Pressmeddelanden

Västerås stadsarkiv – en modern 60-åring jubilerar

2015-10-07 11:17 CEST Västerås stad Västerås stadsarkiv fyller 60 år och bjuder in allmänheten till temaföreläsningar under oktober.

95 miljoner extra satsas på barn och unga

2015-10-07 11:00 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad 95 miljoner kronor extra avsätts till fler insatser för barn och unga samt till ökad bemanning av socialsekreterare i Stockholms stads budget för 2016. Den totala budgeten inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ligger på 955 miljoner kronor. Höjningen motsvarar därmed 10 procent.

Bli en bussig resenär

2015-10-07 10:40 CEST Umeå kommun Nu kan de som oftast kör bil få möjlighet att prova att åka gratis med Ultras lokalbussar. 100 bilister kommer att erbjudas ett 30 dagars periodkort. Kommunen och Ultra vill inspirera till ett ökat användande av kollektivtrafiken som är ett mer hållbart sätt att resa.

8, 7 miljoner kronor för bättre hälsa för utsatta EU-medborgare

2015-10-07 10:23 CEST Malmö stad Stockholm, Göteborg och Malmö har beviljats 8,7 miljoner kronor ur EU-fonden FEAD för att förbättra hälsan bland kvinnor som försörjer sig i gatumiljö i de tre storstäderna. Kvinnorna ska erbjudas en kurs om egenvård och sexuell hälsa, få information om preventivmedel och erbjudas hälsokontroll.

​Ny återvinningsstation vid Netto

2015-10-07 10:14 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen En ny återvinningsstation kommer att ställas ut den 15 oktober på Arlövsvägen 34 vid Netto i Burlöv. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen.

2015-10-07 10:12 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra kustområden. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten kartlägga fiberbankar på flera ställen i länet.

Mona Sahlin föreläser i Alingsås

2015-10-07 09:35 CEST Alingsås kommun ​Terror- och våldsgrupper lyckas locka allt fler anhängare. ​Den nationella samordnaren för frågor om våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, kommer nu till Alingsås för att föreläsa om det högaktuella ämnet.

Östlig förbindelse avgörande länk för Värmdö

2015-10-07 09:27 CEST Värmdö kommun ​I en skrivelse till Sverigeförhandlingen skriver Värmdö kommun att en östlig förbindelse är nödvändig för att Värmdö ska kunna fortsätta vara en del av den expansiva Stockholmsregionen. Den Östliga förbindelsen är en ringled som planeras att sträcka sig från Värmdöleden till Frihamnen. Tillsammans med Essingeleden samt Norra och Södra länken skulle den bilda en motorvägsring runt Stockholm.

2015-10-07 09:20 CEST Eskilstuna kommun Tisdag 13 oktober avslöjas vem som får Eskilstuna kommuns jämställdhetspris och hedersomnämnande 2015. Priset delas ut på Mälardalens högskola i Eskilstuna i samband med Bemötandedagarna.

2015-10-07 08:59 CEST Huddinge kommun Den 9 oktober sker en ceremoniell utdelning när kommunens samtliga mötesplatser för unga erhåller ett HBTQ-certifikat. Ceremonin, som är öppen för alla, börjar kl 15.00 och sker på Huset, Sjödalsvägen 46. Förutom utdelningen kommer det att hållas tal, framföras musik och poesi.