Pressmeddelanden

New Licensing Manager at Saltkråkan  – The Astrid Lindgren Company

2015-08-27 13:06 CEST Saltkråkan AB During the summer, Jessica Eriksson has been appointed Licensing Manager at Saltkråkan AB. It’s a new position created to strengthen Saltkråkan’s work with products related to Astrid Lindgren’s books and characters. Jessica Eriksson has a long experience of brand licensing from, among others, TV4’s licensing department and as a Nordic license agent.

Ny Licensing Manager på Saltkråkan

2015-08-27 12:11 CEST Saltkråkan AB Under sommaren har Jessica Eriksson anställts som Licensing Manager på Saltkråkan AB. Det är en nyinrättad tjänst som skapats för att stärka Saltkråkans arbete med produkter relaterade till Astrid Lindgrens verk och karaktärer. Jessica Eriksson har lång erfarenhet av varumärkeslicensiering bland annat från TV4:s licensavdelning och som nordisk licensagent.

Fler behöriga lärare men bristen fortsatt stor

2015-08-27 09:15 CEST Skolverket Andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan har ökat med drygt nio procentenheter sedan i februari. Trots det är fortfarande mer än var femte lärare obehörig. Det visar Skolverkets nya statistik som också går att bryta ner på lokal nivå.

Ny termin med nära 23 000 antagna studenter

2015-08-27 08:34 CEST Umeå universitet Umeå universitet ligger på en tredjeplats i landet när det gäller antalet antagna studenter – 22 600 har kommit in på höstens program och kurser. Och när höstterminen startar den 31 augusti förväntas klart fler än ifjol börja utbilda sig till lärare, socionom och civilingenjör i energiteknik.

K-märkta fartyg i världens största fototävling

2015-08-27 08:25 CEST Sjöhistoriska museet Nu drar världens största fototävling igång! Förra året vann en bild på ett k-märkt fartyg den svenska deltävlingen. - Det vore väldigt roligt om vi kunde göra om bedriften även i år, säger Claes Wollentz, 1:e intendent på Sjöhistoriska museet.

Lär dig undvika giftiga svampar - besök Botaniskas svamputställning

2015-08-27 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Att gå på en utställning med riktiga svampar är det absolut bästa sättet att lära sig se skillnad på vilka svampar man kan äta och inte. Här kan man använda alla sina sinnen och känna, lukta och titta. Våra skogar är så rika på goda svampar och det är synd om man inte vågar plocka annat än kantareller och karljohan, Under Botaniskas årliga svamputställning får du veta mera. 1 - 7 september.

Nya kliv för Högskolan Västs demokratisatsning

2015-08-27 08:00 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst går i bräschen för demokratisatsning i högskolesverige och inledde i våras ett arbete med att synliggöra och lyfta fram demokratifrågor bland personal och studenter. Strategiska medel har avsatts och nu ska nya kunskaper inhämtas i USA.

2015-08-27 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Imorgon invigs Hällsboskolan i Stockholm, en statlig specialskola från förskoleklass till åk 10 för elever med grav språkstörning. Skolan, som ligger i Campus Konradsberg på Kungsholmen, finns för barn och unga i behov av en undervisning som är särskilt utformad för att ge elever med grav språkstörning förutsättningar att nå kunskapsmålen och vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang.

Nioendeklassare lär sig mer om Förintelsen – besöker historiska platser i Polen

2015-08-27 07:00 CEST Sundsvalls kommun Den 28/8 kommer 37 niondeklassare från nio olika skolor i Sundsvall att åka på en utbildning i Polen och få lära sig mer om Förintelsen genom att besöka ett flertal historiska platser. Resan sker i regi av SKMA -Svenska kommittén mot antisemitism. Media är välkommen att träffa eleverna, lärarna och SKMA den 27 augusti ca kl.12.00, Kyrkans hus, Floragatan 4.

​König Jerlmyr (M): Den rödgrönrosa majoriteten prioriterar bort förskolan

2015-08-26 14:42 CEST Moderaterna i Stockholm Stockholms stads försämrade ekonomi går nu ut över förskolan. Under våren har olika stadsdelar varnat för att de inte får ihop budgeten och att de kommer tvingas till besparingar. Resultatet har blivit att barngrupperna ökar i stadens förskolor samtidigt som andelen lärare minskar.