Pressmeddelanden

Inbjudan till presskonferens - Örebro Årets Stadskärna 2015
Ganeida Security kommenterar buggningen av Industrivärden i TV4 Nyheterna

2015-05-22 09:32 CEST Ganeida Security Consulting AB Med anledning av den misstänkta avlyssningen av företaget Industrivärden har TV4 Nyheterna de senaste kvällarna visat två inslag där Ganeida Security Consultings vd Johan Östlund förevisar olika buggar, instrument och metoder samt ger sina kommentarer till det aktuella ärendet.

2015-05-22 07:00 CEST JP Infonet Förlag AB ​JP Kommentarer FPL erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av förvaltningsprocesslagens bestämmelser. Författare till kommentaren är Anders Bengtsson, Chefsrådman på Mark- och miljödomstolen i Växjö, Carin Jahn, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och Gustaf Wall, Jur. dr och universitetsadjunkt verksam vid Uppsala universitet.

2015-05-22 02:03 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

ÖREBRO - ÅRETS STADSKÄRNA 2015!

2015-05-21 14:03 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

Check Point utser NTT Com Security till mest innovativa partner i Europa

2015-05-21 09:52 CEST NTT Com Security NTT Com Security har korats till “Most Innovative Partner of the Year for Europe” av Check Point. Detta beror på att de är bäst på att se möjligheter i Check Points lösningar, och alltid sätter stort värde på leveranser genom god rådgivning som genererar bättre lösningar.

2015-05-21 09:49 CEST Moretime Professional Services AB Fram till 29 maj pågår – som tidigare kommunicerats – en emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ). Befintliga aktieägare har företräde vid överteckning erhåller information per post imorgon fredag eller måndag 25 maj. Verkställande av utdelning i MDS Digital Solutions AB (publ) har skett. Information kring notering på AktieTorget kommer att kommuniceras inom kort.

2015-05-21 09:00 CEST SVCA SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Lindahl biträder när Catella säljer Nordic Fixed Income

2015-05-20 20:15 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl biträder när Catella säljer Nordic Fixed Income till den norska investmentbanken Arctic Securities. Catella har tecknat avtal med Arctic Securities kring försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Nordic Fixed Income. Advokatfirman Lindahl biträder Catella genom Johan Hessius (ansvarig delägare) och Anders Moberg.