Kontaktpersoner

Maja Dahl

Nätaktivisterna Maja Dahl är projkektledare för Nätaktivisterna. Hon arbetsleder projektgruppen, ansvarar för budget och har ett huvudansvar för att projektet når sina mål. För mer information eller kontaktuppgifter, kontakta kommunikationsansvarig.

Siri Andersson

Nätaktivisterna Siri Andersson är utbildningsansvarig för Nätaktivisterna. Hon ansvarar för projektets utbildningar. Däri ingår att ta fram utbildningskoncept, samordna utbildningar på skolor samt ansvara över utbildare. För mer information eller kontaktuppgifter, kontakta kommunikationsansvarig.

Vian Tahir

Nätaktivisterna Vian Tahir är kommunikationsansvarig för Nätaktivisterna. Hon samordnar pressutskick och presskontakter och ansvarar för projektets webbplats,sociala medier och övriga kommunikationskanaler. (Foto: Tomas Gunnarsson, Genusfotografen)