Pressmeddelanden

Kommentar till Mäklarstatistik: Fortsatt säljarnas bostadsmarknad

2015-02-13 09:13 CET Fastighetsbyrån De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar svagt stigande priser de senaste månaderna. Göteborg sticker ut något med större prisuppgångar än övriga regioner. Den starka efterfrågan som präglat hela förra året bibehålls och förstärks nu något i början av 2015. Det är helt klart fortsatt säljarnas marknad, kommenterar Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

​Bokslutskommuniké 2014: 162 miljoner i 29 företag

2015-02-12 17:58 CET Inlandsinnovation AB Under kvartal fyra 2014 har Inlandsinnovation investerat 14 miljoner kronor i de nya portföljföretagen Digitala Tillväxtkassan i Umeå, JPS Teknik och Sensible Solutions Sweden samt 27 miljoner kronor i de befintliga portföljföretagen EasyFill, Ekoväst Invest, Flooré, Idea2Innovation, Nordic Iron Ore och Örndalen Exploatering.

2015-02-12 09:21 CET Skanska AB Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2014 (jämfört med januari-december 2013)

Mäklarpanelen: Allt hetare bostadsmarknad

2015-02-12 08:00 CET Fastighetsbyrån Het, högtryck och lågt utbud. Så beskriver Fastighetsbyrån mäklare bostadsmarknaden just nu. Företagets senaste Mäklarpanel visar att den starka efterfrågan som präglat förra året förstärks i inledningen av 2015. Svaren visar en mycket tydlig fördel för säljarna på marknaden just nu.

2015-02-11 10:09 CET Axfood AB ​Aktieägarna i Axfood Aktiebolag (publ), org nr 556542-0824, kallas till årsstämma onsdagen den 18 mars 2015 kl. 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Medius säljer affärssystemverksamheten Medius Dynamics AB

2015-02-10 09:30 CET Medius För att tydligare fokusera på vårt mål att bli den ledande aktören inom cloud-baserad elektronisk fakturahantering säljer Medius sin konsultverksamhet inom Microsoft Dynamics affärssystem, Medius Dynamics AB, till den danska IT-koncernen EG.

2015-02-09 15:53 CET Skanska AB Therese Tegner blir ny chef för SFS. Therese har en gedigen bakgrund som jurist men har på Skanska ansvarat för garantier och har genom sitt chefskap över Project Advisory även varit ansvarig för försäkring och projektfinansiering. Therese tillträder sin position den 1 april.

Lantmännen ökar resultatet och föreslår historiskt hög utdelning

2015-02-09 10:36 CET Lantmännen Lantmännens resultat för 2014, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 740 MSEK (683). Styrelsen föreslår en historiskt hög utdelning om totalt 463 MSEK.

2015-02-09 07:15 CET Almis mediarum Företaget Billhop har utvecklat en tjänst som hjälper små och medelstoraföretag att hålla koll på sin likviditet. Många företag tvingas belåna eller sälja sina egna fakturor till olika factoringbolag. Men genom att använda företagets kort och dess betal- eller kreditutrymme som buffert kan likviditetshotet undvikas. Almi Invest har deltagit i en emission på drygt 12 mkr till Billhop.

Senior Advisers får nytt uppdrag från Tillväxtverket

2015-02-07 03:09 CET Senior Advisers - ett nätverk av erfarna rådgivare i Stockholm Senior Advisers har fått ett uppdrag i projektet ”Strategiskt styrelsearbete” från Tillväxtverket. Projektets syfte är att ge små företag möjlighet att utveckla ett mer strategiskt styrelsearbete för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling och hållbar tillväxt. Tillväxtföretag med intresse av att medverka som pilotföretag kan få ett lyft i sitt strategiska styrelsearbete.