Pressmeddelanden

2014-04-01 11:30 CEST Region Skåne Konferensen om Integration för tillväxt ger nya perspektiv på hur integration leder till ekonomisk utveckling. Vi uppmärksammar studier, projekt, goda exempel och modeller som gynnar Skånes konkurrenskraft och bidrar till tillväxt. Region Skåne och Herbert Felix-institutet hälsar dig välkommen till Medborgarhuset i Eslöv på måndag den 7 april klockan 9-15.

2014-04-01 10:51 CEST Kvinna till Kvinna Den 9 april är det på dagen elva år sedan Saddam Hussein störtades i Irak. Friheten som många väntat på har inte infriats. Oroväckande rapporter visar hur våldet mot kvinnor ökar. Tillsammans med jordanska aktivister besöker irakiska kvinnor Sverige för att utbyta erfarenheter om hur våldet kan bekämpas. Desirée Pethrus (KD) och Carina Hägg (S) bjuder in till ett riksdagsseminarium den 9 april.

Sandra Beijer ny ambassadör för Friends

2014-03-31 10:12 CEST Friends

Nya riktlinjer för skydd av förtroendevalda

2014-03-31 08:22 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I dag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stiftelsen Tryggare Sverige en ny rapport om arbetssätt och rutiner i kommuner och landsting när det gäller arbetet med att förebygga respektive hantera våld och hot mot förtroendevalda. Resultaten visar att säkerhetsarbetet i många kommuner och landsting är kraftigt eftersatt.

2014-03-26 14:20 CET Stiftelsen Expo Lördagen den 29 mars anordnas för första gången Tillsammansmarschen på en rad orter. Antirasister från norr till söder anordnar vandringar, konserter och andra aktiviteter. - Tillsammansskapet är Expos plattform där vi stödjer lokala antirasistiska initiativ som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället eller staden där de bor, säger Alex Bengtsson, vice VD på stiftelsen Expo.

I glömskans land – exkursioner i sentida svensk-tyska spår

2014-03-25 14:27 CET Carlsson Bokförlag – Den fälldes på sjukhuset, som låg på andra sidan en bäck, alldeles i närheten. Och det var just så: först så sprack allting. Och sen kom bullret. Allt blev strimmor. Som klippt mjölk. Allt brast, på något vis. Hela upplevelsesfären. Dockservisen gick i bitar. – Och det gjorde mig så kränkt. Verkligen kränkt. På det moderna viset.

Skapandet av svensken som blond och blåögd

2014-03-25 07:03 CET Stockholms universitet Bilden av svenskhet undersöks och ifrågasätts i den nya boken Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, skriven av konstvetarna Jeff Werner och Tomas Björk vid Stockholms universitet.

Senaste Expo: Svensksomalier utsatta för angrepp och hot

2014-03-21 08:58 CET Stiftelsen Expo I årets första nummer av tidskriften Expo berättar vi om folkmordet på armenierna som ägde rum för nästan hundra år sedan, och som fortfarande delar Turkiet. Än idag är det förbjudet i Turkiet att erkänna det armeniska folkmordet, och den starka nationalismen gör det svårt att tala om vad som hänt. Expo har besökt Istanbul.

Övergrepp mot romer – i historien och i dag

2014-03-21 08:04 CET Forum för levande historia Forum för levande historia genomför en flerårig satsning för att uppmärksamma hur romer diskriminerats och förföljts i historien och fram till våra dagar. I samarbete med romer producerar myndigheten skolmaterial och utställningar samt ordnar studieresor, fortbildningar och en forskningskonferens.

Under The Starry Sky av Dyana Gaye vinner CinemAfricas filmpris

2014-03-20 17:52 CET CinemAfrica Dyana Gayes lågmälda och oerhört viktiga mästerverk om papperslösa migranter, Under The Starry Sky, går inför utsålda hus på CinemAfrica-festivalen. Nu har årets festivaljury enhälligt utsett filmen till årets vinnare av CinemAfricas filmpris. Ett hedersåtnämnande ges till filmen Crop.