Bilder

Hedersordförande Mathias Dahlgren med vinnarna av Matverk 2014.

2014-04-24 10:31 CEST Gastronomiska Samtal - Vi har satt Dalsland på kartan i Matsverige i konkurrens med starka regioner som till exempel Jämtland, Skåne och Gotland, säger Elisabet Forsdahl som är stolt råvaruproducent från Näsbön. I fjol var hon dessutom med om att vinna brons i Matverk 2013 med en getsalsiccia. Foto: Bianca Brandon-Cox.

Peter Claeson, säkerhetschef på¨Scandic

2014-04-24 10:05 CEST Scandic Hotels

Malin Lanner

2014-04-24 09:43 CEST Nordic Choice Hotels

Textilcollage

2014-04-24 09:41 CEST Västerbottens museum Kunskapen om textil har i alla tider varit livsnödvändig – som skydd mot kyla och värme, statusmarkör och handelsvara. I denna fullmatade utställning på Västerbottens museum med skatter ur samlingarna lyfter museet denna kunskap och vill öka medvetenheten om dagens textila produkter och produktion.

Ångbogserbåten Primus i Sundsvall tilldelas 100 000

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas ångbogserbåten Primus i Sundsvall 100 000 kronor i stöd för arbeten i samband med ett ångpannebyte som ingår i ett flerårigt projekt att bevara fartyget och driftsätta det.

Kvartsita i Fiskebäckskil tilldelas 250 000 kronor

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Skonaren Kvartsita i Fiskebäckskil tilldelas 250 000 för skrovreparationer.

Bogserbåten Herkules i Göteborg tilldelas 150 000 kr

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas bogserbåten Herkules i Göteborg 150 000 kronor för byte av hjärtstocken.

Ångfartyget Trafik i Hjo tilldelas 250 000 kronor

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas ångfartyget Trafik i Hjo 250 000 kronor för renovering av däcket.

Sarpen i Simrishamn tilldelas 250 000 kronor

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas scoutfartyget Sarpen i Simrishamn 250 000 kronor för skrovreparationer.

Women's Health Halvmarathon presenteras av 2XU

2014-04-24 09:00 CEST Enjoy Sport Sverige AB Logo