Kontaktpersoner

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Min roll på STIL är att jag bevakar och rapporterar om det som händer inom personlig assistans och andra funktionshinderrelaterade frågor. Det är jag som håller koll på och sätter mig in i aktuella utredningar och förslag för att sedan skriva yttranden, artiklar och kommentarer om dem. Jag samverkar också med politiker, myndigheter och andra organisationer.

Maja Dahl

Nätaktivisterna Maja Dahl är projkektledare för Nätaktivisterna. Hon arbetsleder projektgruppen, ansvarar för budget och har ett huvudansvar för att projektet når sina mål. För mer information eller kontaktuppgifter, kontakta kommunikationsansvarig.

Siri Andersson

Nätaktivisterna Siri Andersson är utbildningsansvarig för Nätaktivisterna. Hon ansvarar för projektets utbildningar. Däri ingår att ta fram utbildningskoncept, samordna utbildningar på skolor samt ansvara över utbildare. För mer information eller kontaktuppgifter, kontakta kommunikationsansvarig.

Vian Tahir

Nätaktivisterna Vian Tahir är kommunikationsansvarig för Nätaktivisterna. Hon samordnar pressutskick och presskontakter och ansvarar för projektets webbplats,sociala medier och övriga kommunikationskanaler. (Foto: Tomas Gunnarsson, Genusfotografen)