Pressmeddelanden

​Svenska bilister anser att de kan köra bra men är rädda för hur andra kör

2015-07-01 10:02 CEST Nokian Tyres Enkäten som Nokian Tyres har gjort visar att svenska bilister är mest oroade över farliga omkörningar, för korta avstånd till bilen framför, oväntade plötsliga manövrar som andra bilister gör och för höga hastigheter.

Turkish Airlines sponsrar Stena Match Cup på Marstrand

2015-07-01 07:25 CEST Turkish Airlines

2015-06-30 13:30 CEST Bilfrakt.se PRESSMEDDELANDE BILFRAKT BOTHNIA AB 2015-06-30 Bilfrakts VD går vidare till nya utmaningar Bilfrakt Bothnia AB går nu in i en ny utvecklingsfas. VD Fredrik Persson har blivit rekryterad till ett annat VD-uppdrag och kommer avsluta sin anställning vid Bilfrakt under hösten 2015.

Bombardier får tunnelbaneorder från Dehli Metro

2015-06-30 10:32 CEST Bombardier Bombardier har fått en order på 162 tunnelbanevagnar till Dehli Metro till ett värde av 204 miljoner euro.

Jetpak Group expands into United Kingdom

2015-06-29 12:39 CEST Jetpak Sverige AB Following the expansion into the Netherlands, Jetpak now enters into the United Kingdom. Jetpak will provide customers fast and precise door-to-door logistics solutions into the Nordics and Europe, primarily within the 12 hours segment.

Inbjudan: Inlandsbanan i Almedalen 29 juni

2015-06-25 13:27 CEST Inlandsbanan AB Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges råvarurikaste regioner, är att stärka Sveriges framtid. Vi tänker framtid för att göra rätt vägval idag. För att kunna skapa trygga transporter som ökar näringens konkurrenskraft genom tillgång till bra logistiklösningar. Detta kommer Inlandsbanans seminarium att handla om.

2015-06-25 09:00 CEST Jojka Jojka Communications AB har under juni månad genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 199,5 procent och tillför bolaget cirka 4 mkr.

2015-06-23 14:31 CEST Inlandsbanan AB Inlandsbanan AB har beviljats EU-medel till förstudie att driva lok på förnyelsebart bränsle. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Idag finns inga färdiga tester på den motortyp som dessa lok har varför möjligheten att byta fossil diesel till förnyelsebar RME måste utredas.

Ny digital innovation ger snabbare och mer exakt däckunderhåll

2015-06-23 14:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige Nya eJob-app förbättrar Goodyears transeuropeiska lastbilsdäckstjänst

Dalaföretag får hållbarhetspris av Bombardier

2015-06-23 13:05 CEST Bombardier Bombardier har utsett det svenska företaget Dellner Couplers till vinnare av utmärkelsen Supplier Sustainability Award för mindre och medelstora företag.