Pressmeddelanden

2015-11-22 16:34 CET Nättidningen Payback / Payback Sverige

Vad är KMR och vad vill vi?

2015-11-20 21:01 CET KMR KMR:s syfte är att reformera mentalvården och verka för patienternas mänskliga rättigheter. Vi vill att psykiatrin skall föras in under lagen. Just nu gör de stora övergrepp världen över. Vi ser även stora rubriker i Sverige. KMR har anmält tusentals psykiatriker under åren för mycket grova brott, allt från mord, våldtäkter och sexuella övergrepp (i synnerhet) till droglangning och förskingring.

2015-11-20 18:23 CET Sveriges Dövas Riksförbund SDR Tecken AB har, genom dotterbolaget Svensk Bildtelefoni AB, deltagit i upphandlingen av bildtelefoni.net. Post- och Telestyrelsen (PTS) som upphandlar tjänsten tilldelade den till ett utländskt bolag. Efter en överklagan och en rättsprocess i Förvaltningsrätten står PTS:s beslut fast. Vi på Svensk Bildtelefoni AB överklagar inte Förvaltningsrättens dom.

#47 – FREDAG: Brott är brott även på nätet

2015-11-20 16:49 CET Feministiskt Perspektiv Näthat, trakasserier och hotet om att möjligen råka ut för detta – det är något som kvinnor blir utsatta för i en av vår samtids och framtids snabbast växande branscher – datorspelbranschen. Det leder till sjävcensur och tystnad och utgör ett demokratiproblem. Statssekreterare Maja Fjaestad diskuterade erfarenheter, lösningar och åtgärder med ett antal spelutvecklare förra fredagen.

2015-11-20 15:31 CET Ekobrottsmyndigheten Brottsbekämpande och rättsliga myndigheter från Tyskland, Nederländerna och Polen, har den 19 november, tillsammans med motsvarigheter runt om i Europa, framgångsrikt samordnat sig i ett tillslag mot ett kriminellt nätverk.

2015-11-20 13:44 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

​Schenker AB tecknar ramavtal med STANLEY Security för att standardisera säkerheten

2015-11-20 13:01 CET STANLEY Security Schenker AB tecknar ramavtal med STANLEY Security för kamerasystem och -tjänster. Avtalet omfattar alla bolag inom DB Schenkerkoncernen inklusive de DB Schenkeranslutna BTF-åkerierna.

​RFSL Ungdom och RFSL på Transgender Day of Remembrance: förstärk arbetet mot den strukturella transfobin i Sverige

2015-11-20 12:16 CET RFSL

Stämmokommuniké – Moretime Financial Services AB (publ)

2015-11-20 10:55 CET Moretime Group ​Extra bolagsstämma i Moretime Financial Services AB (publ), 556901-7717, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

2015-11-20 10:51 CET Moretime Group ​Extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.