Pressmeddelanden

JIBS-professor i europeisk expertgrupp om digital ekonomi

2013-11-28 11:13 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Vår värld digitaliseras i rasande fart och i takt med allt fler varor och tjänster blir tillgängliga över nätet var man än befinner sig, förflyttas allt mer pengar över nationsgränserna. Det här leder till problem när det kommer till beskattning. EU tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram ett förslag på hur de här problemen kan lösas.

2013-11-13 07:08 CET Uppsala universitet Är uppkäftighet en del av forskarrollen? Är det rent av en dygd och är vårt universitetsklimat gynnsamt för kritiska och samhällsengagerade forskare och universitetslärare? Dessa och angränsande frågor lyfts i lördagens symposium vid Uppsala universitet som hålls till 250-årsminnet av upplysningsfilosofen Peter Forsskål.

Europeiska CBRNE-centret firar fem år!

2013-10-30 08:31 CET Umeå universitet På CBRNE-centrum vid Umeå universitet står forskning och utbildning kring farliga ämnen och krisberedskap i fokus. I samband med sitt femårsjubileum bjuder man in till öppet hus onsdagen den 6 november.

Utsläppsrätter – vad är de egentligen?

2013-10-24 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) ”Is it a bird, is it a plane….no, it´s Superman!” Är de en rättighet, ett finansiellt instrument, eller en tjänst? Eller kanske en fordran eller en slags valuta? Trots att utsläppsrätter handlas för många miljarder euro årligen, bara i Europa, är deras rättsliga status fortfarande osäker.

2013-10-09 15:15 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Universitetskanslersämbetet ger masterexamen i nationalekonomi som ges vid Internationella Handelshögskolan omdömet hög kvalitet i uppföljningen av förra årets kvalitetsutvärderingar.

Hur hänger skattesekretess, skattefusk och kidnappning ihop?

2013-09-25 12:13 CEST Örebro universitet Anna-Maria Hambre forskar om skattesekretess. I Sverige är det enkelt att ta reda på vad grannen tjänar men i många länder är det otänkbart. Är det alltid bra med ett öppet system eller finns det nackdelar?

2013-09-25 09:00 CEST Strålskyddsstiftelsen Tidningen Förskolan stoppar en annons från Strålskyddsstiftelsen i nästa nummer. Orsaken är påstådda starka reaktioner från Lärarförbundets medlemmar mot en liknande annons i Lärarnas Tidning. Sammanlagt 4 medlemmar av totalt 230 000 hörde av sig och var upprörda. Det är första gången på över tio år som en annons i Lärarförbundets tidningar stoppas berättar en anställd.

JIBS utökar exporten av kunskap till Afrika

2013-09-23 08:49 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ska med hjälp av medel från Sida utveckla forskarutbildningarna inom ekonomi vid University of Rwanda. Redan nu i höst börjar arbetet på plats i Rwanda.11 svenska lärosäten är delaktiga i Sidaprojektet som ska stötta University of Rwanda i en satsning på forskning och forskarutbildning.

Särskilda egenskaper skapar fördelar för familjeföretag

2013-09-16 08:41 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Familjeföretag är komplexa. Inom varje företag finns egenskaper som först kan anses vara motsatser. Börje Boers har sett på familjeföretag ur ett dualitetsperspektiv. Boers försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Organizational identity construction in family businesses a dualities perspective", vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 13 september.

Gästforskaren som inte fick komma in

2013-06-14 14:57 CEST Örebro universitet Det var gruppen med framstående fängelseforskare, som lockade Anna Eriksson att bli gästforskare vid Örebro universitet. Hon är från Alingsås, men det är på Monash University i australiska Melbourne hon har sin vetenskapliga bas. Hon har också hela sin akademiska bakgrund från utlandet, men i Sverige var hon inte tillräcklig främling för att få tillträde till fängelserna på det sätt hon hoppats.