Pressmeddelanden

Från förintelsen till genusnormer – bredd i nya avhandlingar från Stockholms universitet

2014-09-25 12:02 CEST Stockholms universitet Följande studier är nyligen publicerade i avhandlingar vid Stockholms universitet.

Ryska flyktingar diskriminerades under kalla kriget

2014-05-19 07:05 CEST Stockholms universitet Flyktingar i Sverige diskriminerades under kalla kriget. Särskilt ryska flyktingar fick betydligt mer begränsade uppehållstillstånd än andra. En ny avhandling i historia vid Stockholms universitet visar på en tät relation mellan säkerhetspolitik och flyktingpolitik. En relation som också påverkades av etniska fördomar och svenska byråkraters åsikter om moral och skötsamhet.

2014-04-23 16:38 CEST Stockholms universitet FN:s säkerhetsråd är på väg i riktning mot att vara en global lagstiftare och polismakt som i allt högre utsträckning tolkar principen om folkens rätt till självbestämmande som en individens rätt till demokrati. Det visar Katinka Svanberg i sin avhandling i folkrätt vid Stockholms universitet.

Vad betyder occupy-rörelsen för demokratins framtid? Välkommen till ett seminarium med Chantal Mouffe

2014-02-26 07:00 CET Institutet för Framtidsstudier Vad betyder uppkomsten av en proteströrelse som säger sig representera en majoritet för den representativa demokratin? Är det dags att ge medborgarna möjlighet att höras med mer än en valsedel när det handlar om beslut som påverkar deras framtid? Professor Chantal Mouffe diskuterar den representativa demokratins framtid på seminariet The Future of Democracy den 6 mars.

Monumental seger över det orwellianska förmyndarsamhället

2014-02-21 21:02 CET KMR KMR har tidigare skrivit om Maryanne Godboldo – mamman från Detroit som 2011 skapade internationella rubriker efter att ha stått emot ett SWAT-team, helikopter och tanks i över tio timmar i ett försök att skydda sin dotter från att med våld bli omhändertagen och nerdrogad med kraftiga och bevisligen skadliga psykiatriska droger.

2014-02-17 10:16 CET JP Infonet Förlag AB JP Infonet Förlag lanserar nu en rad nya lagkommentarer med alla de fördelar det digitala formatet har att erbjuda; tillgänglighet, sökbarhet och ständig aktualitet. Förutom de informativa lagkommentarerna får användaren också tillgång till ett generöst utbud av relaterat material, såsom förarbeten, praxis och angränsande lagstiftning – bara ett länkklick bort.

Polismuseets pedagogiska program för högstadiet/gymnasiet VT2014

2014-02-06 13:53 CET Polismuseet Vilken är polisens roll i en demokrati? Vilka värderingar har just din klass kring droger och civilkurage?Varför skapades det en poliskår i mitten av 1850-talet? Polismuseets visningar och aktiviteter svarar mot flera av kursmålen på högstadiet och gymnasiet. Lägg en annorlunda och stimulerande lektion hos oss. Uppnå dina kursmål på Polismuseet.

Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

2014-01-17 10:21 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ingen kan ha undgått de senaste årens heta debatt om upphovrätten. Nu visar Sanna Wolk, docent i civilrätt, i ett nyligen avslutat projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, att på EU-nivå ändras upphovsrätten – men inte genom att förändra lagen i sig, utan genom en ny tolkning av lagstiftningen.

2013-12-05 16:03 CET Uppsala universitet I en nyligen försvarad doktorsavhandling vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet diskuterar Anna Wetter hur den svenska straffrätten utmanas av framväxten av en gemensam EU-straffrätt. Hon belyser bland annat den kritik som ofta riktas mot EU-straffrätten.

JIBS-professor i europeisk expertgrupp om digital ekonomi

2013-11-28 11:13 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Vår värld digitaliseras i rasande fart och i takt med allt fler varor och tjänster blir tillgängliga över nätet var man än befinner sig, förflyttas allt mer pengar över nationsgränserna. Det här leder till problem när det kommer till beskattning. EU tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram ett förslag på hur de här problemen kan lösas.