Bilder

Svensk Form logotyp svart

2014-08-13 15:23 CEST Svensk Form Svensk Form är en ideell medlemsförening med uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt.

Ung Svensk Form logotyp gul

2014-08-13 15:15 CEST Svensk Form Ung Svensk Form är en tävling och en utställning som genomförs av Svensk Form vartannat år. Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design där vi uppmärksammar behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. Om att tro på sin idé och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden.

Ung Svensk Form logotyp svart

2014-08-13 15:13 CEST Svensk Form Ung Svensk Form är en tävling och en utställning som genomförs av Svensk Form vartannat år. Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design där vi uppmärksammar behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. Om att tro på sin idé och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden.

Design S logotyp

2014-08-13 15:04 CEST Svensk Form Design S är Sveriges nationella designutmärkelse som i år delas ut för femte gången i Svensk Forms regi. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, producenter och företag som arbetar med design i dess bredaste bemärkelse, det vill säga produkter och tjänster, mode, konsthantverk, digitala lösningar, varumärken och industriformgivning på högsta nivå.

Hotellrum i Oktaven

2014-08-07 13:32 CEST Rånäs Slott På Rånäs Slott är inget hotellrum det andra likt. I slottets minsta hus Oktaven ligger två av totalt 50 hotellrum belägna.

Detalj från hotellrum i Oktaven

2014-08-07 13:26 CEST Rånäs Slott

Rånäs Brännvin

2014-08-07 13:12 CEST Rånäs Slott På Rånäs Slott finns en historia av att ta fram egna produkter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Rötterna finns i Rånäs bruk, med tillverkning av mängder med livsmedel, järn och andra exportvaror.

Fotografi: Jean-Baptiste Beranger

2014-08-04 17:02 CEST Tensta konsthall

Fotografi: Jean-Baptiste Beranger

2014-08-04 17:02 CEST Tensta konsthall

Sound and Dance Performance on Seven Floors

2014-08-02 15:13 CEST Harp Art Lab Harplinge Windmill c/o Harp Art Lab, Sweden. Aug 6 at 7 in the evening.