Pressmeddelanden

Det är på Medicinska riksstämman det händer! Medicinsk forskning och ny kunskap i angelägna debatter och föreläsningar på Waterfront i Stockholm 4-5 december

2014-09-25 10:02 CEST Svenska Läkaresällskapet PRESSINBJUDAN: Ta del av nya medicinska kunskaper och erfarenheter vid angelägna debatter och föreläsningar! Den 4-5 december samlas läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare, studenter samt representanter för industrin och intresseorganisationer på Medicinska riksstämman, Sveriges största möte för läkares fortbildning över specialitetsgränserna. Mötet hålls på Waterfront i Stockholm.

GYFs utbildningspris på 50 000 kr till Marcus Gärde lärare i typografi

2014-09-25 10:00 CEST Grafiska Företagen Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes (GYF) utbildningspris på 50 000 kr går i år till Marcus Gärde, lärare i typografi på flertalet av Sveriges designskolor.

Eva Nord nominerad till Svenska Publishingpriset

2014-09-25 09:06 CEST Vellinge kommun Hur skriver man en lärobok i idé- och lärdomshistoria som får gymnasieelever att intressera sig för till exempel medeltidens människosyn och filosofen Ludwig Wittgensteins logiska positivism? Eva Nord, lärare på Sundsgymnasiet i Vellinge, vet. Hon har skrivit en, och nu har hon nominerats till det prestigefyllda Svenska Publishing-priset för sin bok.

Nytt material för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

2014-09-25 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever missförstås ibland som problem att lära sig svenska. Det gör att många elever blir utan det stöd de har rätt till. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett kartläggningsmaterial, som presenteras på Bok- och Bibliotek, som hjälper lärare att upptäcka vilka flerspråkiga elever som behöver anpassade insatser.

Varför stannar din elev hemma?

2014-09-24 17:10 CEST Teknologisk Institut Generaliserar vi två typer av frånvarande elevgrupper? De elever som vill gå till skolan men som på grund av känslomässigt obehag inte kan och de som är ointresserade av att gå till skolan.

2014-09-24 15:22 CEST HMCO AB Den upplevda medvetna, och omedvetna kundupplevelsen, kommer att vara den främsta konkurrensfaktorn inom kommande års handel och besöksnäring. Läs mer om hur Nose Sweden AB systematiskt sammanfogar basnoter med mellan- och toppnoter för att skapa och förhöja kundunika upplevelser.

2014-09-24 09:06 CEST VINNOVA Nio projekt får nu planeringsbidrag från VINNOVA för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

LÄSRÖRELSEN PÅ BOKMÄSSAN:  BEKÄMPA SPRÅKFATTIGDOMEN

2014-09-24 08:31 CEST Läsrörelsen På årets Bok & Bibliotek deltar Läsrörelsen med seminarierna KREATIVITET, SPRÅK OCH LÄRANDE den 26/9 kl. 12.00-12.20 samt BEKÄMPA SPRÅKFATTIGDOMEN 27/9 kl.12.30-12.50. Affischen UTAN SPRÅK TAR ANDRA UTTRYCK ÖVER, som redan väckt stor uppmärksamhet, kommer att tapetseras i montern samt finnas att tillgå.

Lärare från Grubbeskolan utvecklar undervisning i Malaysia

2014-09-24 07:00 CEST Umeå kommun Fredag den 26 september åker åtta lärare från Grubbeskolan och tre skolledare till Malaysia. De ska under tio dagar utbyta erfarenheter med pedagoger från partnerskolan La Salle Secondary school i Kota Kinabalu på Borneo kring lärande för hållbar utveckling.

2014-09-23 13:10 CEST Majblommans Riksförbund Majblomman satsar inför nästa år på sommarverksamhet för barn över hela landet. Vi gör det genom att våra lokala Majblommeföreningar får mer resurser att satsa på lokala sommarlovsaktiviteter. Vi startar också en Sommarlovsfond, där Majblommeföreningarna kan söka pengar till aktiviteter för barn på sin egen ort.