Pressmeddelanden

Kombinerad PET-MR-undersökning ger tidigare upptäckt av inflammationer vid mag-tarmsjukdom

Kombinerad PET-MR-undersökning ger tidigare upptäckt av inflammationer vid mag-tarmsjukdom

2017-05-17 08:30 CEST
​Akademiska sjukhuset har infört en ny metod för tidig upptäckt av inflammation i mag-t...

Effektivt beslutsstöd för diagnos nyttjas inte optimalt inom tandvården

2017-05-17 08:00 CEST
Patienter med smärta och funktionsstörning i käksystemet (TMD) förbises i tandvården, t...

Lärande spel förbereder sjuksköterskestudenter inför möte med patienter och närstående vid vård i livets slut

Lärande spel förbereder sjuksköterskestudenter inför möte med patienter och närstående vid vård i livets slut

2017-05-16 15:37 CEST
Att vårda någon som ligger för döden kan vara svårt och skrämmande men det är också någ...

Stort rivningsprojekt på Danderyds Sjukhus

Stort rivningsprojekt på Danderyds Sjukhus

2017-05-16 11:59 CEST
På Danderyds sjukhus genomförs flera projekt, bland annat byggs en ny akutvårdsbyggnad ...

​Ny hälso- och sjukvårdschef i äldreomsorgen

​Ny hälso- och sjukvårdschef i äldreomsorgen

2017-05-16 07:30 CEST
En ny tjänst är tillsatt inom Piteå kommun för att säkra kvalitén och se till att proce...

Fler vackra ord utan konkreta förslag

Fler vackra ord utan konkreta förslag

2017-05-15 11:31 CEST
Statsrådet Åsa Regnérs presskonferens idag om propositionen för en ny funktionshindersp...

Praktikertjänst lanserar framtidens IT-plattform för tandvård

Praktikertjänst lanserar framtidens IT-plattform för tandvård

2017-05-15 09:30 CEST
Praktikertjänst har i partnerskap med konsultbolaget Peekab startat ett nytt bolag för ...

Anestesisjuksköterskan betydelsefull för patienten under operation

Anestesisjuksköterskan betydelsefull för patienten under operation

2017-05-15 08:10 CEST
Under en operation företräds patienten bland annat av en anestesisjuksköterska och för ...

Enkla prover i primärvården kan hjälpa till att utesluta tjocktarmscancer

Enkla prover i primärvården kan hjälpa till att utesluta tjocktarmscancer

2017-05-15 08:00 CEST
Vid misstanke om tjock- och ändtarmscancer kan primärvårdsläkare med två enkla prover –...

Svåra samtal med ensamkommande barn och unga

Svåra samtal med ensamkommande barn och unga

2017-05-15 07:30 CEST
FoU Sjuhärad Välfärd och länsstyrelsen bjuder in till seminarium om svåra samtal med un...