Bilder

Lantbrukaren Jörgen Claesson utanför Värnamo

2015-05-18 14:13 CEST Trejon AB

Hos lantbrukaren Jörgen Claesson utanför Värnamo finns en helhetslösning från Trioliet installerad

2015-05-18 14:13 CEST Trejon AB

Trioliet

2015-05-18 14:13 CEST Trejon AB

Trioliet

2015-05-18 14:13 CEST Trejon AB

Female Leader Engineer - projektmedlem Eva Olsson

2015-05-12 22:05 CEST Female Leader Engineer Eva Olsson medlem i projektgruppen och ansvarig för hemsidan. Arbetar som Industry developer på Tieto.

Female Leader Engineer

2015-05-12 22:00 CEST Female Leader Engineer Medlemmar från projektgruppen. Från vänster: Emelie Baedecke Yllner, Lai-San Wong, Sara Carlén

Female Leader Engineer

2015-05-12 21:57 CEST Female Leader Engineer Medlemmar från projektgruppen. Från vänster: Emelie Baedecke Yllner, Tina Runesson, Lai-San Wong

Female Leader Engineer - projektmedlem Emelie Baedecke Yllner

2015-05-12 21:51 CEST Female Leader Engineer Emelie Baedecke Yllner medlem i projektgruppen och ansvarig för prisceremonin. Arbetar som Travel Manager på ÅF.

Johan Lindström, vd Entreprenörföretagen

2015-05-11 23:39 CEST Entreprenörföretagen Johan Lindström, vd i Entreprenörföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

Johan Lindström, vd Entreprenörföretagen

2015-05-11 23:37 CEST Entreprenörföretagen Johan Lindström, vd i Entreprenörföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.