Pressmeddelanden

2014-12-11 06:02 CET Stockholms universitet Vetenskaplig diskussion kring språkanalyser och migrationsrätt den 18 december på Stockholms universitet. Medverkar gör bland andra Byron Törnström, jurist som arbetar med flyktingärenden.

2014-11-21 10:28 CET Uppsala universitet Tillsynen, den politiska styrningen och ordning och reda i skolan är några av de ämnen som står på programmet för endagskonferensen i utbildningsrätt som arrangeras vid Uppsala universitet den 26 november.

2014-11-12 08:20 CET Uppsala universitet Välkommen till en eftermiddag med intressanta reflektioner och diskussioner kring offentlighetsprincipen och de utmaningar som den står inför i det moderna samhället. Deltar gör bland andra före detta Justitieombudsmannen Hans Gunnar Axberger, Sven Bergman från Uppdrag granskning och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

4,9 miljoner till forskning om moms

2014-11-06 09:03 CET Örebro universitet Mervärdesskatt eller moms står för en tredjedel av skatteintäkterna i Sverige och i många andra EU-länder. Forskare vid Örebro universitet har fått 4,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka vilka olikheter det finns mellan Österrike, Tyskland och Sverige när det gäller avdrag för ingående moms.

1,2 miljoner till forskning om människohandel

2014-10-15 09:36 CEST Örebro universitet Märta Johansson, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet, får 1,2 miljoner kronor från Brottsoffermyndigheten för att hitta sätt att förebygga människohandel och stärka skyddet för brottsoffer.

Från förintelsen till genusnormer – bredd i nya avhandlingar från Stockholms universitet

2014-09-25 12:02 CEST Stockholms universitet Följande studier är nyligen publicerade i avhandlingar vid Stockholms universitet.

Ryska flyktingar diskriminerades under kalla kriget

2014-05-19 07:05 CEST Stockholms universitet Flyktingar i Sverige diskriminerades under kalla kriget. Särskilt ryska flyktingar fick betydligt mer begränsade uppehållstillstånd än andra. En ny avhandling i historia vid Stockholms universitet visar på en tät relation mellan säkerhetspolitik och flyktingpolitik. En relation som också påverkades av etniska fördomar och svenska byråkraters åsikter om moral och skötsamhet.

2014-04-23 16:38 CEST Stockholms universitet FN:s säkerhetsråd är på väg i riktning mot att vara en global lagstiftare och polismakt som i allt högre utsträckning tolkar principen om folkens rätt till självbestämmande som en individens rätt till demokrati. Det visar Katinka Svanberg i sin avhandling i folkrätt vid Stockholms universitet.

Vad betyder occupy-rörelsen för demokratins framtid? Välkommen till ett seminarium med Chantal Mouffe

2014-02-26 07:00 CET Institutet för Framtidsstudier Vad betyder uppkomsten av en proteströrelse som säger sig representera en majoritet för den representativa demokratin? Är det dags att ge medborgarna möjlighet att höras med mer än en valsedel när det handlar om beslut som påverkar deras framtid? Professor Chantal Mouffe diskuterar den representativa demokratins framtid på seminariet The Future of Democracy den 6 mars.

Monumental seger över det orwellianska förmyndarsamhället

2014-02-21 21:02 CET KMR KMR har tidigare skrivit om Maryanne Godboldo – mamman från Detroit som 2011 skapade internationella rubriker efter att ha stått emot ett SWAT-team, helikopter och tanks i över tio timmar i ett försök att skydda sin dotter från att med våld bli omhändertagen och nerdrogad med kraftiga och bevisligen skadliga psykiatriska droger.