Pressmeddelanden

3 500 nya studenter välkomnas i höst

2014-07-11 13:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola I dagarna går de första antagningsbeskeden ut till de studenter som vill börja studera på universitet och högskola i höst. Av de totalt 13 000 studenter som sökte till BTH den 15 april, har 3 535 studenter erbjudits en utbildningsplats.

Ögonblicksbilder av hur syre bildas i fotosyntesen

2014-07-10 21:40 CEST Umeå universitet Forskare från Umeå universitet har med två olika tillvägagångssätt fått en unik experimentell inblick i reaktionsförloppet som leder till bildandet av syremolekyler i fotosyntesen. De båda studierna publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

2014-07-10 09:15 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm

Politik i fokus med unga bakom kameran

2014-07-09 09:52 CEST Region Värmland Sommarpraktik med inriktning på filmskapande har arrangerats av Region Värmland sedan slutet av 90-talet och flera framgångsrika filmare har börjat sin bana där. Temat under supervalåret 2014 är politik. Välkommen till pressträff där du får möta årets handledare och praktikanter.

2014-07-08 12:08 CEST Handelshögskolan i Stockholm Konsultföretagen ligger i topp när Handelshögskolan i Stockholm mäter vilka arbetsgivare som är populärast bland studenterna. Årets upplaga av Imagebarometern visar också ett ökande intresse för traineeprogram och internships, särskilt hos de kvinnliga studenterna. En majoritet av studenterna föredrar även ett fast jobb och många gör gärna karriär hos en och samma arbetsgivare.

Negar Sani löste den tryckta diodens gåta

2014-07-08 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I tretton år har gåtan förblivit olöst, men nu har Negar Sani, doktorand vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, Campus Norrköping, lyckats förklara hur en tryckt diod kan fungera i GHz-bandet. Dioden utgör den felande länken mellan mobiler och tryckta etiketter, där mobilen kan sköta strömförsörjningen till etiketten.

Dags att förbättra vården av våra multisjuka äldre

2014-07-07 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Äldre får idag alltför sällan vård som är anpassad till deras hälsoproblem: bemötande och behandling av multisjuka äldre är temat för Läkaresällskapets kongress 20-22 aug i Stockholm: ”Personalized Geriatric Medicine. Improving prevention, assessment and management of multimorbid elderly people”. Ledande forskare från Japan, USA, England, Irland, Spanien, Finland och Norge presenterar senaste rön.

Rekordmånga studenter vill fortsätta som entreprenörer

2014-07-07 08:29 CEST Encubator AB Rekordmånga entreprenörer på Encubator väljer i år att fortsätta med sina affärsprojekt. Orsaken är det stora kundintresset. – Det är minst 7 av 11 affärsprojekt som drivs vidare i år, vilket är väldigt roligt. De har samtliga fått bra respons från blivande kunder, säger Linnéa Lindau, VD på Encubator.

2014-07-04 09:34 CEST Umeå universitet En infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori pågår hela livet för den som inte får behandling. För att förbli infekterad måste bakterien anpassa sig till de förändringar som ständigt sker i magen. En ny mekanism förklarar hur en enda byggsten i bakteriens DNA möjliggör detta. Resultaten presenteras av forskare vid Umeå universitet i en ny studie i tidskriften PLoS Pathogens.

2014-07-03 14:49 CEST Studentbostadsföretagen Torsdagens moderatförslag om 20 000 nya studentbostäder till 2020 glädjer studentbostadsbranschen. Bristen på studentbostäder manifesteras vid varje höstterminsstart genom det bostadskaos som råder på landets större studieorter.