Pressmeddelanden

2014-02-17 10:16 CET JP Infonet Förlag AB JP Infonet Förlag lanserar nu en rad nya lagkommentarer med alla de fördelar det digitala formatet har att erbjuda; tillgänglighet, sökbarhet och ständig aktualitet. Förutom de informativa lagkommentarerna får användaren också tillgång till ett generöst utbud av relaterat material, såsom förarbeten, praxis och angränsande lagstiftning – bara ett länkklick bort.

Polismuseets pedagogiska program för högstadiet/gymnasiet VT2014

2014-02-06 13:53 CET Polismuseet Vilken är polisens roll i en demokrati? Vilka värderingar har just din klass kring droger och civilkurage?Varför skapades det en poliskår i mitten av 1850-talet? Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Uppnå dina kursmål på Polismuseet.

Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

2014-01-17 10:21 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ingen kan ha undgått de senaste årens heta debatt om upphovrätten. Nu visar Sanna Wolk, docent i civilrätt, i ett nyligen avslutat projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, att på EU-nivå ändras upphovsrätten – men inte genom att förändra lagen i sig, utan genom en ny tolkning av lagstiftningen.

2013-12-05 16:03 CET Uppsala universitet I en nyligen försvarad doktorsavhandling vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet diskuterar Anna Wetter hur den svenska straffrätten utmanas av framväxten av en gemensam EU-straffrätt. Hon belyser bland annat den kritik som ofta riktas mot EU-straffrätten.

JIBS-professor i europeisk expertgrupp om digital ekonomi

2013-11-28 11:13 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Vår värld digitaliseras i rasande fart och i takt med allt fler varor och tjänster blir tillgängliga över nätet var man än befinner sig, förflyttas allt mer pengar över nationsgränserna. Det här leder till problem när det kommer till beskattning. EU tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram ett förslag på hur de här problemen kan lösas.

2013-11-13 07:08 CET Uppsala universitet Är uppkäftighet en del av forskarrollen? Är det rent av en dygd och är vårt universitetsklimat gynnsamt för kritiska och samhällsengagerade forskare och universitetslärare? Dessa och angränsande frågor lyfts i lördagens symposium vid Uppsala universitet som hålls till 250-årsminnet av upplysningsfilosofen Peter Forsskål.

Europeiska CBRNE-centret firar fem år!

2013-10-30 08:31 CET Umeå universitet På CBRNE-centrum vid Umeå universitet står forskning och utbildning kring farliga ämnen och krisberedskap i fokus. I samband med sitt femårsjubileum bjuder man in till öppet hus onsdagen den 6 november.

Utsläppsrätter – vad är de egentligen?

2013-10-24 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) ”Is it a bird, is it a plane….no, it´s Superman!” Är de en rättighet, ett finansiellt instrument, eller en tjänst? Eller kanske en fordran eller en slags valuta? Trots att utsläppsrätter handlas för många miljarder euro årligen, bara i Europa, är deras rättsliga status fortfarande osäker.

Nytt larmsystem tar tjuven direkt

2013-10-10 18:45 CEST SvenskPress.se Ett helt nytt larmsystem lanseras nu av Securitas Direct i Sverige som har visat sig haft en otrolig effekt när det gäller att ta inbrottstjuvar på bar gärning. Systemet som är svenskutvecklat heter Observer Direct och bygger på en kameratjänst med en larmcentral som är bemannad dygnet runt och bevakar arbetsplatser.

2013-10-09 15:15 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Universitetskanslersämbetet ger masterexamen i nationalekonomi som ges vid Internationella Handelshögskolan omdömet hög kvalitet i uppföljningen av förra årets kvalitetsutvärderingar.