Pressmeddelanden

Hållplats för framtidens elektrifierade kollektivtrafik invigd i Göteborg

2015-05-21 12:15 CEST Akademiska Hus I dag, torsdagen den 21 maj, invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med grön förnybar el. Linje 55 (ElectriCity) kommer att trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med trafikstart den 15 juni. Hållplatsen som invigdes ligger på Svens Hultins plats på Chalmersområdet.

Sveriges kommuner samlas kring moderna kart- och GIS-lösningar den 10-11 september

2015-05-21 11:05 CEST Cad-Q Mötesplatsen som heter Cad-Q Kommundagar, som tidigare varit en del av evenemanget Cad-Q Dagarna, har nu renodlats för att möta deltagarnas önskemål på ett ännu bättre sätt och hålls i år den 10–11 september i Göteborg. Målet är att deltagarna ska få god inblick i utvecklingen inom kart- och GIS*-branschen samt bli inspirerande av lyckade lösningar i praktiken.

Nya konceptet Hotel With öppnar 106 nya hotellrum på Sveavägen 44

2015-05-21 10:34 CEST Diligentia Till 30 000 kvadratmeder hållbarhetsklassade kontorsytor på Sveavägen 44 har nu alla hyresgäster flyttat in. Men inte nog med det: Nu ska Stockholm få ett ytterligare hotell. Hotellet får sin entré i gatuplan och rummen, som anländer till Sveavägen i färdigbyggt skick, håller som bäst på att lyftas in i huset, en våning ner.

Framtidens städer balanserar ekonomisk tillväxt med humana värderingar

2015-05-21 10:22 CEST AkzoNobel Över hälften av världens befolkning bor idag i städer. Prognosen pekar på en fortsatt ökning och Sverige är ett av de länder i västvärlden som ser snabbast urbanisering. I en ny rapport från The Economist och AkzoNobel utforskar oberoende experter hur vi kan tackla urbaniseringens utmaningar och vikten av att inkludera humana värderingar i stadsplaneringen

2015-05-21 09:58 CEST Stockholms Handelskammare Nya siffror från SCB visar att sysselsättning, hälsa och inkomstutveckling bland utrikes födda i Stockholmsregionen går åt rätt håll. Stockholms län är en integrationsmotor.

Nytvättat favoritdoften på jobbet - En av tre vill ha bättre ventilation på jobbet

2015-05-21 09:52 CEST Entreprenörföretagen ​En tredjedel av alla yrkesarbetande svenskar vill förbättra ventilationen på sin arbetsplats och nära 70 procent presterar sämre på grund av dålig ventilation. Det visar en undersökning som branschorganisationen Entreprenörföretagen har låtit genomföra. Enkäten visar också att nytvättad tvätt är den doft som flest vill ha på jobbet.

Arkitema Architects visioner för Varvsstadens framtid

2015-05-21 09:46 CEST Arkitema Architects ​En av de öde industrilokalerna i Kockumsområdet i Varvsstaden förvandlas under 24 timmar till ett kreativt arkitektkontor. 360 medarbetare från Arkitema Architects fem kontor i Danmark, Sverige och Norge gör ett unikt samarbete för Varvsstadens framtid.

Nybyggnad med park för fler gröna mötesplatser på KTH Campus

2015-05-21 09:31 CEST Akademiska Hus När Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm växer och utvecklas investerar Akademiska Hus 193 miljoner kronor i nya lokaler på området. Som ett led i att göra campus mer levande och hållbart skapas också solceller på taket och en terrasserad park i direkt anslutning till huset.

Nordens mest attraktiva arbetsgivare

2015-05-21 09:18 CEST Ramböll Sverige AB ​Ramböll placeras högst upp när nordiska ingenjörsstudenter listar sina drömarbetsgivare. Det visar en undersökning som nyligen gjorts bland 38 500 universitets- och högskolestudenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

2015-05-21 09:11 CEST Hyresgästföreningen region Sydost