Pressmeddelanden

Easy Angle är vinnaren i Shine Competition

2015-08-27 18:11 CEST GIH Projektgrupperna Lifee, Easy Angle och Syrgasträning är de vinnande bidragen i innovationstävlingen Shine Competition. De får 20 000 kronor vardera, stöd för att testa sin innovation och presentera sina innovationer för potentiella investerare vid Asia Financial Forum i Hongkong under våren 2016. Easy Angle är dessutom utvald till vinnarnas vinnare och får ytterligare 30 000 kronor i prispengar.

Nytt verktyg ger möjlighet till ökad matchning och minskad arbetslöshet

2015-08-27 16:43 CEST Myndigheten för yrkeshögskolan Idag fattade regeringen beslut om att införa ett svenskt ramverk för kvalifikationer. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens och erfarenhet nu synliggöras. Verktyget kommer därmed kunna öka matchningen på arbetsmarknaden och i ett större perspektiv minska arbetslösheten. Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag från riksdagen att ansvara för implementering.

2015-08-27 14:51 CEST Handelshögskolan i Stockholm Managers who have a meditative approach to work can include more and broader perspectives when making important decisions, which may ultimately lead to the development of operations in a more sustainable way. This new research comes from the Stockholm School of Economics and was recently presented in Vancouver at the world's largest conference for management researchers.

Ersta Sköndal högskola arrangerar seminarium om etik och migration den 25 september

2015-08-27 11:16 CEST Ersta Sköndal högskola Ersta Sköndal högskolas årligen återkommande Hamiltonseminarium handlar i år om etik och migration. Idag är ca 60 miljoner människor på flykt undan krig, politisk förföljelse och diskriminering i olika former. Detta är den mest dramatiska flyktingsituationen sedan slutet av andra världskriget.

Tusentals nya studenter när höstterminen drar igång

2015-08-27 10:54 CEST Örebro universitet På måndag drar höstterminen igång och upp emot 3 500 nya studenter påbörjar sina studier vid Örebro universitet. Anna Blomberg är ny introduktionsansvarig på universitetet och arbetar för att de nya studenterna ska få ett så bra mottagande som möjligt.

2015-08-27 09:00 CEST Stockholms Handelskammare Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är Sectra AB som utvecklar IT-lösningar som används för medicinsk bildbehandling och säker kommunikation. Den andra vinnaren är Välinge Innovation AB som utvecklat mekaniska sammanfogningsmetoder för golvprodukter, så kallade klick-golv. Priset delas ut av Kronprinsessan Victoria i samband med World Trade Day på Grand Hôtel.

Ny bok slår hål på fantasier om ledarskap

2015-08-27 08:50 CEST Studentlitteratur Det finns ett stort glapp mellan populära ledarskapsideal och den mer komplexa praktiken. Det menar forskarna bakom När ledarskapet krackelerar som i boken skildrar ledarskapsförsök i praktiken och identifierar fallgropar för gott ledarskap.

Ny termin med nära 23 000 antagna studenter

2015-08-27 08:34 CEST Umeå universitet Umeå universitet ligger på en tredjeplats i landet när det gäller antalet antagna studenter – 22 600 har kommit in på höstens program och kurser. Och när höstterminen startar den 31 augusti förväntas klart fler än ifjol börja utbilda sig till lärare, socionom och civilingenjör i energiteknik.

Studenter smygstartar terminen

2015-08-27 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola På fredag den 28 augusti smygstartar terminen för drygt 1 000 studenter vid BTH. Då samlas de nya studenterna på Campus Gräsvik för att träffa studiekamrater, lärare och för att se sig om på campus. Media är välkommen att närvara.

Nya kliv för Högskolan Västs demokratisatsning

2015-08-27 08:00 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst går i bräschen för demokratisatsning i högskolesverige och inledde i våras ett arbete med att synliggöra och lyfta fram demokratifrågor bland personal och studenter. Strategiska medel har avsatts och nu ska nya kunskaper inhämtas i USA.