Pressmeddelanden

2014-05-24 16:47 CEST Svenska Afghanistankommittén Konflikten mellan talibaner, andra beväpnade grupper och den afghanska staten drabbar civilbefolkningen i Afghanistan. År 2013 var det mest våldsamma året mot civila sedan 2009 enligt UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan. SAK uppmanar Migrationsverket att noga följa säkerhetsläget och inte göra generaliserade bedömningar då säkerhetsläget ständigt förändras i Afghanistan.

Peder Jonsson är Svenska Afghanistankommitténs nya ordförande

2014-05-24 16:21 CEST Svenska Afghanistankommittén Peder Jonsson valdes med acklamation till ny ordförande för Svenska Afghanistankommittén vid organisationens årsmöte i Stockholm under lördagseftermiddagen. Han efterträder Lotta Hedström som avgår efter åtta år i styrelsen, varav tre år som ordförande.

UNHCR says insufficient help reaching CAR refugees in Cameroon

2014-05-23 13:46 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR In Cameroon, UNHCR and its partners are battling to help growing numbers of refugees from the Central African Republic, many arriving malnourished and ill after walking and hiding in the bush for weeks before reaching the border.

2014-05-20 11:56 CEST Svenska Afghanistankommittén 2013 var det mest våldsamma året mot civila i Afghanistan sedan 2009. Trots eskalerande krig och utbredd korruption har Svenska Afghanistankommittén (SAK) belägg för att utveckling är möjlig. Bara under 2013 försåg organisationen fler än 3,2 miljoner patienter med vård.

Vad händer när robotar tar över dödandet?

2014-05-19 09:34 CEST KTH KTH-forskaren Linda Johansson har studerat robotar och etik och har nyligen lagt fram sin avhandling. Av den kan vi utläsa att det är hög tid att diskutera etiska frågor runt robotar, som att det kan vara nödvändigt att se över krigets lagar och även att börja undersöka huruvida avancerade robotar skulle kunna hållas ansvariga för sina handlingar.

2014-05-16 14:05 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR UNHCR is seeing new displacement in Central African Republic following a recent intensification of conflict in the centre-north. Already, as of 2 May, more than 23,000 people were displaced in the Kaga Bandoro area, a near doubling from the level of a month earlier.

2014-05-07 07:09 CEST Uppsala universitet Energifrågan och specifikt gashandeln har påverkat konflikten och utvecklingen i Ukraina och Ryssland mer än vad som är allmänt känt. Detta enligt forskaren Stefan Hedlund vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet, som i dagarna kommit ut med en bok som går rakt in i kärnan av detta högaktuella ämne.

2014-05-05 11:26 CEST Södertörns högskola Fem doktorander vid Södertörns högskola som kommer från Ukraina och studerar Ukraina utifrån olika ämnesperspektiv har bildat en informell forskargrupp. De arrangerar seminarier vid högskolan och startar nu en blogg där de kommenterar situationen i Ukraina utifrån sin respektive forskning. De är även öppna för medverkan i media. Följ bloggen Re:Ukraine via blogg.sh.se/re-ukraine.

Svenska Afghanistankommittén upplever ökat våld mot hälsoarbetare, patienter och vårdinrättningar

2014-04-24 13:51 CEST Svenska Afghanistankommittén I morse dödades tre läkare från den amerikanska organisationen Cure vid organisationens sjukhus i Kabul. – Ingen vet motivet bakom morgonens attack. Det kan vara en privat uppgörelse, eller politiskt motiverad. Svenska Afghanistankommittén har en senaste tiden upplevt en oroande ökning av våld mot hälsopersonal och patienter vid våra kliniker. säger Anna-Karin Johansson, GS på SAK.

2014-04-06 10:05 CEST Svenska Afghanistankommittén Idag skriver Svenska Afghanistankommittén tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om behovet av att utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan på GP Debatt.