Pressmeddelanden

Blodkollen.se avser expandera ytterligare med externt kapital

2015-04-15 17:08 CEST Blodkollen.se Blodkollen.se gick online i mitten av februari 2015 och erbjuder människor att själva köpa blodprover och analyser för att ta kontroll över sin hälsa. Lanseringen har nått förväntningarna och nu tas nästa steg för snabb expansion i Sverige och Europa.

Snabbare besked vid hivtest, 6 veckor istället för 12!

2015-04-15 16:56 CEST Hiv-Sverige Hiv-Sverige välkomnar Folkhälsomyndighetens nya rekommendationen som innebär en halvering av uppföljningstid för ett hivtest från dagens 12 veckor till 6 veckor!

2015-04-15 13:22 CEST Svenska Diabetesförbundet I dag presenterar SIS, Swedish Standards Institute, en ny standard för kvalitet inom äldrevård. Svenska Diabetesförbundet välkomnar den nya standarden, som framför allt kommer att vara till hjälp vid upphandling av äldrevård för kommunerna, men även för vårdgivare i deras kvalitetsarbete och för äldre personer med diabetes.

2015-04-15 13:05 CEST AFA Försäkring Sjukdomar i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i AFA Försäkrings sjukförsäkringskollektiv. I en ny rapport har allvarliga sjukfall på grund av sjukdomar i muskler och skelett analyserats. Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april.

2015-04-15 13:00 CEST Statskontoret ​De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Landstingen registrerade 19 000 besök av papperslösa under 2014 till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor.

Stort intresse för Veteranmarschen 2015

2015-04-15 11:07 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) I augusti går Veteramarschen från Örebro till Stockholm. Redan en vecka efter att anmälan öppnade är intresset rekordstort för årets marsch. Närmare 40 personer har redan anmält sig – högt över tidigare års siffror – och kommunerna längst marschvägen har visat stort intresse för marschen.

Norrtälje sjukhus bäst på praktiskt strålskydd

2015-04-14 12:30 CEST Vårdbolaget TioHundra Röntgenkliniken vid Norrtälje sjukhus har 100 procent följsamhet till rutiner som minskar risken att patienter utsätts för onödig strålning. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens granskning.

10 miljoner till projekt som ökar livskvaliteten för personer med nedsatt rörlighet

2015-04-13 15:53 CEST Etac För femte och sista året delar Etac, genom Jimmy Dahlstens Fond, ut två miljoner kronor till projekt och idéer som bidrar till ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. En jury, bestående av bland annat Thomas Fogdö, har i år valt ut åtta projekt som får finansiellt stöd för att förverkliga sina innovationer. Projekten uppmärksammas under Leva & Fungera i Göteborg den 14 april.

Tankeväckande och intressanta föredrag på Leva & Fungera

2015-04-13 15:26 CEST Move & Walk Under Leva & Fungera-mässan, 14-16 april, i Göteborg kommer Move & Walk att hålla intressanta föreläsningar varje eftermiddag på Leva Scen och Bar.