Kontaktpersoner

Yvonne Ingridsdotier

A Million Minds Jag är en person med bred erfarenhet av såväl arbete och utbildning som ideell verksamhet. Omskolad från undersköterska till urbansociolog. År 2004 avlade jag en filosofie kandidatexamen som samhällsplanerare, med huvudämnet sociologi, inriktning boende, arbete och närmiljö. I mina tidigare uppdrag har jag haft fokus på frågor som rör integration – segregation, gentrifiering – filtrering,...

Robert Sahlin
Håkan Lindell
Michael Sandlund

Stockholms stad Markus Nyman, presskontakt för Erik Slottner (KD), gruppledare Telefon: 076-12 29 911 E-post: markus.nyman@​stockholm.se

Stockholms stad Gustaf Arnander, pressansvarig för gruppledare Karin Ernlund (C). Telefon: 076-122 94 12 E-post: gustaf.arnander@stockholm.se

Lars Kronberg
Svante Bergman