Pressmeddelanden

Forever&Ever ryter ifrån efter Greenpeaces uttalande om giftplantor i trädgårdsbutikerna

2015-06-30 07:00 CEST Forever&Ever ”Giftplantor i trädgårdsbutikerna” ljöd rubriken som holländska Greenpeace gick ut med i april i år. Den holländska trädgårdssektorn beskylldes för att ha plantor och blommor fulla av pesticider. Rob Jonkers, odlaren av trädgårdshortensian Forever&Ever som nu även säljs i Sverige, fick nog av att miljöorganisationen drog alla plantodlare över samma kam och bjöd in Greenpeace till sin plantskola.

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

2015-06-29 13:22 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Jämn och snabb uppkomst bäddar för god tillväxt och hög skörd i salixplanteringar, och därför är det viktigt att välja sticklingar med omsorg och att plantera dem på rätt sätt. Om detta berättar Stina Edelfeldt i en avhandling från SLU. Att plantera sticklingar liggande och att använda klena sticklingar ökar t.ex. risken för luckiga bestånd. Och kvävegödsling kan gynna ogräsen mer än salixen.

2015-06-29 11:00 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Algblomningarna är ett av Östersjöns största problem, och leder bland annat till syrebrist i havet. Har åtgärderna mot algblomningen och övergödningen fungerat? Om inte, när förväntas de göra det? Vilka politiska beslut krävs, och vad behöver vi göra mer? Det här diskuterar experter och politiker i ett av Östersjöns viktigaste seminarium.

Nordens största företag

2015-06-29 09:20 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies.se har sammanställt en topplista över Nordens 40 största företag baserat på bokslutsåret 2014 Några iakttagelser: • 18 av Nordens 40 största företag är svenska. • Sverige dominerar på topplistan och innehar 6 av de 10 främsta platserna på listan. • Nordens 40 största företag omsätter tillsammans drygt 5 000 miljarder kronor, en ökning med 4 % jämfört med föregående år.

Två nya sportfiskerekord

2015-06-29 08:45 CEST Sportfiskarna Under maj och juni är det många arter som står till buds för sportfiskare. Två av arterna är braxen och färna. Vi kan nu presentera två nya svenska rekord på just dessa eftertraktade fiskar. Båda är fångade av hårdsatsande sportfiskare med lång erfarenhet.

2015-06-28 14:38 CEST Livsmedelsföretagen ​Vart femte industriföretag som idag anlitar bemanningsföretag skulle tvingas säga nej till order och beställningar om möjligheterna att hyra in personal begränsades. Nästan lika många säger att de skulle flytta arbetsuppgifterna till produktionsanläggningar utomlands. Det visar en undersökning som presenteras på ett seminarium som Livsmedelsföretagen och IKEM anordnar i Almedalen på söndagen.

2015-06-27 12:40 CEST Livsmedelsföretagen ​På söndagen inleder Livsmedelsföretagen och IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Almedalsveckan med ett seminarium om behovet av bemanningsföretag inom industrin. Vi presenterar en färsk undersökning om industrins användning av bemanningsföretag, samt vilka konsekvenser det skulle få om möjligheterna att använda bemanningspersonal försvårades.

​Oumph! preppar för seglats – ÅF Offshore Race Village Skeppsholmen

2015-06-26 12:32 CEST Food for Progress Oumph! Sailor Roll– Epic Veggie Eating for Free Range Humans, hittar du på menyn hos Fastfood Batteriparken i ÅF Offshore Race Village torsdag till söndag. En ny generation sojaprotein med en konsistens, smaker och ett visuellt tilltal som äntligen gör att även köttätarna frestas att välja grönt protein!

2015-06-26 11:35 CEST Länsstyrelsen Värmland Bengt Falemo, enhetschef för Samhällsbyggnad vid Länsstyrelsen Värmland, har av regeringen utsetts till ny ledamot av Geodatarådet. Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata. Geodatarådet består av totalt 13 myndigheter och organisationer, däribland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Äkta vara och Mats-Eric i Almedalen

2015-06-26 11:24 CEST Äkta vara På måndag drar Almedalsveckan igång och matfrågor kommer givetvis att diskuteras på flera håll. Äkta vara och Mats-Eric Nilsson kommer att medverka i flera olika evenemang som handlar om bland annat matmärkningar, kostråd och hållbarhet. Några av evenemangen direktsänds dessutom på webb-tv.