Kontaktpersoner

Susanne Berg

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Susanne har ansvar för STILS pågående utvecklingsarbete för att stärka medlemmarnas självbestämmande och för att utveckla nya verksamheter inom föreningen.

Malin Waldemarsson
Maria Dahl

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Maria Dahl är ordförande i föreningen STIL.

Katarina Bergwall
Jonas Franksson

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Jonas är styrelseledamot i STIL och driver projektet www.medborgargolv.se.

Inga-Bodil Ekselius
Bosse Parbring
Jimmy Sand
Fredrik Masulo Wickberg

Nätaktivisterna Fredrik arbetar med rekrytering och utbildning av de som åker ut på skolorna och håller i Nätaktivisternas klassutbildning. Han samordnar arbetet med gymnasieskolorna och ansvarar för att projektets utbildare har det material de behöver. Han arbetar även med att uppdatera webbplatsen och våra sociala medier. För mer information eller kontaktuppgifter, kontakta kommunikationsansvarig.

Claire Karlsson