Pressmeddelanden

Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

2014-03-19 07:27 CET C2Solutions AB C2Solutions AB har vunnit ramavtalsupphandling som avser Resurskonsulter inom teknisk och strategisk informationssäkerhet för Rikspolisstyrelsen (RPS). Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till en förlängning på två (2) år.

2014-03-18 09:16 CET Den Nya Välfärden I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Borlänge kommun för brott mot upphandlingslagen.

Springa på vatten – Transit Grekland. Om flyktingar och immigranter i EUs utkant

2014-03-13 14:19 CET Carlsson Bokförlag 2013 drunknade flera hundra människor i Medelhavet under sin flykt mot Europa och hoppet om ett bättre liv. För dem som lyckas nå land väntar en hård tillvaro. EU har blivit svårare att ta sig in i och många EU-länder, som Grekland, lever heller inte upp till unionens överenskommelse om flyktingmottagandet.

Olof Myhrman, partner på Delphi, ny styrelseledamot i IFK Göteborg

2014-03-07 10:47 CET Advokatfirman Delphi Olof Myhrman, managing partner på Delphis Göteborgskontor, blev igår invald i IFK Göteborgs styrelse.

Fällande dom i Konkurrensverkets stämning blir prejudikat

2014-03-06 15:59 CET Friskvårdsföretagarna Onsdagen den 9 april, kl 11:00, får friskvårdsbranschen svar på hur Stockholm tingsrätt ser på subventioner av kommunalt drivna gym. Då meddelas nämligen dom i Konkurrensverkets stämning av Strömstad kommun.

2014-03-05 09:09 CET Den Nya Välfärden Herrljunga kommun har sedan 2011 löpande köpt bemanningstjänster för över 7,2 miljoner kronor utan upphandling i konkurrens. Kommunen riskerar därför en straffavgift på upp till 400 000 kronor. Detta framgår av en utredning som gjorts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Svenska veteraner vill att även Sverige inrättar veterancentrum

2014-03-04 10:28 CET Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna håller i april ett seminarium om ett veterancentrum som kan samla kunskap och utföra vård åt alla myndigheter som har civila eller militära veteraner. Frågan har aktualiserats genom SR P1:s temavecka om utlandsveteraner och genom en serie artiklar på SVT Debatt (http://svt.se/debatt).

2014-03-04 09:25 CET Den Nya Välfärden Malmö stads kommunala bolag ViSAB handlade upprepade gånger i strid med lagen i en upphandling av bussar som skulle användas i förskoleverksamheten. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som kritiserar kommunens upprepade lagöverträdelser.

2014-03-03 09:33 CET NS Sensus Sverige ingår i EU:s vårdmarknad, så även då landstinget Västernorrland, som uppenbart nu skapar egna lagar via att underlåta, undanhålla och förhindra EU-rätt via Rättighetsstadgan till vad artikel 35 Hälsoskydd ger vid handen. 79åriga kvinnan/pensionären Ulla som underlåts, undanhålls och förhindras vårdgarantilag, därmed kränker landstinget artikel 35 i Rättighetsstadgan.

2014-02-27 11:10 CET JP Infonet Förlag AB Nu lanserar JP Infonet ytterligare en webbaserad lagkommentar – JP Kommentarer Färdtjänstlagen. Lagen (1997:736) om färdtjänst reglerar kommunens ansvar och skyldighet att ordna resor för den som inte kan resa självständigt med kollektivtrafiken eller som annars har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.