en sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna kring kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft. Boken kommer ut på Studentlitteratur hösten 2014. Författare är Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg, Lotta Stern, Torbjörn Lundqvist och Anne-Sophie Larsson.

Statoils Miljöbilsranking första halvåret 2014 - kommun och län

2014-07-29 08:05 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB