Pressmeddelanden

2015-11-20 14:59 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Begränsa nyttjandet av stafettläkare och annan hyrpersonal - C sätter press på landstingsledningen

2015-11-20 11:20 CET Centerpartiet Västerbotten Har Västerbottens läns landsting börjat utarbeta den åtgärdsplan som Sveriges Kommuner och Landsting beslutat på sin kongress ska tas fram i varje landsting? Den frågan ställer Centerpartiets gruppledare Ewa-May Karlsson och Daniel Öhgren, vice ordförande(C) i Hälso- och sjukvårdsnämnden, i en interpellation till landstingsrådet Peter Olofsson.

2015-11-20 10:00 CET Barnombudsmannen Ensamkommande flyktingbarn som vistas på transitboenden får inte hälso- och sjukvård vid allvarliga akuta och långvariga besvär. Barnombudsmannen kallar nu Socialstyrelsen, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till dialog för att diskutera nödvändiga åtgärder.

2015-11-20 09:05 CET Örebro universitet Kognitiv beteende terapi, KBT, för sömnbesvär hjälper även mot depression. Det visar en ny Örebrostudie publicerad i Behaviour Research and Therapy. ​– Att vi såg så tydliga förbättringar efter våra behandlingar i grupp bådar väl. Det ger oss möjligheten att hjälpa många på ett effektivt sätt, säger Annika Norell-Clarke, forskare i psykologi.

Personer med låg utbildning och inkomst använder primärvården mer, både före och efter vårdval

2015-11-19 11:38 CET Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ​Personer med låg utbildning och inkomst använder primärvården mer – även efter införandet av vårdval. Personer med högre utbildning och inkomst – och bättre hälsa – väljer i större utsträckning privata mottagningar. Det visar en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort.

MP: 1000 nya elladdstolpar i Stockholms län till 2020

2015-11-19 09:44 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Vi ser nu ett genombrott för eldrivna fordon och för att driva på den utvecklingen måste utbyggnaden av laddstolpar i länet gå fort. Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill därför att landstinget ska samordna länets kommuner för en gemensam ansökan till regeringen satsning Klimatklivet för utbyggnad av elladdstolpar.

​Hygien i fokus när FN uppmärksammar internationella toalettdagen

2015-11-18 09:00 CET Rentokil Initial I morgon den 19 november anordnar FN den internationella toalettdagen (UN World Toilet Day) över hela världen. Målet är att uppmärksamma den stora utmaningen i att alla människor ska kunna leva under sanitära förhållanden. Behovet är enormt – cirka en tredjedel (2,5 miljarder) av alla människor har inte en säker, ren och egen toalett.

Barbro Fridén – årets ledare 2015

2015-11-18 08:19 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tidningen Affärsvärlden har utsett årets ledare 2015 – en stolt Barbro Fridén, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tog på tisdagskvällen emot det prestigefyllda priset under en ceremoni på Berns i Stockholm.

2015-11-16 12:43 CET Svenska Prematurförbundet Världsprematurdagen den 17 november i Stockholm. Seminariet "Liten blir stor" sätter fokus på de utmaningar landsting och kommun står inför i att upprätta en vårdkedja för de för tidigt födda. En grupp som växer för varje år och som uppgår till 6,5% av alla nyfödda. Deltagare är bl.a. Ella Bohlin (kd) barn och äldrelandstingsråd i Stockholm och Boubou Hallberg, chef för neonatalen, Karolinska.

Etac och Jimmy Dahlstens Fond tilldelas första pris på MedTech Award

2015-11-16 10:00 CET Etac Vårt arbete med Jimmy Dahlstens Fond har belönats med MedTech CSR Award. På prisutdelningen av MedTech Award, den 11 november, tilldelades Etac och Jimmy Dahlstens fond första pris i kategorin CSR, Corporate Social Responsibility.