Pressmeddelanden

2015-06-30 08:45 CEST Fastighetsägarna Stockholm Åtta av tio makthavare tycker att det är rimligt att en lägenhet i ett attraktivt område har högre hyra än en likvärdig lägenhet i ett område med låg attraktivitet. Föga förvånande visar resultatet en tydlig ideologisk skillnad i svaren mellan de politiska blocken. Vi ser en högre andel allianspolitiker som instämmer i detta, 96 procent, jämfört med 36 procent från rödgröna.

Akademiska Hus tecknar avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala

2015-06-30 08:30 CEST Akademiska Hus Akademiska Hus har tecknat avtal med Besqab om avyttring av mark för bostadsbyggrätter i Uppsala. Det aktuella området utgör en första etapp i Södra staden som kommer att bilda en ny stadsdel i södra Uppsala. Detaljplanen för Besqabs område medger totalt cirka 500 bostäder och är ett led i den fortsatta utbyggnaden av Ultuna.

Bilfinger satsar på flänsförbandsutbildning av 450 medarbetare

2015-06-30 08:23 CEST Inspecta Inspecta och SSG har gemensamt tagit fram en utbildning som ger kompetenskvalificering vid arbete med flänsförband. Bilfinger har valt att kvalificera 450 medarbetare.

Veidekke bygger SEB:s nya kontorshus åt Fabege

2015-06-30 08:05 CEST Veidekke i Sverige Veidekke har slutit avtal med Fabege om fortsatt samarbete avseende fas 2 av SEB:s nya kontor i Solna. Kontraktet har ett totalt värde på 1,7 miljarder kronor och arbetet utförs av Veidekke Entreprenad AB genom ett internt konsortium där Veidekke Bygg, Veidekke Entreprenør i Norge och Arcona deltar.

Veidekke bygger SEB:s nya kontorshus åt Fabege

2015-06-30 08:05 CEST Arcona Veidekke har slutit avtal med Fabege om fortsatt samarbete avseende fas 2 av SEB:s nya kontor i Solna. Kontraktet har ett totalt värde på 1,7 miljarder kronor och arbetet utförs genom ett internt konsortium där Arcona, Veidekke Bygg i Stockholm samt Veidekke Entreprenør i Norge deltar.

Skolfrågan lyfts via direktlänk mellan Almedalen och Biskopsgården

2015-06-29 15:04 CEST Bostadsbolaget ​Alla har inte möjlighet att delta i Almedalen men alla röster är viktiga. För att låta fler komma till tals ska unga och vuxna i Biskopsgården via videosamtal prata skolfrågor med utbildningsminister Gustav Fridolin som är på plats i Almedalen.

Högsbo industriområde - Från industri till blandstad

2015-06-29 15:00 CEST OkiDoki Arkitekter Norra Högsbo är ett renodlat företagsområde i Göteborgs mellanstad med potential att omvandlas till tät och grön blandstad. Okidoki har i nära samarbete med fastighetsägaren Platzer utvecklat det strategiska och visionsinriktade ramverket för Platzers fastigheter i Högsbo industriområde.

​Citycon får grönt ljus för nya Mölndal Galleria

2015-06-29 14:30 CEST Citycon Det nordiska köpcentrumbolaget Citycon har fått klartecken att gå vidare med sin nya storsatsning Mölndal Galleria som utvecklas tillsammans med NCC. Byggandet av den nya gallerian startar i augusti. Mer än hälften av ytorna är redan uthyrda och nu är det klart att Ica flyttar in i den nya gallerian med en stor livsmedelsbutik.

Belysning i centrala Köpenhamn

2015-06-29 13:00 CEST Belysning från Fox Design Köpenhamns kommun valde Nyx Stander till området runt sjöarna, där 131st pollare ger löpare och vandrare en säkrare tur runt sjöarna. I utformningen av belysningsanläggningen har det varit mycket fokus på ett behagligt bländfritt ljus som inte stör boende och trafikanter. Pollare valdes eftersom reflektionen i vattnet är begränsad.

Höjdpunkten i Lerum nominerat till nytt arkitekturpris

2015-06-29 12:51 CEST Förbo ​Förra veckan avslöjades de nominerade till Sveriges Arkitekter Västra Götalands (SAVG) arkitekturpris. Det stod då klart att Förbos hus Höjdpunkten i Norra Hallsås, Lerum, blivit nominerat för ett arkitekturpris för andra gången på två år.