Pressmeddelanden

WebDoc testas hos Nordic Medtest när privata vårdsektorn ska in i nationella tjänster

2015-01-13 09:00 CET Nordic Medtest WebDoc från Advance AB - ett journalsystemet för den privata hälso- och sjukvårdssektorn - har testats och kvalitetssäkrats av Nordic Medtest för att kunna anslutas till nationella Intygstjänsten.

Höga halter av livsfarlig substans i ecstasytabletter

2015-01-12 15:59 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Giftinformationscentralen har under december varnat för ecstasytabletter som hittills har orsakat minst ett svenskt dödsfall och ett flertal förgiftningsfall. En tablett som lämnats in av anhöriga har nu analyserats i LVs laboratorium. Tabletten innehöll substansen PMMA i sådana mängder som kan ge kraftigt ökad kroppstemperatur, med svåra biverkningar som följd och i värsta fall dödlig utgång.

Alla elever blir hjälpta av förbättrad akustik och personliga tekniska hjälpmedel

2015-01-12 15:26 CET Comfort Audio AB ​Förbättrad ljudmiljö i klassrummen leder till att alla elever ökar inlärningsförmågan. Men för elever med hörselnedsättning krävs det också personliga tekniska hjälpmedel för att de inte ska komma efter i sin kunskapsinhämtning. Det visar en studie som genomförts med danska mellanstadieelever.

Dödsfall från receptbelagda mediciner överstiger nu dödsfall från illegala droger

2015-01-09 21:05 CET KMR Två av de tre receptbelagda mediciner som ligger högst på listan över de mediciner som människor tenderar att överdosera i USA är psykiatriska droger: bensodiazepiner (lugnande och sömnmedel) och ADHD-droger. Senaste statistiken visar att 53% av alla narkotikadödsfall under 2012 var från lagliga droger. Och vi ser samma tendens komma i Sverige.

Johan Castevall ny vd på XMReality

2015-01-09 14:54 CET XMReality AB Johan Castevall är ny vd på XMReality från och med 1 januari 2015. Under det senaste halvåret har Johan arbetat som Operations Manager i bolaget och har tidigare innehaft ledande befattningar på programvaruföretaget Medius AB, bland annat som vd för ett av dotterbolagen och vice vd för koncernen.

Föreläsning: Brottförebyggande råd

2015-01-09 09:02 CET Vårdbolaget TioHundra TioHundra bjuder in till en kostnadsfri föreläsning om benskörhet och hur du undviker att ramla.

Högskolan Väst bidrar genom unik utbildning till mer jämlik vård

2015-01-09 07:30 CET Högskolan Väst Patienter får inte alltid en jämlik vård. Behandling och bemötande kan bero på kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, utbildning, funktionsnedsättning, religion eller bostadsort. För att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt bemötande utbildas nu lärare på Högskolan Väst i normkritiskt perspektiv.

Välkommen till Världscancerdagen 2015

2015-01-08 16:48 CET Nätverket mot cancer Även i år genomför Nätverket mot cancer seminarium under Världscancerdagen. Syftet är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården. Årets tema är "Mot cancer-För cancerberörda". Bl.a. Gabriel Wikström, Göran Hägglund, Roger Henriksson och Gunilla Gunnarsson deltar.

Norrtälje sjukhus minskar utsläpp av klimatpåverkande gas

2015-01-08 15:35 CET Vårdbolaget TioHundra Som första sjukhus i Sverige testar Norrtälje ett filter för anestesigasen Sevofluran i vanlig klinisk verksamhet. Syftet är att minimera utsläppen av gasen, som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonskiktet.

Kom igång efter helgerna - 5 bästa tipsen!

2015-01-08 11:12 CET Itrim Sverige Du kan inte motionera bort dåliga matvanor - och du kan inte äta dig till en bra kondition. Det krävs ett helhetsgrepp. Här delar Itrims grundare, hälsoprofilen Birgitta Thörn, med sig av fem 5 smarta tips för att komma igång med hälsosamma och hållbara mat- och träningsvanor efter helgerna: 1. Gör en plan, 2. Rensa kylen, 3. Ät mellanmål, 4. Vardagsmotionera mera!, 5. Ta några vita veckor.