Pressmeddelanden

Almi Invest reser 160 miljoner till ny regional riskkapitalfond

2015-06-22 07:46 CEST Almis mediarum Almi Invest reser ny regional fond II för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Stockholms län. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner, EU:s strukturfond samt regionen. Pengarna ska investeras i ett 40-tal nya företag med sikte på att skapa 200 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

Almi Invest reser 120 miljoner till ny regional riskkapitalfond

2015-06-22 07:40 CEST Almis mediarum Almi Invest reser ny regional fond II för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Småland och på Öland och Gotland. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner, EU:s strukturfond samt regionen. Pengarna ska investeras i ca 48 nya företag med sikte på att skapa 100 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

Almi Invest reser 150 miljoner till ny regional riskkapitalfond

2015-06-22 07:28 CEST Almis mediarum Almi Invest reser en ny regional fond för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner AB, EU:s strukturfond samt regionerna i respektive län. Pengarna ska investeras i minst 36 nya företag med sikte på att skapa 200 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att vara på plats redan i oktober.

Almi Invest investerar i smart energilösning som gör industrin mer lönsam

2015-06-22 07:00 CEST Almis mediarum Upp till 80 % av all energi inom industrisektorn kan gå till spillo i energiomvandlings-processer, transmission och ineffektiv användning. Att ha kontroll över sin energi-förbrukning i ett industriföretag eller i en industrifastighet blir alltmer kritiskt i takt med ökningar i energipriser och energibehov. Almi Invest har investerat 1,5 miljoner i SenseNode.

Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

2015-06-18 09:45 CEST SVCA SVCA välkomnar Hans Rydstads utredning om det statliga riskkapitalet som idag presenterades (N 2015:02). Svenska Riskkapitalföreningen är positiva till förslag som gör det statliga riskkapitalsystemet enklare för entreprenörer genom att slå samman statliga aktörer i en större struktur och att det statliga riskkapitalet tillåts matcha privat tillväxtkapital.

​Rekordresultat från Stockholms mest lovande internetbolag på STING Demo Day

2015-06-18 08:20 CEST STING (Stockholm Innovation & Growth) Närmare 10 miljoner kronor i finansiering och 55 nya jobb – det visar de sammanlagda siffrorna för de åtta acceleratorbolag som presenterade vid avslutningsceremonin STING Demo Day under gårdagen.

2015-06-17 15:12 CEST Almis mediarum Under en heldag fick knappt ett hundratal elever som avslutning på läsåret vid Chapmanskolans Ekonomiprogram årskurs 1 och 2 information och kunskap kring företagande. På plats fanns Skatteverket, redovisningsbyrå och etablerade företagare. Almi var där och genomförde affärsmodellering där elevernas egna affärsidéer testades och utvecklades

Wildfire får utökat utvecklingsstöd av VINNOVA

2015-06-17 10:57 CEST Wildfire ​Wildfire utvecklar verktyg baserad på psykologisk erfarenhet som hjälper organisationer att förstärka företagskulturen. För andra året i rad får de nu stöd av VINNOVA för att vidareutveckla sin tjänst.

Rapport: Avgörande faktorer för att lyckas med crowdfunding

2015-06-17 09:48 CEST FundedByMe FundedByMe har genomfört en undersökning av vad som är avgörande för att lyckas med en crowdfundingkampanj. Sociala medier och rätt team i bolaget är de viktigaste faktorerna för att uppnå finansieringsmålen.

Catella: Närmar vi oss toppen?

2015-06-17 07:00 CEST Catella I juni 2015 föll huvudindex i Catellas kreditbarometer CREDI med 5,8 enheter till 54,8 jämfört med 60,3 i februari 2015. Både långivare och låntagare indikerar en fortsatt avmattning. Tillgången till finansiering förbättrades under de senaste tre månaderna och förväntas vara oförändrad under de kommande tre månaderna.