Pressmeddelanden

Carestream premiärvisar elegant, nytt ultraljudssystem med unik touch-kontrollpanel på RSNA

2014-11-19 10:54 CET Carestream Health AB CARESTREAM Touch Ultrasound System: en revolutionerande kombination av exceptionell användarupplevelse och en bildkvalitet som tillgodoser önskemålen från de mest kräsna av radiologer och sonografer. Högkvalitativa bilder från hitech-plattform med innovativa egenskaper som förbättrar produktivitet och användarvänlighet.

Mop Vac: En innovation mittemellan manuell golvstädning och skurmaskin

2014-11-19 08:45 CET Kärcher AB Kärchers mekaniska skurmaskin B 60/10 C Mop Vac ger användaren upp till fem gånger så snabbt resultat jämfört med städning med svabb och hink. Dessutom innebär det bättre ergonomi för städpersonalen. Mop Vac suger upp städvattnet och lämnar torra golv efter sig, utan halkrisk eller fotspår. Maskinen håller isär rent och smutsigt vatten så att städvattnet aldrig återanvänds för ett renare resultat.

2014-11-19 08:37 CET Boehringer Ingelheim AB Idag, på VärldsKOLdagen, relanseras välbesökta KOL.se med ny design och uppdaterade texter. Sajten riktar sig i första hand till patienter som är drabbade av sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), men även deras anhöriga.

Många kommuner brister i arbetet med utsatta barn

2014-11-19 06:59 CET Humana Humana har för andra året genomfört Barnbarometern bland kommunernas socialförvaltningar. Barnbarometern är en undersökning som genomförs i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund och Maskrosbarn. Nu publicerar vi 2014 års rapport, lagom till internationella barndagen och Barnkonventionens 25-årsdag den 20 november. Vi ser bl.a. att bristande samverkan påverkar utredningstiderna negativt.

Sök medel från Jimmy Dahlstens fond!

2014-11-18 15:09 CET Etac Jimmy Dahlstens fond delar ut upp till 2 miljoner kronor till idéer som möjliggör ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. Hjälpmedelsföretaget Etac har grundat Jimmy Dahlstens Fond för att ge alla människor rätt att påverka och styra över sin egen vardag – oavsett fysiska förutsättningar.

​Utseendet i fokus under världskonferens

2014-11-18 12:54 CET Högskolan Kristianstad Allt fler unga mår dåligt över att inte ha det ”perfekta utseendet” och allt för många vuxna ogillar sin kropp. Denna nedåtgående spiral vill ett gäng forskare från 34 länder ändra på i ett gemensamt projekt där Högskolan Kristianstad medverkar.

Förenade Care öppnar äldreboende i Österåker 2015

2014-11-18 10:50 CET Förenade Care AB Förenade Care har tecknat ett hyresavtal med Stenhus Design om ett modernt äldreboende i Österåker. Äldreboendet Muskötvägen kommer att vara ett LOV-boende och planeras att öppna under andra kvartalet 2015.

Förenade Care vann åter avtal avseende drift av Byavången

2014-11-18 09:06 CET Förenade Care AB Mycket glädjande vann Förenade Care åter avtalet för driften av Tomelillas ”Byavången”, vård- och omsorgsboende, samt hemtjänst i centrala delarna av staden.

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning – vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokus

2014-11-17 16:59 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet har ett långsiktigt samarbete i att förstärka vårdforskningen för att kunna möta samhällsutmaningarna på området. Forskningsråden tog den 17 november beslutet att finansiera sex ämnesövergripande forskningsprogram med 120 miljoner, som ska inkludera planer för implementering och brukarinvolvering.

103 miljoner i extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser

2014-11-17 16:58 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Fortes styrelse beslutade den 17 september 2014 att stödja forskningsprojekt med 103 miljoner som en extra satsning på de prioriterade områdena vård, åldrande och hälsa och psykosociala insatser för personer med psykiatrisk problematik.