Pressmeddelanden

Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel

2014-06-16 15:15 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formasfinansierade Linnécentra får höga betyg av internationell panel. I dagarna slutfördes arbetet med halvtidsutvärderingen av så kallade Linnécentra. Linnécentra är ett fyrtiotal starka forskningsmiljöer som startade 2006 respektive 2008. Dessa forskningsmiljöer får ett omfattande ekonomiskt stöd av Formas respektive Vetenskapsrådet under tio år.

Torskfiske med grönlysande burar i sälrika vatten

2014-06-16 11:41 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I vissa områden längs Östersjöns kuster är gråsälsbeståndet så kraftigt att det är nästan omöjligt att använda traditionella redskap i småskaligt torskfiske. Nu hoppas SLU-forskare att torskburar med batteridrivna lampor inuti kan bli en lösning för drabbade fiskare. Problemet med burfiske har varit dålig effektivitet, men om burarna förses med gröna lampor kan fångsterna öka med 80 procent .

2014-06-16 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. Arter som vikare, göktyta och strandpadda ser ut att lämna rödlistan. Däremot minskar flera vanliga arter så mycket att de nu riskerar att rödlistas.

Lantmännen i strategiskt samarbete inom växtförädling

2014-06-16 09:18 CEST Lantmännen Lantmännen säljer sin tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet till Syngenta. Samtidigt inleds ett samarbete där Lantmännen får tillgång till Syngentas kunskap och sorter och kan på så sätt ta del av företagets breda forskning och utveckling inom området.

2014-06-16 09:00 CEST Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet har nu publicerat uppdaterade krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och sociala hänsyn vid livsmedelsupphandlingar. Det handlar om krav på färska, frysta, torkade och konserverade produkter av frukt och grönsaker samt spannmålsprodukter och socker (tidigare bröd, mjöl, gryn, socker och ris).

Säkra elen när du bygger ”Attefallshus”

2014-06-16 08:45 CEST Elsäkerhetsverket I sommar blir det tillåtet att bygga 25 kvadratmeter separat hushåll utan bygglov, så kallade Attefallshus. Elsäkerhetsverket tipsar om vad man bör tänka på gällande elsäkerheten.

C4 kockarna – nu i dubbel upplaga!

2014-06-13 13:35 CEST Hushållningssällskapet 64 unga kockar kommer att slipa sina matlagningskunskaper under 4 dagar precis i början av sommarlovet, kurserna kommer att hållas på Nosabyskolan Kristianstad och på Sånnaskolan i Åhus.

Torbjörn Lithell ny ordförande för Svenskt kött

2014-06-13 11:19 CEST Svenskt kött Torbjörn Lithell, HKScan, har utsetts till ny ordförande för Svenskt kött. På stämman utsågs även tre nya ledamöter och Svenskt Dagligvaruhandel är adjungerad till styrelsen för Svenskt kött.

Siffror och fakta om hästnäringens politikerträffar

2014-06-13 08:49 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse I söndags avslutades hästnäringen sin gemensamma politikerturné i Strömsholm. Under våren har hästnäringen besökt tio orter och träffat flera hundra politiker. Flera av hästnäringens frågor har även flitigt debatterats i lokalmedia runt om i landet.

2014-06-13 07:35 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU