Pressmeddelanden

Tidiga insatser för högre kunskapsresultat

2015-10-07 11:35 CEST Linköpings kommun Koalition för Linköping (S, MP, FP) vill i budgeten för 2016-2017 satsa på tidiga insatser för att höja kunskapsresultaten i Linköpings skolor.

Östervångsskolan öppnar för tidigare elever och lärare

2015-10-07 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Inför den förestående flytten av Östervångsskolans verksamhet till nya lokaler, passar skolan på att välkomna sina tidigare elever och lärare samt allmänheten till öppet hus kl 14.00–16.00 den 9 och 23 oktober. Media är välkomna till Öppet-husdagarna på Östervångsskolan, Östervångsvägen 14 i Lund.

Hur ska läkare och vårdpersonal möta ensamkommande barn?

2015-10-06 17:01 CEST Svenska Läkaresällskapet Allt fler inom hälso- och sjukvården kommer att möta de ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Fram till augusti i år hade drygt 9 300 barn kommit utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och sökt asyl i Sverige. I slutet av september har siffran stigit till 14 058, vilket kan jämföras med totalt cirka 7 000 under 2014. Angeläget program under årets Medicinska riksstämma.

2015-10-06 12:04 CEST ULI Geoforum Den 7-8 oktober på Slagthuset i Malmö hålls konferensen GEOINFO 2015. Här samlas ett stort antal specialister som fördjupar sig i hur vi kan lösa samhällsutmaningar genom att bygga våra beslut på fakta från stora datamängder, till exempel från satelliter och sensorer för miljöövervakning, trafikövervakning och kunskap om hur människor rör sig i staden.

Populärt seminarium för lärare till Sverige för första gången

2015-10-06 11:31 CEST Sanoma Utbildning Efter flera lyckade och fullbokade seminarier i Finland och Polen kommer Campus Seminar äntligen till Sverige. I oktober hålls det för första gången i Stockholm med talare som Hans Rosling i spetsen. Campus hålls exklusivt och kostnadsfritt för lärare och syftet är att inspirera och ge lärare tillfälle att nätverka.

Stort intresse för GROWTH MINDSET – livslångt lärande

2015-10-06 10:44 CEST medalgon agentur Carol Dwecks forskning om Growth Mindset har tagit skolvärlden med storm. Sättet som vi ser på lärande har en avgörande betydelse för vilket resultat som uppnås. Med ett Growth Mindset ser du på din intelligens som en utvecklingsbar förmåga, och använder motgångar som en del av lärandet. Föreläsningen presenterar Carol Dwecks forskning och ger exempel på hur du kan använda dess rön i vardagen..

Lärarjouren lanserar Läxjouren med gratis läxhjälp i svenska

2015-10-06 10:21 CEST Lärarjouren Lärarjouren storsatsar med lanseringen av Läxjouren som inte bara kommer ta över den existerande läxhjälpen utan även erbjuda gratis läxhjälp i svenska för nybörjare i svenska språket. Välkomna till Sverige, välkommen till svenska språket!

Undervisning för nyanlända – möjligheter och resurser

2015-10-06 08:00 CEST Stockholms universitet Hur kan svenska skolan möta utmaningen att ge bästa möjliga undervisning till nyanlända elever? Och hur tar vi bäst tillvara de nyanlända elevernas egna kunskaper och erfarenheter? Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet arrangerar en nationell samlingskonferens på temat ”resurser”.

2015-10-06 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Sverige har allmän skolplikt och föräldrar är skyldiga att se till att deras barn går i skolan. Trots det stannar en grupp barn och unga hemma i långa perioder. Den 6 oktober genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens i Luleå där temat är att vända elevernas frånvaro till närvaro.

​Gleerups inleder nytt samarbete med InterMatte

2015-10-05 12:00 CEST Gleerups InterEducation och Gleerups Utbildning inleder nu ett samarbete kring InterMatte, marknadens mest innovativa digitala matematikläromedel för högstadiet.