Pressmeddelanden

2014-10-14 11:05 CEST Universitetssjukhuset Örebro Vårdforskning omfattar utveckling av vården relaterat till människors hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga. Sammantaget är vårdforskningen en allt mer viktig del i den moderna vårdens utveckling. Nu diskuteras ämnet ”Det ska va gôtt å leva” vid Vårdforskningens dag på Universitetssjukhuset Örebro.

Barncancerfonden presenterar: Månadens forskare

2014-10-14 09:17 CEST Barncancerfonden Barncancerfondens främsta uppgift är att finansiera barncancerforskning. I år pågår 164 olika forskningsprojekt om barncancer med finansiering från Barncancerfonden. Barncancerfonden presenterar en forskare eller forskargrupp varje månad för att visa pågående barncancerforskning. Månadens forskare är Klas Blomgren som forskar på skonsammare behandlingar för barn med hjärntumör.

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014 går till Barbro Westerholm

2014-10-14 08:00 CEST Forska!Sverige

Forska!Sveriges utmärkelse till forskare 2014 går till Catharina Svanborg

2014-10-14 08:00 CEST Forska!Sverige

En stödjande vårdmiljö för personer med demens

2014-10-13 13:49 CEST Teknologisk Institut De senaste 10 åren har inneburit en expansiv utveckling av miljöer för boende och patienter och är i fokus både inom vård samt arkitektur. Såväl den fysiska som psykosociala miljön är central för vårdens kvalitet och kräver ett nära samarbete mellan företrädare för patient, vård, arkitektur och design.

2014-10-13 09:07 CEST Akademiska sjukhuset Onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Det är några verksamheter som kommer att flytta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska, som ska vara klar i slutet av 2016. Beslutet fattades nyligen av styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

2014-10-13 09:00 CEST Statskontoret Klagomål mot vården bör i större utsträckning utredas av landstingens patientnämner i stället för av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förslaget, som Statskontoret presenterar i en rapport till regeringen, innebär att klagomålen hanteras närmare patienterna och vården och att verksamheten blir mer kostnadseffektiv.

2014-10-13 07:30 CEST Forska!Sverige

Rättspsykolog: Psykiatrins droger bakom det sanslösa våldet

2014-10-10 21:03 CEST KMR I The National Psychology, skriver rättspsykologen David Kirschner om sina erfarenheter med utvärdera unga mördare, och diskuterar den negativa roll som psykiatrisk behandling spelat i de flesta av dessa ungdomars liv. (1) I så gott som alla skolskjutningar och tusentals andra mord och våldsbrott kastar psykiatrin och dess droger en mycket lång skugga. Något som tyvärr censureras av myndigheterna.

2014-10-10 11:26 CEST Akademiska sjukhuset Genom ett samlat omhändertagande ska Akademiska förbättra vården av kvinnor med bröstcancer. Nyligen startade en öppen bröstmottagning på Samariterhemmet, i lokaler med närhet till mammografin. Nästa steg blir flytt av hela bröstmottagningen och bröstkirurgin.