Pressmeddelanden

2015-05-31 15:06 CEST AstraZeneca

2015-05-30 15:01 CEST AstraZeneca

2015-05-30 12:30 CEST Janssen ​Resultat från en ny fas III studie visar att Imbruvica (ibrutinib) i kombination med standardbehandlingen kemoterapi (bendamustin och rituximab (BR)) har kunnat minska progressionsrisken för kronisk lymfatisk lymfom (KLL) med 80 procent. Resultaten presenteras under den pågående kongressen American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago.

Skanska bygger andra etappen av avancerad forskningsanläggning i Lund för 1,2 miljarder kronor

2015-05-29 14:48 CEST Skanska AB

Östersjöns framtid – mer regn och mindre fisk

2015-05-29 11:26 CEST Umeå universitet Klimatförändringarna kommer att leda till att det blir mindre fisk i Östersjön. Det visar resultat från forskningsprogrammet Ecochange vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Resultaten publiceras i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften AMBIO.

Spöken från det förflutna hemsöker Östersjöfisk

2015-05-29 09:56 CEST Umeå universitet Kemisten Anteneh Assefa skriver i sin avhandling att källor till dioxin i Östersjön inte bara är nutida utsläpp utan även historiska, och att påverkan på fisk beror på vilken typ av dioxinkälla det är och hur tillgängliga dioxinerna är. Anteneh Assefa försvarar sina resultat den 3 juni vid Umeå universitet.

2015-05-29 08:02 CEST AstraZeneca

Utsatta ungdomar ser på sig själva som problem

2015-05-29 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Unga människor placerade i samhällsvård förstärker synen på sig själva som avvikande och problematiska, tvärtemot vad vården syftar till. De har en negativ självbild och blygsamma drömmar om sin framtid.

Skarpögda Alma upptäcker solstorm på röd jättestjärna

2015-05-29 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola ​Superskarpa observationer med teleskopet Alma har avslöjat det som tycks vara bevis för en stjärnstorm hos Mira, en av stjärnhimlens närmaste och mest berömda röda jättar. Stjärnans aktivitet – som påminner om den man ser hos solen – är en överraskning för astronomer. Upptäckten kan hjälpa till att förklara hur jättestjärnors vindar bidrar till vår galax ekosystem.

Pressinbjudan: Utbildning och forskning säkrar framtidens arbetslivshälsa – event i Båstad 1 juni

2015-05-29 07:00 CEST Högskolan i Halmstad Långsiktiga hälsoperspektiv i arbetslivet är viktigare än någonsin. Men hur kan organisationer dra nytta av akademisk forskning och utbildning inom hälsa? På måndag 1 juni arrangerar Högskolan i Halmstads hälsopedagogiska program och Båstads kommun ett heldagsevenemang inom hälsa som visar hur det kan gå till.