Kontaktpersoner

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2017-02-21 14:05 CET

Affärsområde Bygg och Fastighet vänder sig till både stora och små fastighetsbolag, för...

Ulf Karlberg

Ulf Karlberg

2017-02-21 09:56 CET

Eric Strandelin

Eric Strandelin

2017-02-20 14:05 CET

Eric Strandelin arbetar som produktchef på HärjedalsKök och är ansvarig den produkt som...

Bertil Lundström

Bertil Lundström

2017-02-20 10:38 CET

Karin Nilsson

Karin Nilsson

2017-02-20 10:38 CET

Håkan Ekelund

Håkan Ekelund

2017-02-20 10:38 CET

Gunilla Flygare

Gunilla Flygare

2017-02-20 10:38 CET

Terese Sandberg

2017-02-20 09:22 CET

Fredrik Askerdal

Fredrik Askerdal

2017-02-20 08:00 CET

Fredrik Askerdal, VD, Kabona AB

Trude Berg

Trude Berg

2017-02-19 22:21 CET