Pressmeddelanden

2014-04-02 10:00 CEST Hjärnkoll Trots omfattande kostnader för både samhälle och individen arbetar många kommuner inte strategiskt för att minska sjukskrivningarna bland den egna personalen. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning, men var fjärde kommun gör inte systematiska insatser för att hindra psykisk ohälsa. Många kommuner har dock blivit betydligt bättre, visar kampanjen Hjärnkolls nya kommunundersökning.

Delta i ny forskningsstudie om tolerans

2014-04-02 08:14 CEST Umeå universitet Är vi i allmänhet toleranta mot andra människors åsikter och beteenden? Och varierar toleransnivån beroende på personlighet, ålder eller politisk åsikt? En forskargrupp vid Umeå universitet vill ta reda på mer om hur social tolerans hänger ihop med synen på politik och samhälle. För att utveckla en ny mätmetod söker de nu deltagare till en webbaserad enkätundersökning.

2014-04-01 11:30 CEST Region Skåne Konferensen om Integration för tillväxt ger nya perspektiv på hur integration leder till ekonomisk utveckling. Vi uppmärksammar studier, projekt, goda exempel och modeller som gynnar Skånes konkurrenskraft och bidrar till tillväxt. Region Skåne och Herbert Felix-institutet hälsar dig välkommen till Medborgarhuset i Eslöv på måndag den 7 april klockan 9-15.

2014-04-01 10:51 CEST Kvinna till Kvinna Den 9 april är det på dagen elva år sedan Saddam Hussein störtades i Irak. Friheten som många väntat på har inte infriats. Oroväckande rapporter visar hur våldet mot kvinnor ökar. Tillsammans med jordanska aktivister besöker irakiska kvinnor Sverige för att utbyta erfarenheter om hur våldet kan bekämpas. Desirée Pethrus (KD) och Carina Hägg (S) bjuder in till ett riksdagsseminarium den 9 april.

Sandra Beijer ny ambassadör för Friends

2014-03-31 10:12 CEST Friends

Nya riktlinjer för skydd av förtroendevalda

2014-03-31 08:22 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I dag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stiftelsen Tryggare Sverige en ny rapport om arbetssätt och rutiner i kommuner och landsting när det gäller arbetet med att förebygga respektive hantera våld och hot mot förtroendevalda. Resultaten visar att säkerhetsarbetet i många kommuner och landsting är kraftigt eftersatt.

2014-03-26 14:20 CET Stiftelsen Expo Lördagen den 29 mars anordnas för första gången Tillsammansmarschen på en rad orter. Antirasister från norr till söder anordnar vandringar, konserter och andra aktiviteter. - Tillsammansskapet är Expos plattform där vi stödjer lokala antirasistiska initiativ som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället eller staden där de bor, säger Alex Bengtsson, vice VD på stiftelsen Expo.

I glömskans land – exkursioner i sentida svensk-tyska spår

2014-03-25 14:27 CET Carlsson Bokförlag – Den fälldes på sjukhuset, som låg på andra sidan en bäck, alldeles i närheten. Och det var just så: först så sprack allting. Och sen kom bullret. Allt blev strimmor. Som klippt mjölk. Allt brast, på något vis. Hela upplevelsesfären. Dockservisen gick i bitar. – Och det gjorde mig så kränkt. Verkligen kränkt. På det moderna viset.

Skapandet av svensken som blond och blåögd

2014-03-25 07:03 CET Stockholms universitet Bilden av svenskhet undersöks och ifrågasätts i den nya boken Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, skriven av konstvetarna Jeff Werner och Tomas Björk vid Stockholms universitet.

Senaste Expo: Svensksomalier utsatta för angrepp och hot

2014-03-21 08:58 CET Stiftelsen Expo I årets första nummer av tidskriften Expo berättar vi om folkmordet på armenierna som ägde rum för nästan hundra år sedan, och som fortfarande delar Turkiet. Än idag är det förbjudet i Turkiet att erkänna det armeniska folkmordet, och den starka nationalismen gör det svårt att tala om vad som hänt. Expo har besökt Istanbul.