Kontaktpersoner

Jonas Franksson

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Jonas är styrelseledamot i STIL och driver projektet www.medborgargolv.se.

Karin Nyberg

Femmis

Bodil Lindholm

Femmis

Josefine Alvunger
Bosse Parbring
Jimmy Sand
Fredrik Masulo Wickberg

Nätaktivisterna Fredrik arbetar med rekrytering och utbildning av de som åker ut på skolorna och håller i Nätaktivisternas klassutbildning. Han samordnar arbetet med gymnasieskolorna och ansvarar för att projektets utbildare har det material de behöver. Han arbetar även med att uppdatera webbplatsen och våra sociala medier. För mer information eller kontaktuppgifter, kontakta kommunikationsansvarig.

Claire Karlsson
Jessica Smaaland

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Min roll på STIL är att jag bevakar och rapporterar om det som händer inom personlig assistans och andra funktionshinderrelaterade frågor. Det är jag som håller koll på och sätter mig in i aktuella utredningar och förslag för att sedan skriva yttranden, artiklar och kommentarer om dem. Jag samverkar också med politiker, myndigheter och andra organisationer.