Pressmeddelanden

Handikappförbunden: Det behövs ett samlat ansvar för hjälpmedel

2015-06-26 09:58 CEST Handikappförbunden ​Regeringen kommer till hösten tillsätta en ny Hjälpmedelsutredning. Just nu pågår arbetet med att ta fram direktiven på Socialdepartementet. Idag har Handikappförbunden lämnat in sina önskemål.

Kvalitetsbokslut: God och trygg vård – varje dag

2015-06-26 09:41 CEST Praktikertjänst Kvalitetsbokslutet för Praktikertjänsts primärvård omfattar både resultat i form av nationella mätningar av tillgänglighet och kontinuitet men också patienternas uppfattning om den vård vi levererar. I år har vi även fått tillgång till vårdresultat via det nationella kvalitetsregistret Nationella diabetesregistret (NDR).

​Pressinbjudan: Kultur på recept för smärtpatienter

2015-06-26 07:30 CEST Danderyds sjukhus Kultur på recept är ett omdebatterat område. ”Det finns ingen evidens” hörs ofta liksom ”Alla mår väl bra av lite underhållning”. Smärtpatienter på Danderyds sjukhus har fått testa kultur som rehabiliteringsform i två studier. Resultaten, som är mycket lovande, presenteras 29 juni kl 15-16, i Bryggarsalen, Strand Hotell, Visby.

2015-06-25 19:44 CEST Humana Humana lanserade år 2013 Barnbarometern, en undersökning bland Sveriges kommuner i syfte att driva frågan kring socialtjänstens förutsättningar att arbeta med barnperspektivet i fokus. Seminariet i Almedalen bygger på ett första delresultat från Barnbarometern 2015, där fokus är den kritik FNs barnrättskommitté riktat mot Sverige, och som bl.a. handlar om hur barn involveras och görs delaktiga.

Vi lyfter demensfrågorna i Almedalen

2015-06-25 15:45 CEST Svenskt Demenscentrum Måndag den 29 juni lyfter vi demensfrågorna i Almedalen. Kl 12.00 samlas vi för att promenera till hamnen – en manifestation för ett demensvänligt samhälle. Alla är välkomna att delta. Kl 13.00-16.00 arrangerar Svenskt Demenscentrum, tillsammans med en rad andra organisationer, ett seminarium på fartyget Sigrid. Var står forskningen idag och framtidens kompetensförsörjning är ett par teman.

2015-06-25 14:41 CEST Regionala cancercentrum i samverkan Botande kirurgi vid peniscancer är sedan 1 januari koncentrerad till två nationella vårdenheter i Sverige. Nu föreslår Regionala cancercentrum i samverkan i en remiss till landstingen att ytterligare sju ovanliga kirurgiska och onkologiska åtgärder ska koncentreras till fyra eller färre platser i Sverige. Arbetet med nationella cancerstrategin tar därmed ännu ett steg mot en mer jämlik cancervård.

Ny standard underlättar hygienarbetet på Textilia i Rimbo

2015-06-25 13:06 CEST Textilia Tvätt & Textilservice Textilias anläggning i Rimbo blir certifierad enligt den nya hygienstandarden SS-EN 14065. Standarden kommer bland annat göra det lättare att styrka och dokumentera hygienarbetet. Textilia är det enda textilserviceföretaget i Sverige som innehar denna standard.

2015-06-25 11:15 CEST Humana Varje dag går Humanas 14 000 anställda till jobbet för att ge våra kunder och klienter den bästa vård och omsorg man kan ge. Vi är stolta över det vi gör som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag. När människor får välja mellan olika utförare leder det till högre kvalitet och en kontinuerlig utveckling, säger Per Granath, VD och koncernchef.

Patientorganisationerna allt mer delaktiga i vårdens utformning, men rutinerna för samverkan behöver utvecklas

2015-06-25 11:00 CEST Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ​Patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården efterfrågas i allt högre grad av stat och landsting. Samtidigt saknas strategier för att ta tillvara patienters erfarenheter och kompetens. Det visar Myndigheten för vårdanalys rapport om patient- och funktionshinderrörelsen.

2015-06-24 11:37 CEST Semper AB Nu byter hela Sempers glutenfria sortiment kostym. Först ut i den nya designen var årets stora nyhet, glutenfria chips. Successivt följer nu alla de glutenfria produkterna efter, från bröd och kakor till pasta och bakmixer. Designen ger produkterna ett modernare uttryck med större fokus på kvalité och matinspiration.