Pressmeddelanden

​Enköpings Hyresbostäder – boende med kvalitet. På riktigt.

2015-09-04 09:05 CEST MK MarknadsKommunikation ”Boende med kvalitet” skriver Enköpings Hyresbostäder på sin hemsida och det kan de nu leva upp till i och med sin certifiering mot kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen är ett välförtjänt kvitto på att verksamheten uppfyller både myndighetskrav och övriga krav, att man arbetar med att ständigt blir bättre och man har satt tydliga mål inom kvalitet och miljö.

2015-09-04 09:01 CEST Umeå kommun Umeå kommun vill lyfta möjligheten till förskola på samiska och finska och går i en broschyr ut med information främst till vårdnadshavare och föräldrar till förskolebarn.

2015-09-04 08:56 CEST Arbetsgivarverket Under fredagen den 12 maj 2015 meddelade Högsta domstolen (HD) att prövningstillstånd inte beviljas i arbetsmiljöbrottmålet mot två före detta chefer i Krokoms kommun.

Umeå fortsätter att ta emot fler besökare

2015-09-04 08:30 CEST Umeå kommun Enligt den senaste gästnattstatistiken från Statistiska Centralbyrån har juli varit en riktigt bra månad för Umeå. Hotellen i Umeå under juli visar en ökning med 7 753 gästnätter jämfört med Kulturhuvudstadsåret 2014. En ökning med drygt 17 procent. Ackumulerat för januari tom juli visar Umeå en ökning av antalet gästnätter med över 6 procent. Siffrorna är hämtade från SCB och är preliminära.

Pressinbjudan: Linköpings borgmästare inviger Bergadagen

2015-09-04 08:00 CEST Linköpings kommun Linköpings borgmästare Helena Balthammar inviger Bergadagen. Tid: Lördag 5 september klockan 11.00. Plats: Vid Berga kyrka, mitt emot Berga centrum där alla aktiviteter äger rum

Asfalteringsarbete påverkar trafiken på Ängelholmsleden

2015-09-04 08:00 CEST Helsingborgs stad På måndag, 7 september, startar ett asfalteringsarbete i på Ängelholmsleden. Ett körfält är öppet i vardera körriktningen under hela arbetet, men framkomligheten är begränsad och risken för köer stor.

2015-09-04 07:55 CEST Uppsala kommun Nu öppnas kön till piano, gitarr, elgitarr, fiol och slagverk på Uppsala musikskola. Samtidigt lanseras en digital ansökningstjänst för att lättare kunna söka, se kursutbud och hantera sina uppgifter.

2015-09-04 07:42 CEST Arvika kommun ​Onsdagen den 9 september presenterar arkitekterna sina färdiga förslag till framtidsbilder för hamnområdet i Arvika. Pressen hälsas välkommen klockan 16.45 till foajén utanför hörsalen på Arvika Näringslivscentrum där arkitekterna svarar på frågor om sina framtidsbilder.

2015-09-03 16:20 CEST Nyköpings kommun ​Förslaget till budget 2016 för Nyköpings kommun är nu på väg fram för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Gratis distanskurs för vårdpersonal förbättrar äldres livskvalitet

2015-09-03 16:18 CEST Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenters kostnadsfria distanskurs ”Kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre” för vårdpersonal ger kunskap om hur man med enkla medel kan höja livskvaliteten för äldre som drabbats av kombinerad syn- och hörselnedsättning.