Pressmeddelanden

2014-11-25 13:09 CET Hittabrf.se Vår senaste statistik visar att bara 49 Brf:er med 765 lägenheter tillkommit genom ombildning under årets tredje kvartal. Sett till antal lägenheter är det en stor minskning jämfört med tidigare kvartal då 1 767 lägenheter ombildades.

Ung VD i anrikt blomsterföretag

2014-11-25 12:19 CET AB Hässelby Blommor Det familjeägda och snart 100-åriga företaget Hässelby Blommor är ansett som en institution i blomstersverige. Företaget är helt inriktat på företagskunder, har många prestigeuppdrag och sysselsätter idag 36 anställda. Nu genomförs ett generationsskifte där fjärde generationer tar över efter den tredje. Erik Utas blir ny VD och generationsskiftet medför även storsatsningar inför framtiden.

​Göteborg Energi huvudpartner till Student Switch Off i Göteborg

2014-11-25 12:11 CET Studentbostadsföretagen Tävlingen Student Switch Off:s huvudpartner i Göteborg är det kommunala energibolaget Göteborg Energi, som kommer finnas med under kampanjens samtliga fyra tävlingsomgångar. Samarbetet syftar till att utbyta erfarenheter och kunskap mellan energibolag och energianvändare.

GARO levererar laddstolpar till Vasakronan

2014-11-25 11:13 CET GARO AB GARO AB har fått en beställning från fastighetsbolaget Vasakronan. Vasakronan investerar i 31 dubbla laddstolpar och två snabbladdare från GARO. Smarta uppkopplingar och extra mycket kraft är utmärkande.

2014-11-25 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Stiftelsen Bjärnum-hus. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,87 procent.

2014-11-25 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Falkenbergs Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,97 procent.

Ny försäljningsdirektör på Miele AB, Professional

2014-11-25 10:27 CET Miele ​Niclas Bohlin, ny försäljningsdirektör för Miele Professional, tillträder den 1 december 2014 och efterträder Berth Nordin, som går i pension vid detta datum.

2014-11-25 10:16 CET NCC AB NCC har fått i uppdrag av MKB Fastighets AB att utveckla två nya kvarter med hyresbostäder i stadsdelen Limhamn i Malmö. Affären där NCC säljer mark till MKB och sedan bygger 300 hyreslägenheter är värd 528 MSEK för NCC. Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2014.

Säkra badrum i bostadsrätt

2014-11-25 09:45 CET GVK Svensk Våtrumskontroll -Vi ser dagligen fukt- och vattenskadade badrum i bostadsrättsföreningar. Skadorna är ofta en direkt följd av uttjänta tätskikt, men också av icke fackmässigt utförda, nyare tätskikt, säger Jan Backman från SBC, ett av de företag som ingår i GVK. -Skadorna drar med sig stora kostnader. Vårt råd blir därför att alltid anlita GVK-behöriga hantverkare som följer gällande branschregler för badrum.

2014-11-25 09:44 CET NCC AB NCC har fram till den 21 november sålt totalt 3 857 (3 235) bostäder till privatkunder under 2014. Den starka försäljningen har medfört att NCC startat ytterligare bostadsprojekt. Sedan utgången av september har NCC startat 634 bostäder. Det framkommer vid NCC:s kapitalmarknadsdag på tisdagen.