Dokument

Bilaga till pressmeddelandet "Inget av riksdagspartierna satsar på friluftsdagar"

2014-09-12 09:43 CEST Friluftsfrämjandet

Sifoundersökning - Hur ofta motionssimmar du?

2014-09-10 05:00 CEST Coca-Cola Sverige Sifoundersökningen genomfördes den 13–19 maj 2014. Tusen personer fick frågan: "Hur ofta motionssimmar du?".

Fem valfrågor till de politiska partierna i Stockholms Stadshus från Hallar i Stockholm. nu

2014-09-09 13:12 CEST Hallar i Stockholm Nu! Fråga 5 : Kreativa lösningar för fullstora hallar i innerstaden och tätbebyggda områden

Fem valfrågor till de politiska partierna i Stockholms Stadshus från Hallar i Stockholm. nu

2014-09-09 13:10 CEST Hallar i Stockholm Nu! Fråga 4: Samordna skolans och idrottens behov av hallar

Fem valfrågor till de politiska partierna i Stockholms Stadshus från Hallar i Stockholm. nu

2014-09-09 13:00 CEST Hallar i Stockholm Nu! Fråga 3 : Reservera mark för idrott i hela Stockholm

Fem valfrågor till de politiska partierna i Stockholms Stadshus från Hallar i Stockholm. nu

2014-09-09 12:58 CEST Hallar i Stockholm Nu! Fråga 2: Idrottsytor/hallar i varje bostadsområde

Fem valfrågor till de politiska partierna i Stockholms Stadshus från Hallar i Stockholm. nu

2014-09-09 12:49 CEST Hallar i Stockholm Nu! Fråga 1: Halltäthet i nivå med Göteborg & Malmö

Fem valfrågor till de politiska partierna i Stockholms Stadshus från Hallar i Stockholm. nu

2014-09-09 12:44 CEST Hallar i Stockholm Nu! Fråga 1: Halltäthet i nivå med Göteborg & Malmö

2014-09-07 17:13 CEST AB Trav och Galopp, ATG Internationellt

2014-09-07 17:00 CEST AB Trav och Galopp, ATG Händelseförlopp_uppdaterad 140909