Pressmeddelanden

2014-09-09 09:24 CEST Tidningen Vi Historien har visat vad som händer när politiska krafter ställer granne mot granne. När solidaritet, civilkurage och medmänsklighet utmanas. Stå upp för din granne! Teskedsorden uppmanar till solidaritet i en ny kampanj mot intolerans.

Ny temasajt om nazistiska Svenskarnas parti

2014-09-08 14:12 CEST Stiftelsen Expo Det är många som i valrörelsen stöter på Svenskarnas parti. Partiet fiskar väljare i kölvattnet av Sverigedemokraternas framgångar. Och för att lyckas har partiet paketerat om sitt varumärke. Det har bytt namn och utseende. På www.nazismensnyaansikte.se berättar Expo om partiets historia och går genom dess ideologi. Det är en berättelse om Sveriges största nazistiska parti och dess makeover.

Nour El Refai ny ambassadör för Friends

2014-09-08 10:43 CEST Friends

Att lära sig svenska eller lära sig vara svensk?

2014-09-08 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen. Eleverna ska fostras till att bli bra svenskar och tänka som svenskar, snarare än att lära sig svenska, enligt en ny avhandling vid REMESO, Linköpings universitet.

2014-09-04 13:21 CEST Studieförbundet Bilda När yttrandefrihet och religionsfrihet krockar – en föreläsningsserie i höst på Uppsala stadsbibliotek.

Transkulturell psykiatri

2014-09-04 11:07 CEST Natur & Kultur Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro? Boken "Transkulturell psykiatri" tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader.

Så når vi fram – partiernas väg till jämställdhet
Brott och (o)trygghet i Sverige - debatt mellan Alliansen och Oppositionen

2014-09-02 11:26 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige De senaste decenniernas utveckling har medfört att brottsligheten har blivit ett allt större samhällsproblem. Det gäller i första hand den organiserade brottsligheten i form av t.ex. narkotikahandel & utpressning. Till denna utveckling ska läggas en oroande situation i många förortsområden med social oro & upplopp. Nu bjuder vi in till debatt mellan Morgan Johansson (s) och Christian Ottosson (c).

Gränsbrytarna av Erik de la Reguera

2014-08-29 10:07 CEST Norstedts I sin nya reportagebok Gränsbrytarna – Den globala migrationen och nationalismens murar följer Erik de la Reguera tre papperslösa migranter på deras färd mot USA och Europa. När han ska beskriva och tolka den ofta brutala verklighet de ställs inför tvingas han till en djupdykning i migrationens, statens och nationalismens historia.

Sluta räkna människoliv i kronor och ören

2014-08-27 11:36 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige I Dagens Nyheter i måndags kunde vi läsa om Oscar, som förlorat sin rätt till personlig assistans via Försäkringskassan. Artikeln beskriver en verklighet allt fler assistansanvändare möter. STIL arbetar just nu med en rapport som visar konsekvenserna av dagens ojämlika och godtyckliga bedömningssystem.