Pressmeddelanden

Robin Williams var på antidepressiva

2014-11-14 21:07 CET KMR Om man skulle tro nyhetsrubrikerna om obduktionsresultatet av skådespelaren och komikern Robin Williams, som så tragiskt begick självmord för två månader sedan, så hittades inga droger i hans blod vid tidpunkten för hans död. Det framgår av rubriker från så gott som alla stora tidningar världen över som tillkännagav "ingen alkohol eller droger hittades”. Rubrikerna kunde inte vara mer fel.

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid öcellstransplantation

2014-11-14 09:30 CET Akademiska sjukhuset Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syres genom en inbyggd syrgastank.

Lex Maria-anmälan: Felaktig läkemedelsdos till barn

2014-11-13 14:10 CET Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett litet barn fick en för hög dos lugnande medicin inför en undersökning. För att undvika upprepning har rutinerna setts över. Lugnande medicin av detta slag kommer nu alltid att ges under observation på sjukhuset.

Lär dig om den ”okända” cancersjukdomen – och rädda liv.

2014-11-12 16:00 CET Nätverket mot cancer Var tredje svensk får någon gång i livet en cancerdiagnos. Glädjande nog botas mer än hälften av cancerpatienterna och ännu fler kan idag leva med en cancersjukdom som betraktas som kronisk. Men det finns fortfarande cancerformer vars symptom är i princip okända för de allra flesta. Pankreascancer är en sådan sjukdom. Detta vill vi ändra på!

PRESSINBJUDAN:  jagharibd.se, vitamin D och titthålskirurgi

2014-11-11 08:00 CET Danderyds sjukhus Välkommen till Forskningens dag på Danderyds sjukhus den 13 november. Under en heldag presenterar vi aktuell forskning, utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten i sjukhusets aula. Inom forskning som bedrivs för att lära mer om mag- och tarmsjukdomar kommer följande presentationer att hållas.

2014-11-11 07:18 CET Svenska Prematurförbundet Nu får Västerbotten en egen lokalförening till för tidigt födda barn. Agnes Grape Nutti, mamma till tvillingar som föddes tre månader för tidigt är med och bildar Prematurföreningen Västerbotten. Föreningens första uppdrag blir att samarrangera ett seminarium på Världsprematurdagen 17/11 vid Umeå Sjukhus med Sverker Olofsson som moderator.

2014-11-10 14:59 CET Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar Alliansens budgetmotion 2015: vi välkomnar de tydliga satsningarna på Life-Science

2014-11-10 14:19 CET Forska!Sverige

Telefonrådgivning inom psykiatrin för dig som är vårdgivare

2014-11-10 13:56 CET Teknologisk Institut Telefonrådgivning består av en komplex kombination av att kunna identifiera, bedöma, prioritera och dokumentera vårdbehovet hos de personer som söker hjälp. Det är en stor utmaning som ställer höga krav på dig som vårdgivare.

2014-11-10 13:32 CET Roche AB En studie som i fredags presenterades vid Asia Pacific Lung Cancer Conference (APLCC) i Kuala Lumpur, Malaysia, visar på signifikanta överlevnadsvinster hos patienter med avancerad eller spridd icke småcellig lungcancer som behandlades med Avastin (bevacizumab) i kombination med kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi.