Bilder

Carolina Falkholt

2014-10-16 16:24 CEST Artipelag Carolina Falkholt, Skrev. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Anastasia Ax

2014-10-16 16:22 CEST Artipelag Anastasia Ax, Exile. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Clay Ketter

2014-10-16 16:21 CEST Artipelag Clay Ketter, Då och nu (Now and then). Foto: Jean-Baptiste Beranger

Sophie Tottie

2014-10-16 16:20 CEST Artipelag Sophie Tottie, Face value. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Ulrik Samuelson

2014-10-16 16:18 CEST Artipelag Ulrik Samuelson, Uppåt väggarna. Foto: Jean-Baptiste Beranger

John Kørner

2014-10-16 16:17 CEST Artipelag John Kørner, Tripoli Lampedusa. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Bzzz!

2014-10-16 12:56 CEST Harp Art Lab Bzzz! International Sound Art Festival Official Logotype.

Flower Hive Variations av Niklas Sjösvärd

2014-10-15 22:37 CEST Harp Art Lab Flower Hive Variations är Niklas Sjösvärds bidrag till BZZZ! Internationella Ljudkonst Festival. Det är ett audiovisuellt verk för två projektioner och ljud som utgår ifrån två videosekvenser som har förstörts i varierande grad genom att korrumpera data. Niklas Sjösvärd är musiker och tonsättare född i Linköping 1985. Han är verksam inom elektronisk musik, ljudkonst och audiovisuell konst.

Innovatum Science center, Miljö och energiutställning

2014-10-15 17:20 CEST Expology

Naturum Söderåsen, Titta in - Hitta ut

2014-10-15 17:08 CEST Expology