Pressmeddelanden

2015-05-05 09:38 CEST Handelshögskolan i Stockholm I en ny skrift som släpps idag undersöker ekonomie doktor Charlotta Bay vår samtids finansiella folkbildning. Vi får genom bokens berättelser stifta bekantskap med ett urval av samhällsaktörer, och följa dem i deras strävan att försöka skapa mer ekonomiskt ansvarstagande individer.

​Kungl. biblioteket inleder pilotprojekt för att öka tillgången till audiovisuellt material för forskare utanför Stockholm

2015-05-05 09:11 CEST Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket inleder ett pilotprojekt för att forskare utanför Stockholm på ett enklare sätt ska få tillgång till det digitaliserade audiovisuella materialet i KB:s samlingar. I dag är materialet tillgängligt för forskare i KB:s lokaler. Därutöver kan forskare på vissa lärosäten få tillgång genom att KB spelar in en kopia på det efterfrågade materialet och sedan skickar dvd-skivan per post.

2015-05-05 08:59 CEST Linköpings universitet (LiU) Välkommen till en halvdag på Linköpings universitet den 7 maj då nyetablerade Tema Miljöförändring i ord och med korta filmer presenterar sin verksamhet. Dagen inleds med en föreläsning med en miljöforskare i världsklass, professor Carlos M Duarte, King Abdullah University of Science and Technology, Saudarabien.

Ännu ett stabilt år för KILROY

2015-05-05 08:56 CEST KILROY Sweden ​Med en omsättning på drygt 1,8 miljarder SEK levererar KILROY International koncernen ett positivt resultat på 59 miljoner SEK före skatt. Samtidigt har KILROY satsat stora resurser på utveckling av koncernens affärsområden och varumärken.

Tonsättaren Sven-David Sandström hedersdoktor vid Karlstads universitet

2015-05-05 08:53 CEST Karlstads universitet Den svenske tonsättaren och professorn Sven-David Sandström har utsetts till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Sandström hör till vår samtids världsledande kompositörer. Han har skapat närmare 500 kompositioner och haft en stark påverkan på svensk nutida musik. Mellan åren 1993 och 1997 undervisade han i komposition vid Musikhögskolan Ingesund.

Hur skapades rymdstaden Kiruna?

2015-05-05 08:00 CEST Umeå universitet Gruvstad, militärstad, och vinterstad. Det är några av de namn som Kiruna har fått genom åren. I en ny avhandling från Umeå Universitet visar idéhistorikern Fredrick Backman hur Kiruna även har blivit en rymdstad. Hans studie bidrar till ökad kunskap om den roll som samspelet mellan vetenskap, teknik och plats har i samhällets utveckling.

Female Leader Engineer utser årets kvinnliga teknolog för andra året i rad

2015-05-05 07:00 CEST Female Leader Engineer Female Leader Engineer är en utmärkelse för kvinnliga ingenjörsstudenter som vill utveckla sina ledaregenskaper och kick-starta sin karriär. I år växer utmärkelsen till att omfatta studenter på både KTH och Chalmers. Utmärkelsen delas ut i samarbete med svenska industriföretag och tilldelas en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor.

2015-05-04 18:55 CEST Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare bjuder in till hearing om Stockholms flygtillgänglighet med regeringens utredare Anders Sundström. Vi tar ett helhetsgrepp om flygtillgänglighetsfrågan i Stockholm och ställer frågan vilka åtgärder som behövs för att den ska kunna stärkas. Hur ska Arlanda utvecklas de kommande åren? Vad händer med Bromma?

Radical re-thinking and contrasts at Konstfack Degree Exhibition 2015

2015-05-04 16:56 CEST Konstfack Konstfack's role as a public cultural institution is evident as 154 graduating students from 14 different programmes in seven subjects exhibit their work at the annual Degree Exhibition. The entire spectrum of the visual arts and design, as interpreted by Konstfack, is on display.

Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet

2015-05-04 14:52 CEST Ersta Sköndal högskola I rapporten ”Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014” presenterar forskarna Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Forskarna visar både hur det ideella arbetet och de informella insatserna såg ut 2014 och hur det har utvecklats under åren 1992–2014.