Bilder

Nour El Refai

Nour El Refai

2016-08-22 08:02 CEST

Kristoffer Appelquist

Kristoffer Appelquist

2016-08-22 08:02 CEST

Helena Modin på Kungliga biblioteket

Helena Modin på Kungliga biblioteket

2016-08-21 18:31 CEST

– Vi har kunna nå ut till nya grupper som vi annars inte kunnat nå. Dessutom har vi fått möjligheten att förklara att det är gratis att ta del av våra samlingar, något inte alla har klart för sig, säger Helena Modin enhetschef på Filmarkivet på Kungliga biblioteket som var utställare för första gången.

Carina Strömberg är ordförande i Lappmarkens Släkt och Bygdeforskare.

Carina Strömberg är ordförande i Lappmarkens Släkt och Bygdeforskare.

2016-08-21 18:31 CEST

Carina Strömberg är ordförande i Lappmarkens Släkt och Bygdeforskare, som inte bara var utställare, föreningen fick även med sig två diplom från dagarna. En av medlemmarna, Ingalena Marthin fick ett hedersdiplom och föreningen fick ett pris för Årets släktbok: Doroteaborna - 1935.

Släktforskare på.

Släktforskare på.

2016-08-20 18:26 CEST

Under invigningen gav Björn Thunberg på Släktforskarföreningen i Härnösand gav Margareta Rönngren (till vänster), Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och skådespelaren Pia Johansson var sitt kompendium med information om deras släktled.

Pia Johansson

Pia Johansson

2016-08-20 18:26 CEST

Pia Johansson höll en bejublad förelösning under de nationella Släktforskardagarnas första dag på Nolia i Umeå.

Margareta Rönngren flankerad av två soldater från 1808-1809 års krig.

Margareta Rönngren flankerad av två soldater från 1808-1809 års krig.

2016-08-20 18:26 CEST

Margareta Rönngren, kommunalråd i Umeå, berättade om en ung stad med stark tillväxt som i dag är den största i norra Sverige. Hon flankerades av Jonatan Eriksson och Einar Axelsson som var utklädda till infanterister från finska kriget 1808-1809.

Forza Racing Championship

Forza Racing Championship

2016-08-18 17:29 CEST

Forza Motorsport 6

Forza Motorsport 6

2016-08-18 17:29 CEST