Bilder

Civilutskottet vill att fler ska få hjälp med skuldsanering

2014-11-20 22:30 CET Skuldsanera.com Överskuldsättning är ett stort och växande problem. Civilutskottet vill därför att riksdagen ber regeringen återkomma med ett lagförslag så att fler svårt skuldsatta ska kunna få hjälp med skuldsanering. Utskottet vill också att regeringen tar fram en strategi för hur överskuldsättning ska kunna undvikas.

Safello #2

2014-11-20 22:14 CET SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) Safello on Iphone. Safello process millions of USD through their platform from local currencies to bitcoin and vice versa. They now serve customers from 11 countries in in Europe, accepting GBP, SEK and Euro.

Safello #1

2014-11-20 22:13 CET SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) The Safello team. Safello process millions of USD through their platform from local currencies to bitcoin and vice versa. They now serve customers from 11 countries in in Europe, accepting GBP, SEK and Euro.

Peppy Pals #2

2014-11-20 22:07 CET SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) The Peppy Pals team together with Rosie Linder, CEO and founder. Peppy Pals teaches kids about emotions, friendship and empathy by mobile games. Peppy Pals is in the top 3 of 'The hottest startups 2014' and one of the nominees of 'Newcomer Mobile Game' of the year and Sweden’s Game Changer.”

Peppy Pals #1

2014-11-20 22:05 CET SUP46 AB (Start-Up People of Sweden) Peppy Pals teaches kids about emotions, friendship and empathy by mobile games. Peppy Pals is in the top 3 of 'The hottest startups 2014' and one of the nominees of 'Newcomer Mobile Game' of the year and Sweden’s Game Changer.”

Skuldsanera

2014-11-20 11:30 CET Skuldsanera.com

Skuldsanera.com

2014-11-20 11:20 CET Skuldsanera.com Vi finns för dig som inte kan, vill eller orkar ta tag i din ekonomiska situation. Skuldsanera.com är det enda företaget i Sverige som enbart arbetar med skuldsanering. Att ta tag i sina skulder är, för de allra flesta, en väldigt jobbig uppgift. Det är därför vi på skuldsanera.com finns till.

Mili Mélange - Designpaket Layout

2014-11-20 10:48 CET Starweb

Klaus Jensen

2014-11-19 10:21 CET Visma Klaus Jensen, tf vd Visma Services AB, 08-693 90 12, klaus.jensen@visma.com

StayPowered - Designpaket Unik

2014-11-19 08:50 CET Starweb