Kontaktpersoner

Leif Magnusson
Katrin Holmberg
Ingrid Ramberg
Dani Ruz

Mångkulturellt centrum Foto: @Paulina Lopez

Ceylan Holago

Mångkulturellt centrum Foto: @Paulina Lopez

Erik Annerborn

Mångkulturellt centrum Har en bakgrund i modevärlden. Arbetat som pedagog. Arbetar främst med att formgivning och produktion av utställningar samt producerar och modererar programpunkter. Foto: @Paulina Lopez

Maureen Hoppers

Mångkulturellt centrum Kontakta mig för frågor rörande Mångkulturellt centrums verksamhet så lotsar jag dig vidare i organisationen.

Charlotte Hyltén-Cavallius

Mångkulturellt centrum Fil. dr i etnologi. Mina forskningsintressen rör skapandet av migrationens kulturhistoria, formandet av nation och kulturarv och därmed också frågor om makt, tolkningsföreträde och hierarkier. Nyckelord är historia, kulturarv och materialitet; textil och expressivitet, samt intersektionell migration, minoritet, estetik, klass, kön och historia. Foto: @Paulina Lopez

Susanne Berg

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Susanne har ansvar för STILS pågående utvecklingsarbete för att stärka medlemmarnas självbestämmande och för att utveckla nya verksamheter inom föreningen.