Pressmeddelanden

Rekordmånga svenskar bokar skidresa

2015-10-07 07:30 CEST SkiStar AB De senaste två årens fina vintrar med långa vintersäsonger och många skiddagar gör att intresset för att boka skidresor har ökat med 12 %* jämfört med samma tidpunkt föregående år. Bokningarna till Sveriges skid- och nöjesmecka Åre ökar från Sveriges tre största städer. Att fler företag vill konferera i fjällmiljö och att snögubben Valles popularitet ökar visar sig tydligt i bokningsstatistiken

2015-10-06 16:50 CEST Stena Recycling AB 250 procent. Så stor skillnad i klippkraft har den nya saxen som nu installerats på Stena Recycling ABs återvinningsanläggning i Timrå. Bolaget investerar 40 miljoner i saxen som kan klippa hela 58 ton en-meters metallskrot i timman.

Retain24 establishes direct contact with printing houses in Europe.

2015-10-06 16:25 CEST Retain24 Sverige AB We have rationalized our production process by removing a number of intermediaries and are purchasing, since a while back, directly from the major European printing houses to offer competitive prices and faster service.

​Retain24 etablerar direktkontakt med tryckerier i Europa.

2015-10-06 16:25 CEST Retain24 Sverige AB I vår produktionsprocess har vi rationaliserat bort tidigare mellanhänder och köper sedan ett tag tillbaka direkt från de stora europeiska tryckerierna, för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produktionspriser och snabbare service till våra kunder.

2015-10-06 15:34 CEST Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Snart stundar central avtalsrörelse, och därefter lokal översyn i Svenska kyrkans församlingar. Individuell och differentierad lönesättning är en grannlaga uppgift. – I löneöversynen värderar vi inte människan, utan hennes arbetsinsats, skriver VD Helén Källholm i sin ledare. Våra anställda ska definitivt ha lön för sin möda, men inte för vem hon är.

SpiderAds - världens första system för helautomatiserad bannerannonsering

2015-10-06 15:31 CEST Eurovator AB Nu kan du sköta din digitala annonsering utan inblandning av konsulter. Och det bästa av allt är att du kan nå kunderna ner på exakt kartkoordinat med 1 kilometers radie. På ett par sekunder!

BIMscript® och LENA – levereras nu med IFC 2x3-format

2015-10-06 14:53 CEST BIMobject AB BIMobject® – skaparen av BIMscript® och LENA – meddelar idag att man tillhandahåller fullständigt stöd till IFC-format i sina utvecklingslösningar. IFC – Industry Foundation Classes – är en global standard för BIM, utvecklad av buildingSMART.

Ny handhållen LIBS analysator från Bruker

2015-10-06 14:36 CEST Karl Deutsch Nordiska AB Som komplement till vår handhållna analysator Bruker S1 Titan introducerar vi nu en ny analysator Bruker EOS 500 baserad på LIBS (Laser Induced Brakedown Spectroscopy) LIBS bygger på att laser exitering av en metall där avgivande ljus från en plasma som bildas analyseras

2015-10-06 14:06 CEST Ateles Consulting Ateles Consulting AB har slutit ett avtal med Retail and Brands som driver varumärkena Polarn o Pyret och Brothers om att ansvara för support, förvaltning samt strategisk vidareutveckling av de båda varumärkenas e-handelslösningar.

Tyréns får stor roll när NetPort Science Park expanderar

2015-10-06 13:12 CEST Tyréns NetPort Science Park utökar med nybyggnation på Karlshamns pir. Tyréns har flera uppdrag inom projektet som samlar forskning, företag och organisationer inom digitala medier, energi och intelligenta transportsystem.