Pressmeddelanden

2014-10-27 09:29 CET Kunskapsskolan Kunskapsskolan har under tio års tid byggt och använt den interna webbportalen Kunskapsporten som plattform för skolornas läromedel. Kunskapsskolan har nu tillsammans med Liber ingått ett samarbete för att ytterligare förstärka och utveckla Kunskapsporten till att bli en ännu bättre resurs för både lärare och elever. Samarbetet avser användandet av Libers digitala NO-kursbibliotek.

2014-10-27 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Hur kan lärare anpassa lärsituationen utifrån elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och, eller samspelssvårigheter? Vid konferensen Skola på vetenskaplig grund på högskolan i Gävle kommer rådgivare från SPSM att prata om vad NPF innebär och vilka pedagogiska konsekvenser funktionsnedsättningen får.

2014-10-27 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Från 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som diskrimineringsform i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. På Piteå kunskapsfestival medverkar rådgivare från SPSM och pratar om hur vi skapar en mer tillgänglig skola.

Läkemedelsbolag lurade till sig över en halv miljard i Sverige

2014-10-24 21:03 CEST KMR Läkemedelsbolaget ifråga ingick en överenskommelse med Läkemedelsverket om att inte föra ut sitt ADHD-preparat till den patientgrupp som det just underkänts för i EU. Som tack för det slapp läkemedelsbolaget berätta om de allvarliga skadeverkningar som preparatet bevisligen framkallade – allt enligt bolagets egna studier.

Regeringen utlovar ny styrning bortom New Public Management

2014-10-24 14:21 CEST Svenska Läkaresällskapet Regeringen tar ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande. Svenska Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård" har efterlyst ett ökat förtroende och delaktighet för professionen. Med det räcker dock inte med politiska beslut. Läkarkårens inställning och agerande är helt centralt.

2014-10-24 14:10 CEST Uppsala universitet Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen.

2014-10-24 11:29 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi leder till bra stöd och individuellt anpassade alternativa verktyg – det är vad som förespråkas. Men hur gör skolan när verkligheten slår till?

Kartor & Klot. Sjöhistoriska öppnar utställning för unga upptäckare

2014-10-24 10:14 CEST Sjöhistoriska museet Till höstlovet öppnar Sjöhistoriska utställningen Kartor & Klot – gamla glober för unga upptäckare. I centrum står jord- och himmelsglober ur museets samlingar. Kom och upptäck världen tillsammans!

Folkuniversitetet satsar på läsfrämjande projekt för pappor och ungdomar

2014-10-24 09:39 CEST Folkuniversitetet Stockholm I november och december startar Folkuniversitetet två läsfrämjande projekt – Pappakvällar på Skärholmens bibliotek och Skrivarworkshops med ungdomar i 13-16-årsåldern. Målet är att öka intresset och motivationen för läsning och litteratur i grupper som sällan eller aldrig läser. Projekten har fått bidrag från regeringens öronmärkta peng till läsfrämjande insatser.

Rörelsehindrade barn firar att Konduktiv Pedagogik omfattas av vårdvalet i Stockholm

2014-10-23 15:23 CEST Move & Walk Efter nästan två års lobbyarbete, från chocktillstånd till protester och demonstrationer kom vi äntligen i mål. Sedan den 1 april 2014 kan barn och ungdomar i Stockholm välja att träna med konduktiv pedagogik, som numera omfattas av vårdvalet. Move & Walk vill tacka alla som har varit med och kämpat för att Konduktiv Pedagogik och Move & Walk ska finnas kvar i Stockholm.