Pressmeddelanden

2014-11-12 08:20 CET Uppsala universitet Välkommen till en eftermiddag med intressanta reflektioner och diskussioner kring offentlighetsprincipen och de utmaningar som den står inför i det moderna samhället. Deltar gör bland andra före detta Justitieombudsmannen Hans Gunnar Axberger, Sven Bergman från Uppdrag granskning och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

4,9 miljoner till forskning om moms

2014-11-06 09:03 CET Örebro universitet Mervärdesskatt eller moms står för en tredjedel av skatteintäkterna i Sverige och i många andra EU-länder. Forskare vid Örebro universitet har fått 4,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka vilka olikheter det finns mellan Österrike, Tyskland och Sverige när det gäller avdrag för ingående moms.

1,2 miljoner till forskning om människohandel

2014-10-15 09:36 CEST Örebro universitet Märta Johansson, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet, får 1,2 miljoner kronor från Brottsoffermyndigheten för att hitta sätt att förebygga människohandel och stärka skyddet för brottsoffer.

Från förintelsen till genusnormer – bredd i nya avhandlingar från Stockholms universitet

2014-09-25 12:02 CEST Stockholms universitet Följande studier är nyligen publicerade i avhandlingar vid Stockholms universitet.

Ryska flyktingar diskriminerades under kalla kriget

2014-05-19 07:05 CEST Stockholms universitet Flyktingar i Sverige diskriminerades under kalla kriget. Särskilt ryska flyktingar fick betydligt mer begränsade uppehållstillstånd än andra. En ny avhandling i historia vid Stockholms universitet visar på en tät relation mellan säkerhetspolitik och flyktingpolitik. En relation som också påverkades av etniska fördomar och svenska byråkraters åsikter om moral och skötsamhet.

2014-04-23 16:38 CEST Stockholms universitet FN:s säkerhetsråd är på väg i riktning mot att vara en global lagstiftare och polismakt som i allt högre utsträckning tolkar principen om folkens rätt till självbestämmande som en individens rätt till demokrati. Det visar Katinka Svanberg i sin avhandling i folkrätt vid Stockholms universitet.

Vad betyder occupy-rörelsen för demokratins framtid? Välkommen till ett seminarium med Chantal Mouffe

2014-02-26 07:00 CET Institutet för Framtidsstudier Vad betyder uppkomsten av en proteströrelse som säger sig representera en majoritet för den representativa demokratin? Är det dags att ge medborgarna möjlighet att höras med mer än en valsedel när det handlar om beslut som påverkar deras framtid? Professor Chantal Mouffe diskuterar den representativa demokratins framtid på seminariet The Future of Democracy den 6 mars.

Monumental seger över det orwellianska förmyndarsamhället

2014-02-21 21:02 CET KMR KMR har tidigare skrivit om Maryanne Godboldo – mamman från Detroit som 2011 skapade internationella rubriker efter att ha stått emot ett SWAT-team, helikopter och tanks i över tio timmar i ett försök att skydda sin dotter från att med våld bli omhändertagen och nerdrogad med kraftiga och bevisligen skadliga psykiatriska droger.

2014-02-17 10:16 CET JP Infonet Förlag AB JP Infonet Förlag lanserar nu en rad nya lagkommentarer med alla de fördelar det digitala formatet har att erbjuda; tillgänglighet, sökbarhet och ständig aktualitet. Förutom de informativa lagkommentarerna får användaren också tillgång till ett generöst utbud av relaterat material, såsom förarbeten, praxis och angränsande lagstiftning – bara ett länkklick bort.

Polismuseets pedagogiska program för högstadiet/gymnasiet VT2014

2014-02-06 13:53 CET Polismuseet Vilken är polisens roll i en demokrati? Vilka värderingar har just din klass kring droger och civilkurage?Varför skapades det en poliskår i mitten av 1850-talet? Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Uppnå dina kursmål på Polismuseet.