Pressmeddelanden

HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

2015-04-24 11:39 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar nu ut 850 000 kronor till olika projekt för informationsinsatser för ökad fiskevård. - Vi har prioriterat projekt som berör vatten där allmänheten har rätt att fiska, längs kusterna eller i tillrinnande vattendrag upp till första vandringshindret, säger Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald.

Bättre trafiklösningar i Gustavsberg

2015-04-24 11:15 CEST Värmdö kommun Kommunstyrelsens planutskott har antagit en ny trafikprincip för Gustavsbergs centrum. Målsättningen är att det ska öka kapaciteten för såväl bil- som kollektivtrafik i området. Nya start-PM för Gustavsbergs centrum och Kvarnberget antogs. Målet är bland annat att skapa nya boenden samt grönområden i centrala delarna av Gustavsberg.

Samrådspromenad – nytt grepp för dialog

2015-04-24 11:04 CEST Piteå kommun Samråd pågår om kvarteret Löjan och kvarteret Häggen, i direkt anslutning till det nya parkeringshuset. I området planeras torg, kommersiella/offentliga lokaler och bostäder. Nu bjuds medborgarna in till samrådspromenader – ett nytt sätt att informera om planerna och ta in synpunkter.

Förtjusta sommarblommor i rabatter och urnor

2015-04-24 10:43 CEST Umeå kommun Årets tema för sommarblommorna är Känslor. Rabatter och urnor kommer att spegla olika känslotillstånd som stolthet och förälskelse, skam och förtjusning. Växternas färg, form och samspel med varandra ska locka betraktaren att reflektera över vad växter kan uttrycka.

Hedlundadungen blir spännande utflyktsmål

2015-04-24 10:36 CEST Umeå kommun Den karaktärsfulla Hedlundadungen ska utvecklas till mötesplats och utflyktsmål med många aktiviteter och upplevelser. Tekniska nämnden har beslutat att godkänna förslaget på ombyggnaden. Byggstarten är planerad till sommaren 2015.

Sommarsläckning av gatubelysning 2015

2015-04-24 10:29 CEST Umeå kommun Tekniska nämnden har beslutat att gatubelysningen ska släckas under den ljusa perioden, även denna sommar. Från 18 maj till 24 juli är det släckt, men hänsyn kommer att tas till aktuella förutsättningar, t ex större evenemang och väder.

Linköpingsrektor får pedagogiskt pris

2015-04-24 10:29 CEST Linköpings kommun ​I morgon, lördag, tar Skäggetorpsskolans rektor Kajsa Andersson emot årets pedagogiska pris av den svenska riksföreningen inom The Delta Kappa Gamma Society International (DKG).

Rikshem förvärvar fastigheter i Kalmar

2015-04-24 09:57 CEST Rikshem Rikshem köper Kvarteret Flintan 1 och Gnejsen i Kalmar av HSB Sydost. Från och med 12 maj tar Rikshem över fastigheterna och kommer förvalta dessa i egen regi.

Tillsammans gör vi Uppsala renast i Sverige

2015-04-24 09:48 CEST Uppsala kommun Uppsala kommun har en vision – att Uppsala blir renast i Sverige. Vi har tagit fram ett övergripande kommunikationskampanj för minskad nedskräpning, kampanjen ska samordna och användas för att knyta ihop olika aktiviteter som rör nedskräpning med kommunen som huvudavsändare. Kampanjstart sker till Valborgsfirandet.

2015-04-24 09:43 CEST Arvika kommun Nu finns äntligen ett färdigt koncept för utbyggnad av fiber för såväl tätort, som landsbygd.