Dokument

CEN-standarden: nu på svenska

2013-12-03 16:26 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) CEN-standarden "Rekommendationer för spelansvar som gäller onlinespel" togs fram 2011 av experter inom en rad områden som är av betydelse för spelbolagens ansvarsarbete. Den har godkänts av de internationella medlemmarna i CEN. Standarden samlar medlemmarnas standardiserings- och specifikationskrav för att medlemsländernas konsumenter ska ha samma skydd. Standarden har nu översatts till svenska.

Kuskstatistik Vermo pdf

2013-12-02 10:52 CET AB Trav och Galopp, ATG Kuskstatistik Vermo pdf

2013-12-02 10:51 CET AB Trav och Galopp, ATG Kuskstatistik V75 Vermo

Tidning: Upplev Häst i text och bild från året som gått

2013-12-02 08:50 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Under 2013 har 6 023 barn deltagit i Upplev Hästs aktiviteter från norr till söder. I vår tidning om året som gått kan du ta del av teckningar, fotografier och texter från alla våra härliga möten med barn och ungdomar.

Voltstart i Finland

2013-12-01 12:32 CET AB Trav och Galopp, ATG Lördagen den 7 december 2013 avgörs V75 på Vermo i Finland i ett gemensamt samarbete mellan Finland och Sverige. Här är en beskrivning på hur man startar med voltstart i Finland.

En film om ungdomsinflytande och att vilja göra skillnad

2013-11-29 11:01 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Släpp in de unga i styrelserummen! Se vår film och låt dig inspireras. Med ett större ungdomsinflytande är vi alla vinnare. Du når oss Framtidsspanare på www.facebook.com/gorskilland

Nyckeltal budget 2014

2013-11-29 11:00 CET Svensk Travsport

Nyckeltal index 2014

2013-11-29 11:00 CET Svensk Travsport

Summary of the study comparting the CEN-standard to Swedish regulation

2013-11-21 15:01 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) The results of the benchmarking study illustrate that the current Swedish Requirements only address and partially address 56 present of the CWA’s measures. In the absence of pan-European regulation, self-regulation standards (which build on industry best practice) are the most effective means of consistently creating and maintaining a safe environment for consumers.

Sammanfattning av jämförelse mellan CEN-standarden och svensk reglering

2013-11-21 14:51 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) Resultatet av den jämförande studien visar att de nuvarande svenska kraven endast möter, eller delvis möter, 56 procent av CWA:s åtgärder. I frånvaron av en övergripande europeisk lagstiftning är de självreglerande standarderna (som bygger på de bästa exemplen från industrin) de mest effektiva medlen för att kontinuerligt skapa och upprätthålla en säker spelmiljö för konsumenter.