Pressmeddelanden

ADHD, autismspektrumtillstånd och bemötande tema för frukostseminarium

2014-08-29 09:09 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Den 5 september 2014 inbjuder Skyddsvärnets Sociala företag till frukostseminarium med rubriken " ADHD, autismspektrumtillstånd och bemötande".

Gottsunda + Robert F Kennedy Center + Fryshuset för mänskliga rättigheter

2014-08-29 08:50 CEST Fryshuset Under veckorna fram till valet gör Gottsunda kommun och Gottsunda Dans & Teater en storsatsning på mänskliga rättigheter. Satsningen utgår från det världsomspännande människorättighetsprojektet Speak Truth To Power - Mod utan gränser som drivs av Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights och Fryshuset.

Är kvotering en jämställdhetspolitisk möjlig satsning?

2014-08-29 06:41 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar Valåret 2014 får politikerna raka frågor från ungdomar!

Nytt krav på utdrag ur belastningsregistret för nyanställda inom äldreomsorgen

2014-08-28 17:16 CEST Huddinge kommun - politik Äldreomsorgsnämnden tog under veckans sammanträde beslut om att all nyrekryterad personal inom Huddinge kommuns äldreomsorg ska uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Nu laddar tusentals studenter för en ny termin på Örebro universitet

2014-08-28 16:09 CEST Örebro universitet På måndag påbörjar drygt 3 200 nya studenter sina studier vid Örebro universitet. Lärosätet hade över 44 000 sökande till höstterminens program och kurser. Det är 3 000 fler mot 2013 och 24 000 fler i jämförelse med sex år tillbaka. - I år finns två av landets 20 mest sökta utbildningar här vilket ger en fingervisning om att lärosätet stärker sin position nationellt, säger rektor Jens Schollin.

Alert Alarm inleder samarbete med Exibea / ELIQ

2014-08-28 15:24 CEST Alert Alarm AB Tekniken för hemlarm utvecklas och fler funktioner inkluderas för slutanvändaren. Samarbetet med Exibea innebär att kunder till Alert Alarm kan sänka sin elkostnad med upp till 15% genom ökad egenkontroll.

2014-08-28 14:36 CEST Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

Piratpartiets Anna Troberg: "Förpassa valsedelscirkusen till historiens skräphög!"

2014-08-28 14:29 CEST Piratpartiet I valtider handlar allt om röster. Riksdagspartierna försöker få röster med politisk charm. För partier utanför riksdagen handlar det om en desperat kamp att ens få möjlighet att få röster. De måste själva betala och distribuera sina valsedlar till drygt 6000 olika röstningsställena. Piratpartiet föreslår därför en modernisering av röstningssystemet med demokratiska och miljövänliga förtecken.

2014-08-28 14:02 CEST Brottsofferjouren Brottsofferjouren Sverige välkomnar regeringens tillkännagivande i pressmeddelande den 26 augusti 2014 att låta utreda en allmänt sett bättre ordning och säkerhet i våra domstolar. Den utredning som inom kort ska tillsättas syftar till att ge brottsoffer och vittnen bättre förutsättningar att lämna sina berättelser utan att känna sig hotade av besökande i domstolen.

Lindahl biträder Steenord i dess budpliktsbud på Agrokultura

2014-08-28 13:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Steenord Corp. har den 28 augusti 2014 lämnat ett budpliktsbud att förvärva samtliga utestående aktier i Agrokultura AB (publ), noterat på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Lindahl biträder Steenord i transaktionen.