Pressmeddelanden

Vågar vi drömma?

2015-11-26 08:00 CET Beckmans Designhögskola ”Vågar vi drömma?” Så inleder Hanna Bylund sin högaktuella musiktolkning av årets Nobelpris i Fred som går till Kvartetten för nationell dialog i Tunisien. Hennes verk deltar när årets nobelpris gestaltas i mode, musik och design av studenter från Kungl. Musikhögskolan och Beckmans Designhögskola i utställningen Nobel Creations – The Nobel Prize 2015, som öppnar på Nobelmuseet 4 december.

​  Klimatuppvärmningen kan gå snabbare än beräknat

2015-11-26 08:00 CET Linköpings universitet (LiU) Den globala uppvärmningen kan ske snabbare än man tidigare trott. Anledningen är att även de växhusgasutsläpp som är naturliga påverkas av en höjd temperatur. Genom mätning av naturliga metanutsläpp kan detta bekräftas i studier från Linköpings universitet.

2015-11-25 17:29 CET Sveriges Apoteksförening ​När Sacomässan på torsdagen slår upp portarna i Malmö är apoteksbranschen på plats. Det är första gången som apoteksbranschen kan uppmuntra blivande studenter att söka en farmaceututbildning i Malmö. Inom kort kommer en ny receptarieutbildning starta på Malmö högskola. Skåne har tidigare saknat en utbildning för receptarier, vilket resulterat i en farmaceutbrist i regionen.

Skåningar saknar rätt utbildning för bristyrken i länet

2015-11-25 11:10 CET Studentum Sverige AB Arbetslösheten i Skåne är bland den högsta i Sverige, trots att antalet bristyrken i länet har blivit fler. En av anledningarna är att många saknar den utbildning som krävs. Under Saco studentmässa i Malmö den 26 november finns söktjänsten Studentum på plats för att hjälpa skåningarna att hitta rätt utbildning.

Nytt avsnitt i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Erbjud unga utvecklingsmöjligheter i byggsektorn”

2015-11-25 10:00 CET Svensk Byggtjänst Arbetsgivare inom byggsektorn skriker idag efter kompetent personal, samtidigt som allt färre utbildar sig inom vissa byggyrken. Detta gäller såväl akademiker som yrkesarbetare. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret pratar vi om hur tillgången på arbetskraft kan säkras, nu när en tredjedel av alla medarbetare i byggsektorn går i pension under en femtonårsperiod.

2015-11-25 09:59 CET Naturvetarna Arbetsmarknaden för naturvetare ser allt bättre ut. Enligt Naturvetarnas trendrapport för 2015 har naturvetare inom matematik, statistik, it, laboratorievetenskap, kemi och djuromvårdnad särskilt goda framtidsutsikter.

Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

2015-11-25 09:15 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet vill att Socialstyrelsen ser över situationen och föreskrifterna kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Dagens medicinska metoder är alltför oprecisa för att vara medicinskt och etiskt försvarbara menar Läkaresällskapet.

Edholm (L): Stockholms stad bör finansiera fler platser på förskollärarutbildningen

2015-11-25 08:38 CET Liberalerna i Stockholms stadshus Liberalerna i Stockholm föreslår att Stockholms stad ska utreda möjligheterna att finansiera ytterligare platser på förskollärarutbildningen i regionen. Bakgrunden är att regeringen dragit ned på antalet platser på regionens förskollärarutbildningar samtidigt som bristen på förskollärare är stor.

Ge Sverige en modern läkarutbildning!

2015-11-25 08:13 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet uppmanar Utbildningsdepartementet att snarast ta ställning för en ny läkarutbildning i enlighet med utredningen ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”.

Tvingas varsla samtliga vid LTU Green Fuels

2015-11-25 06:00 CET Luleå tekniska universitet LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna bränslen. Nu hotas hela anläggningen av nedläggning och unik samlad kompetens hos personalen går förlorad. Orsaken är brist på forskningsfinansiering.