Pressmeddelanden

Företagsspecifik utbildning på tre kontinenter för SKFs finanschefer

2015-05-26 16:59 CEST GU School of Executive Education AB GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar skräddarsydd ledarskapsutbildning till controllers och finanschefer inom SKF Groups globala finansorganisation. Utbildningen är indelad i tre femdagarsmoduler, varav den första delen av programmet med fokus på strategi, riskhantering och ekonomistyrning har genomförts.

Company-specific programme on three continents for SKF’s finance executives

2015-05-26 16:59 CEST GU School of Executive Education AB GU School of Executive Education at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg provides a customised training programme to controllers and financial executives within the global finance organisation of the SKF Group. The programme is organised into three five-day modules and the first module of the programme has been completed.

2015-05-26 15:29 CEST Västerås stad Idag har grundskolenämnden i Västerås fattat beslut om hållbara skolor. Beslutet påverkar de kommunala skolorna på Bäckby, Pettersberg, Rönnby och Önsta-Gryta.

2015-05-26 12:00 CEST Gleerups ​Gleerups deltar i en av fem testmiljöer som nu får finansieringsstöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Testmiljöerna ska utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan. Totalt satsar Vinnova 15 miljoner kronor i projektet.

Sällsynt krabba i svenska vatten finns nu att beskåda på Havets Hus i Lysekil

2015-05-26 08:51 CEST Havets Hus i Lysekil AB Den här nya arten för svenska vatten uppmärksammades första gången 2008, när en trålfångad torsk dissekerades och man fann ett exemplar i magen på torsken. Det vetenskapliga namnet på krabban är Goneplax rhomboides och det svenska namnet är Fyrkantskrabba.

Ny bok av Eva Blomberg om JämO och jämställdhetsproblemet

2015-05-26 08:04 CEST Roos & Tegnér AB ​Som en av de första ombudsmännen i världen grundades Jämställdhetsombudsmannen 1980. Den tog emot anmälningar om könsdiskriminering på arbetsmarknaden och arbetade dessutom aktivt med att föra jämställdheten framåt. "Jag har velat ta reda på vad JämO gjort i jämställdhetsfrågor och för att veta hur könsdiskriminering såg ut och vad som hände", säger Eva för att konkretisera bokens innehåll.

2015-05-26 07:56 CEST Skolon Idag tillkännager IST och Skolon att man avser att samarbeta för att skapa möjligheter för tusentals skolor att bedriva en pedagogiskt kvalitetssäkrad undervisning, både enklare och mer effektivt, med hjälp av digitala verktyg i skolan.

Chalmers ger en mooc om hållbarhet i vardagen

2015-05-26 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Den 8 juni startar ChalmersX sin andra mooc, Sustainability in everyday life. Kursen vänder sig till alla, oavsett utbildningsnivå, som vill lära sig att leva mer hållbart och miljövänligt. ChalmersX första mooc, som handlar om supermaterialet grafen, har hittills lockat drygt 8000 deltagare världen över.

Nu går startskottet för projektet där barn och elever skapar värde för framtida hyregäster på Mitthems trygghetsboende

2015-05-25 12:10 CEST Sundsvalls kommun Den 26 maj går startskottet för samarbetet mellan Mitthem och Barn- och utbildningsförvaltningen som är en del av arbetet att skapa Sveriges bästa skola 2021. Över hundra barn och elever träffas för en pampigmuppstartsträff. Vi välkomnar media till Filmstaden i Sundsvall kl. 9.30.

Lärarbristen kräver nationell kraftsamling

2015-05-25 09:39 CEST Skolverket Lärarbristen är alarmerande och nu behövs åtgärder. Nya vägar in i läraryrket, långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och nationell samordning för att tillvarata nyanländas kompetens i den svenska skolan. Åtgärderna föreslås i Skolverkets nya lägesbedömning om situationen i skolan.