Pressmeddelanden

Almedalen: Friends barnkör sjöng mot mobbning

2014-07-03 21:18 CEST Friends

2014-07-03 10:22 CEST Finansförbundet Många svenska finansföretag saknar kollektivavtal. Nu lanserar Finansförbundet satsningen #schystfinans för att få fler företag i finansbranschen att teckna kollektivavtal.

Stiftelsen Tryggare Sverige inleder samarbete med Skanska

2014-07-02 08:00 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige inleder nu ett samarbete med ett av Sveriges största byggbolag, Skanska, vars mål är att bidra till innovativa lösningar på samhällets utmaningar och att ta ett socialt ansvar där de bygger.

2014-07-01 14:03 CEST Forum - Kvinnor och Funktionshinder Idag, den 1 juli då det är SDs dag i Almedalen, fick FQ följande artikel publicerad i GT (Gotlandstidningen).

Civilsamhället står upp för öppenhet och mångfald

2014-07-01 06:50 CEST Forum - idéburna organisationer med social inriktning I dag kl. 13.00 på olika platser i Visby markerar ett sjuttiotal ideella organisationer för öppenhet och mångfald. Bakom markeringen står organisationer som Fryshuset, Svenska kyrkan och Röda Korset.

MINE:s 10 års-jubileum med Özz Nûjen!

2014-06-30 23:30 CEST MINE Vi avser att tillbakablicka. Och framåtblicka, inte minst genom att lansera vår diskussionskortlek Mångfald eller enfald? Vi kommer att diskutera denna superviktiga fråga och Özz kommer att prata om mångfaldsarbete i arbetslivet: Verklig mångfald! Den 3 juni är dagen, tiden 15-18, platsen PwC, Anna Lindhs plats 4, Malmö.

2014-06-30 08:12 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I anslutning till årets Almedalsvecka presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av mordet i Stockholm i juli 2012. Kartläggningen är en unik granskning av hur centrala aktörer så som polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård etc. agerar i syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Vattenfall sätter fokus på mångfald och blir ny samarbetspartner till Mitt Liv

2014-06-27 08:00 CEST Mitt Liv Vattenfall välkomnas som ny samarbetspartner till Mitt Liv och kommer att gå in i Mitt Livs mentorprogram Stockholm 2014/15. Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten med 32 000 anställda.

Friends i Almedalen: Barnkör sjunger om sommarlovets baksida i nyskriven låt

2014-06-27 07:58 CEST Friends 60 000 barn är mobbade – det motsvarar 3 000 skolklasser. Trots det fokuserar politikerna på elevernas prestation istället för trygghet. För att flytta fokus i skoldebatten har Friends tagit hjälp av Doreen Månsson som skrivit om texten till ”Den blomstertid nu kommer”. Den nya versionen ”Den ensamhet nu kommer” framförs för första gången under Almedalsveckan på S:t Hansskolans skolgård av barnkör

Dödligt våld mot kvinnor i nära relation – ny kartläggning

2014-06-27 06:37 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Idag presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en ny kartläggning av dödligt våld i nära relationer. Sammanlagt har 30 fall av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer granskats av en expertgrupp bestående av socionomer, poliser m.fl. Resultaten visar att cirka hälften hade kunnat förhindras genom ett mer professionellt agerande från polisen, socialtjänsten m.fl. myndigheters sida.