Pressmeddelanden

2015-03-05 10:28 CET Halmstads kommun På sista tiden har ansökningar om olika biståndsinsatser skapat uppmärksamhet och medfört frågor och funderingar kring biståndsbeslut och domar. Under 2014 beviljades 429 personer i Halmstads kommun plats på särskilt boende i form av äldreboenden via våra biståndshandläggare.

2015-03-05 10:05 CET Linköpings kommun Kommunalråden Daniel Andersson (FP) och Eva Lindh (S) presenterar en särskild lönesatsning på delar av kommunens anställda fredag 6 mars klockan 11.00, personalavdelningens konferensrum, Ågatan 40.

2015-03-05 10:00 CET Eskilstuna kommun För elfte året i rad visar Eskilstuna kommun ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet för 2014 är 32 miljoner kronor. Bolagskoncernen gör ett av de starkaste resultaten genom tiderna med ett överskott på cirka 115 miljoner kronor. Sammantaget är det ett starkt resultat.

2015-03-05 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Sverige får cirka 10 miljarder kronor varje år i stöd från EU. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu granskat hur myndigheterna hanterat pengarna. Granskningen visar att stödmottagarna redovisat cirka 20 miljoner kronor på felaktiga grunder, siffran är en uppskattning baserad på de faktiska fel ESV upptäckt. Jämfört med tidigare år är det en klar förbättring.

2015-03-05 09:13 CET Alvesta kommun

2015-03-05 09:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg – En relativt hög hyreshöjning men det går till att stärka förutsättningarna för att klara underhållet på ett rimligt sätt. På sikt kommer detta alla hyresgäster till del. Så sammanfattar Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson uppgörelsen om årets hyror för de boende i Svenljunga Bostäder.

Lidingö i konsten

2015-03-05 08:59 CET Lidingö stad Upplev Lidingö genom konstnärens öga. Se konstverk som avbildar Lidingö under 250 år och upptäck platser och byggnader ur det förgångna.

2015-03-05 08:54 CET Sjöbo kommun Ett filmprojekt där ungdomar hjälper ungdomar genom att spela in en film har blivit verklighet. På ungdomsgården Navet finns en filmpedagog som stöttat ungdomarna i projektet, som heter Socialtjänstens tillgänglighet och ungas delaktighet. 9 mars har filmen premiär.

2015-03-05 08:52 CET Nyköpings kommun Måndag 9 mars tar kommunstyrelsen ställning till förslaget till avsiktsförklaring för Stockholm Skavsta flygplats kopplat till Ostlänken.

2015-03-05 07:45 CET Arvika kommun ​Arvika Fastighets AB har träffat tvåårsavtal om hyror för perioden 2015-04-01- till 2017-03-31 med Hyresgästföreningen Region Mitt.