Pressmeddelanden

Bättre sommar än befarat inom förlossningsvården

2014-08-20 13:40 CEST Akademiska sjukhuset Inför sommaren saknades ett tjugotal barnmorskor på Akademiska sjukhuset. Kvinnokliniken räknade med att hänvisa var tredje kvinna till sjukhus i andra län, 130-200 förlossningar per månad, en situation man befarade skulle skapa oro bland både gravida och personalen. Dessbättre behövde endast 55 kvinnor hänvisas under sommaren, mindre än tio procent, och inga allvarliga incidenter inträffade.

Journalistresa Sydafrika och Swaziland

2014-08-20 12:45 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan ordnar en journalistresa till Sydafrika och Swaziland i november 2014. Resan ska ge dig som journalist möjligheten att se hur man framgångsrikt kan arbeta med Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i respektive land, samt kopplingen till sociala trygghetssystem

Välkommen på invigning av landstingets nya blodbussar

2014-08-20 08:30 CEST Universitetssjukhuset Örebro I samband med Blodomloppet invigs landstingets två nya blodbussar, som året runt besöker företag och vårdcentraler i hela länet. Genom att människor i Örebro län på ett enkelt sätt kan lämna blod kan vi tillsammans rädda liv!

2014-08-20 07:23 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Fråga nummer 2 handlar om Funka-utredningen och en höjning av lönebidragstaket.

2014-08-19 17:24 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

Vårdföretagarnas valkampanj 2014: Slår hål på myter varje dag fram till valet

2014-08-19 15:35 CEST Vårdföretagarna Debatten kring en av valets viktigaste frågor – välfärden och möjligheter med privat drivna vård- och omsorgsföretag – präglas av myter och okunskap. Konsekvenserna av ett etablerings- och/eller vinstförbud påverkar en betydande del av befolkningen både på kort och lång sikt. För att slå hål på fördomarna arbetar nu Vårdföretagarna med följande fyra kunskapshöjande aktiviteter inför valet.

Vårdföretagarnas mytkalender: Privata företag håller lägre kvalitet (myt 1)

2014-08-19 15:30 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 1: Privata vårdföretag håller lägre kvalitet. Verklighet: 14 av de 20 mest populära vårdcentralerna är privat drivna. I Socialstyrelsens rapport framgår att privata äldreboenden var bättre på 11 av 16 undersökta kvalitetsindikatorer.

Ersta diakoni inviger nytt äldreboende

2014-08-19 13:57 CEST Ersta diakoni Ersta diakonis äldreboende Mariahemmet flyttar till nya, fräscha lokaler i Enskede och utökar samtidigt boendet med ett flertal platser.

Vårdchefens etiska dilemman

2014-08-19 10:19 CEST Natur & Kultur Varje dag möter chefer i vård och omsorg etiska dilemman där liv och mänsklig värdighet står på spel. Klämda mellan olika styrsystem förväntas cheferna hantera motsägelsefulla styrsignaler och intressen. Den nya boken "Vårdchefens etiska dilemman" ger en god grund för att fatta beslut i frågor som chefer i vården ofta brottas med.

2014-08-19 09:38 CEST Akademiska sjukhuset Media välkomnas till en pressträff på Akademiska sjukhuset om utfallet inom förlossningsvården i sommar och hur bemanningsläget ser ut inför hösten: Onsdagen den 20 augusti 13-14.30 Akademiska sjukhuset Styrelserummet, Ing 61, 8 trappor