Bilder

Bjuvstegocefalen av Ingela Ihrman

Bjuvstegocefalen av Ingela Ihrman

2016-06-10 14:11 CEST

Jättebjörnlokan av Ingela Ihrman

Jättebjörnlokan av Ingela Ihrman

2016-06-10 14:09 CEST

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

2016-06-09 11:26 CEST

I Gula förmaket, Brahevåningen finns tryckplåtar, Genealogia Brahæa, tryckt i Stockholm 1647 av Johan Gustafsson Örnewinge

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

2016-06-09 11:21 CEST

Ett festbord är uppdukat i Brahematsalen. I förgrunden ses delar av den sällsynta sk serpentinservisen, tillverkad i i områden kring Böhmnen under 1600-talet. Tillverkas genom svarvning, serpentin är en sten.

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

2016-06-09 11:19 CEST

Ett festbord är uppdukat i Brahematsalen. I förgrunden ses delar av den sällsynta sk serpentinservisen, tillverkad i i områden kring Böhmnen under 1600-talet. Tillverkas genom svarvning, serpentin är en sten.

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil

2016-06-09 11:08 CEST

Gula förmaket, Brahevåningen. I montern ligger adelsbrevet Brahe, grevliga ätten nr 1.Per Brahe d ä, brev 1562 Adelsbrev är ett dokument i vilken en behörig myndighet utfärdar eller bekräftar ett adelskap. Adelsbrev är kända från medeltiden och utfärdas än idag i vissa länder. Adelsbreven utfärdas ofta på pergament med ett vidhängande sigill - som här.

Scenografin för Vietnamdiskurs

Scenografin för Vietnamdiskurs

2016-06-07 14:53 CEST