Pressmeddelanden

2005-12-09 17:14 CET Lantmännen Mats Jeppsson slutar som vd för Granngården och blir vice vd för Lantmännen Maskin. Hans ansvar blir att driva det omfattande förändringsarbete som verksamheten för lantbruksmaskiner står inför. Arbetet med att söka efter en ny vd till Granngården pågår och beräknas vara klart under våren 2006.

2005-12-09 08:51 CET Lantmännen

2005-12-08 09:47 CET Umeå universitet

2005-12-08 09:46 CET Statens Jordbruksverk

2005-12-07 08:40 CET Lantmännen För behovs- och platsanpassad kvävegödsling och växtskyddsbehandling finns nu Yara N-Sensor ALS. Unikt för denna nya modell är att den har en egen ljuskälla och kan användas både dag och natt. Dessutom går det att behovsanpassa växtskyddsdosen direkt vid sprutningen.

2005-12-06 10:09 CET Lantmännen Anna Elgh har anställts som koncernlogistikchef för Lantmännen. Tjänsten är nyinrättad och tillträds den 6 mars 2006.

2005-12-06 08:42 CET Lantmännen Marknaden för RME, i dagligt tal biodiesel, beräknas växa kraftigt de närmaste fem åren. Därför beslutade Lantmännens koncernstyrelse i våras att investera cirka 35 miljoner kronor på en ny biodieselanläggning i Karlshamn. Nu startar bygget!

2005-12-01 15:01 CET Lantmännen Pool 1 omfattar leveranser av spannmål och oljeväxter från den 1 juli till och med 14 oktober, 2005. Slutpriserna för pool 1 är nu klara och slutavräkningarna kommer att skickas ut vecka 50. På en allt mer avreglerad marknad blir prissvängningarna större vilket har resulterat i att det blev fler av både vinnare och förlorare jämfört med föregående år.

2005-11-30 16:04 CET Skogsstyrelsen

2005-11-30 09:55 CET Lantmännen Lantmännen Energi förvärvade i somras Skurups fjärrvärmeverk. I samband med köpet tecknades ett avtal med Skurups kommun om fortsatta och utökade fjärrvärmeleveranser. På torsdag den 1 december tas ett första spadtag för ett rejält utbyggt värmenät i Skurup.