Pressmeddelanden

GU Holding rankad som Topp 10 i Europa

2015-04-24 12:31 CEST GU Holding AB GU Holdings inkubator är rankad som topp 10 bland Europas inkubatorer. Det är UBI Global Index som utvärderat och rankat drygt 300 av världens inkubatorer.

EU:s regeringschefer sviker människor som tvingas fly

2015-04-24 11:38 CEST Feministiskt Perspektiv Under torsdagskvällen kom EU:s regeringschefer i Bryssel överens om att öka anslagen till livräddningsinsatser i Medelhavet. De vill också förstöra flyktingsmugglarnas båtar och avskräcka migranter från att försöka ta sig till Europa. Ett förslag om lagliga vägar för flyktingar ska presenteras av EU-kommissionen den 13 maj. Feministiskt Perspektivs Aleksandra Eriksson rapporterar från Bryssel.

Ansökan om ändring av räkenskapsår

2015-04-24 11:08 CEST Svenska Standardbolag AB Exempel på anledningar för att ändra räkenskapsår är när ett bolag fått ett annat bolag som ägare och ägaren har annat räkenskapsår eller att marknadsförändringar skett så att högsäsongen inträder tidigare eller senare. Vi har mångårig vana vid att hantera räkenskapsårsändring och de ansökningar som kan vara nödvändiga.

CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit

2015-04-24 10:28 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ​CropSAT är ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder. Nu presenteras en ny och mer användarvänlig variant av den försöksversion av verktyget som togs fram förra året. CropSAT är resultatet av ett brett samarbete mellan forskning, rådgivning, företag och myndigheter.

2015-04-24 10:12 CEST Moretime Professional Services AB Årsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 23 april 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

2015-04-24 10:09 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad som kan anses som normala fluktuationer.

BIG Travel väljer IT Gården

2015-04-24 10:00 CEST BIG Travel Sweden AB BIG Travel väljer IT Gården som outsourcingpartner till att förenkla och öka säkerheten. BIG Travel väljer ett koncept där man tar del av IT Gårdens tekniska lösningar inom Storage On-demand och miljövänliga datacenters.

2015-04-24 09:23 CEST Deflamo AB • Omsättningen uppgick till 414 tkr (26) • EBITDA uppgick till -3 722 tkr (-2 568) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 346 tkr (-3 072) • Likvida medel uppgick till 14 003 tkr (11 192) vid periodens utgång • 14 (0) projekt har avancerat till produktionstester hos kund

Teemu Salmi kommunikationschef för Sparbanksgruppen

2015-04-24 09:09 CEST Sparbanksgruppen i Finland ​Ekon.mag., MBA Teemu Salmi (39) har utnämnts till kommunikationschef för Sparbanksgruppen från och med den 23 mars 2015. Han ansvarar för förbundets externa och interna kommunikation och rapporterar till marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.

Jobb och tillväxt om Öresundstågspriserna sänks till ett genomsnitt

2015-04-24 08:45 CEST Öresundskomiteen Tågbiljetterna över Öresund är de dyraste i Europa. Om priset skulle sänkas till samma nivå som andra biljettpriser i Öresundsregionen skulle det stärka både Öresundsintegrationen och den ekonomiska tillväxten. Med 30 procent lägre priser skulle både arbets- och fritidsresandet öka kraftigt, och fler komma i jobb. Det visar en ny analys som tagits fram av Öresundskomiteen.