Pressmeddelanden

2015-03-27 11:26 CET Umeå kommun Umeå kommun planerar gatuarbeten för sammanlagt 211 miljoner kronor under 2015. Cirka hälften av är pågående projekt som pågår under flera års tid. Till exempel Vasaplan, Rådhustorget och färdigställande av Nygatan. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.

500-årsjubileum med tusen uppslag

2015-03-27 11:24 CET Ängelholms kommun Drop in-bröllop, ett större matevenemang och ett eventuellt kungligt besök. Det är ett urval av kalasplanerna inför Ängelholms 500-årsjubileum.

2015-03-27 11:17 CET Umeå kommun Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.

2015-03-27 10:53 CET Uppsala kommun Kulturförvaltningen har på delegation från kulturnämnden beslutat stödja två projekt som förmedlar kunskap om kvinnors historia. Det är Marit Jonssons projekt om Elisabeth Rydins liv, dotter till professor och riksdagman Rydin samt kamratföreningen för 1961 års sjuksköterskeskolas projekt med dokumentation av minnen från skoltiden som får stöd. Stödet är på 30 000 kronor totalt.

2015-03-27 10:43 CET Halmstads kommun Dags för melodifestivalsfeber igen. Den 13 april står Halmstadbon Pär Andersson på scen på Cirkus i Stockholm. Då avgörs finalen i årets Funkismello. Funkismellon, melodifestivalen för personer med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har blivit en succé. I år tävlar 13 kommuner i finalen.

Sextusen böcker behövs till gigantisk skulptur i Örebro

2015-03-27 10:27 CET Örebro kommun Den spanska konstnären Alicia Martin ger böcker ett nytt liv genom att skapa gigantiska skulpturer utomhus. OpenART samlar nu in sextusen inbundna böcker till Alicia Martins kommande verk, som ställs ut på OpenART 2015.

2015-03-27 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Det starka utfallet för BNP fjärde kvartalet signalerar en kraftig tillväxt men kan delvis förklaras av tillfälliga effekter. Svensk ekonomi växer med 2,6 procent i år och med 2,5 procent nästa år. Vissa utgifter på statens budget – sjukpenning, migration och integration – ökar kraftigt i år och nästa år.

Hbtq-certifiering av Värmdös kulturverksamheter

2015-03-27 09:59 CET Värmdö kommun Värmdö bibliotek och ungkulturhuset Gurraberg ska Hbtq-certifieras av RFSL. Syftet är att höja medvetandet och synliggöra normer samt säkerställa att alla besökare ska bemötas likvärdigt. Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska alla besökare bemötas likvärdigt. Även andra normer i samhället berörs, såsom vithetsnormer, funktionsnormer, religionsnormer och åldersnormer.

Utgifterna ökar i utfallet för februari

2015-03-27 09:30 CET Ekonomistyrningsverket De totala utgifterna i februari uppgick till 67,9 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor högre än februari 2014. I februari visar, trots detta, saldot i statens budget ett överskott på 37,1 miljarder kronor. Januari och februari visar sammanlagt ett överskott på 24,7 miljarder kronor.