Pressmeddelanden

Bravida förvärvar det största vvs-företaget i Jämtland

2014-12-19 10:31 CET Bravida ​Bravida har tecknat avtal om förvärv av Attacus Rör och Energi AB i Östersund. Verksamheten, grundad 1928, omsätter cirka 52 miljoner kronor och har 39 anställda.

Män längtar efter kärlek och kvinnor efter egentid: Bättre luft ger ett extra dygn i månaden!

2014-12-19 10:28 CET Entreprenörföretagen Med bättre ventilation ökar produktiviteten och vi kan dessutom frigöra extratid - upp till ett dygn per månad! Entreprenörföretagen vill gärna att svenska folket ska få sitt extra dygn och efterlyser därför tydligare regler för att förbättra inomhusluften i Sverige

KS Projekt tillsätter ny styrelseordförande

2014-12-19 10:00 CET KS Projekt AB KS Projekt expanderar ytterligare och har lyckats knyta till sig Peter Samuelson, tidigare VD och ägare till Samuelsons inredningar och New Store Europe. Peter kommer att agera som arbetande styrelseordförande i företaget.

Boplats Syd förmedlar i Trelleborg

2014-12-19 09:51 CET Malmö stad ​Idag erbjuder Boplats Syd för första gången lediga lägenheter i Trelleborg, vilket innebär att den regionala bostadsförmedlingen nu har förmedlingsuppdrag i tolv skånska kommuner.

Skanska säljer kontorsprojekt i Wroclaw, Polen, för cirka 1 miljard kronor

2014-12-19 09:34 CET Skanska AB ​Skanska säljer sin kontorsbyggnad Dominikanski i Wroclaw, Polen, till den Hamburgbaserade fastighetsinvesteraren Union Investment. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 117 M, cirka 1 miljard kronor. Försäljningen bokförs i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är planerat till fjärde kvartalet 2015.

Årets sista spadtag - 187 nya hyresrätter i Stenhagen

2014-12-19 09:20 CET Uppsalahem ​Idag startar Uppsalahem produktionen av 187 nya hem i Stenhagen centrum, Uppsala. Projektet innehåller 11 tvåvåningshus med totalt 88 bostäder, som byggs enligt SABOs modell för Kombohus. Kombohus är färdiga typbostäder, som har tagits fram gemensamt av allmännyttan, för att pressa byggkostnaderna och därigenom hyresnivåerna.

2014-12-19 09:16 CET WSP Konsultbolaget WSP har utsetts till huvudleverantör åt Stockholms Vatten för projektering av ledningsnät i Stockholm. Uppdraget avser projektering av va-ledningsnät för vatten- och avloppsförsörjning inklusive upprättande av handlingar.

Ramböll A-leverantör till Vattenfall

2014-12-19 09:10 CET Ramböll Sverige AB Energiproducenten Vattenfall har utsett Ramböll till A-leverantör av tjänster inom vindkraft, vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Avtalet löper över tre år och avser Vattenfalls verksamheter i Norden.

Klart med första husbyggaren på det nya bostadsområdet Nordanby Äng

2014-12-19 09:05 CET Bostads AB Mimer Nu har Aroseken och Bostads AB Mimer skrivit avtal med den första husleverantören på Nordanby Äng. Det blir det familjeägda byggföretaget Lindbäcks från Piteå som kommer att bygga cirka 50 lägenheter åt Aroseken och cirka 125 lägenheter åt Mimer.

Skanska säljer ÅF-Huset i Göteborg för 495 miljoner kronor

2014-12-19 09:01 CET Skanska AB Skanska säljer kontorsfastigheten ÅF-Huset i Göteborg för 495 miljoner kronor, vilket inkluderas i resultatet för Skanska Commercial Development Nordic för fjärde kvartalet. Köpare till fastigheten är GBG Office 1 AB, ett bolag bildat av Pareto Project Finance. Tillträde sker under december 2014.