Pressmeddelanden

Studenterna flyttar in

2014-09-19 13:51 CEST Bostadsbolaget I dagarna flyttar nära 100 studenter in i nyrenoverade hyreslägenheter i Landala, tack vare ett samarbete mellan Bostadsbolaget och Chalmers Studentbostäder.

Nytt avtal tecknat med Stångåstaden i Linköping

2014-09-19 13:37 CEST Green Landscaping Avtalet avser den yttre skötseln av nio boendeområden i och omkring Linköping.

Blomsterfondens seniorbostäder i Älvsjö vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014

2014-09-19 12:43 CEST Stockholms Byggmästareförening Ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014. Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram att ”gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende”.

Growing intensity in the Swedish property market

2014-09-19 10:30 CEST Newsec As a result of a higher risk appetite, better access to financing and a lower risk of vacancies, the gap between the yield requirements for properties in and outside prime locations continues to decline. At the same time, according to the autumn edition of Newsec Property Outlook, favourable trends in rents and low vacancy rates are driving the total yield for properties in prime locations.

2014-09-19 10:00 CEST Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council hanterar hela ansökningsprocessen för svenska byggnader i EU GreenBuilding från den 1 oktober. EU slutar hantera ansökningar från det datumet, men i Sverige kommer man fortfarande att kunna certifiera sin byggnad enligt systemets krav via Sweden Green Building Council. Detta förenklar hanteringen och snabbar upp processen.

Spontanidrottsanläggningarna redo

2014-09-19 09:49 CEST Sandvikenhus Nu är de två spontanidrottsanläggningarna redo för aktivitet, nästa vecka invigs de med bland annat fotboll, tennis, basket och musik på programmet. Placeringarna är Björksätra och Norrsätra och det har tagit Sandvikenhus lite mer än två månader att bygga med en budget på 2,5 mkr.

2014-09-19 09:39 CEST Paroc Ökad brandbelastning och därmed komprometterad brandsäkerhet kan vara en effekt av energieffektiviseringen av byggnader. Företaget Paroc har i en undersökning via YouGov undersökt vilken inställning brandkonsulter, arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare har till brandbelastning och brandsäkerhet i byggkonstruktioner.

2014-09-19 09:00 CEST Willhem I och med de nyligen genomförda fastighetsaffärerna i Halmstad tar bostadsbolaget Willhem nu steget att etablera en egen områdesorganisation på orten. Max Petersson har rekryterats som fastighetschef med ansvar för verksamheten.

Stolthet nr 5 - Ett magasin från Stolab Möbel i Smålandsstenar

2014-09-19 08:53 CEST Stolab Möbel AB I vårt eget magasin Stolthet har vi samlat information och artiklar som speglar vår verksamhet här i Smålandsstenar. Du får möta formgivare, kunder, medarbetare och våra möbler som alla är lika viktiga i arbetet med att göra Stolab till vad det är och vad det kommer att vara.

Nytt kyrkomöte behandlar rekordantal motioner

2014-09-19 08:28 CEST Svenska kyrkan Nästa tisdag inleds mandatperiodens första kyrkomöte i Uppsala. Motionsskörden, som är den största på tolv år, präglas av ett stort samhällsengagemang. Journalister som bevakar kyrkomötet och/eller öppningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka, där kungaparet närvarar, ska vara ackrediterade. Senast måndag den 22 september kl 17 - se pressmeddelandet.