Pressmeddelanden

Totalitärt tänk i Lund ger otäcka associationer

2014-11-19 07:30 CET Sveriges Annonsörer Idag publicerar Sydsvenskan en debattartikel från Sveriges Annonsörer som starkt ifrågasätter Lunds kommunstyrelses beslut att begränsa reklamen i Lunds stad. Artikeln publiceras i sin helhet nedan. En längre version finns publicerad på www.annons.se.

2014-11-13 12:32 CET Centrum för rättvisa ​Vill du vara med och stärka skyddet för människors fri- och rättigheter i Sverige? Vill du bilda opinion, bygga nätverk och ordna finansiering för att göra det möjligt? Då ska du söka jobbet som kommunikations- och insamlingschef på Centrum för rättvisa.

Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) vid förvärvet av resterande 90 procent av andelarna i Enertech Global LLC, USA

2014-11-10 14:35 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) när de utnyttjade sin köpoption att förvärva resterande 90 % av andelarna i det nordamerikanska värmepumpsföretaget Enertech Global LLC. De första 10 % av andelarna i bolaget förvärvades i november 2011 då Nibe tog sitt första steg in på den nordamerikanska värmepumpmarknaden.

Delphi advisor to Nibe Industrier AB (publ) on the acquisition of the remaining 90 per cent stake in Enertech Global LLC, USA

2014-11-10 14:32 CET Advokatfirman Delphi Delphi has advised Nibe Industrier AB (publ) when the company utilised its call option to acquire the remaining 90% of the interests in the North American heat pump firm Enertech Global LLC. The first 10% of the interests in the company were acquired in November 2011 when Nibe took the first step into the North American heat pump market.

Bygg och Fastighetsbranscherna rekryterar Svenska Veteraner – Fredsbaskrarna

2014-11-07 08:14 CET Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Sveriges Veteranförbund - Fredsbaskrarna (SVF) och Isaksson Rekrytering har den 6 november 2014 ingått ett samarbete avseende rekrytering, karriärutveckling och personaluthyrning.

2014-11-06 15:20 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentrals nya ramavtal, Dryckesautomater 2013, ger möjlighet att avropa från ett brett sortiment av dryckesautomater.

4,9 miljoner till forskning om moms

2014-11-06 09:03 CET Örebro universitet Mervärdesskatt eller moms står för en tredjedel av skatteintäkterna i Sverige och i många andra EU-länder. Forskare vid Örebro universitet har fått 4,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka vilka olikheter det finns mellan Österrike, Tyskland och Sverige när det gäller avdrag för ingående moms.

Delphi and Swedbank Företagsförmedling advisor to Hylte Lantmän Ek. för. in the sale of all assets

2014-11-05 16:02 CET Advokatfirman Delphi Delphi and Swedbank Företagsförmedling have advised Hylte Lantmän Ek. för. in the sale of all assets to Hylte Lantmän AB. Hylte Lantmän Ek. för. trades in sports equipment, hunting equipment and garden materials.

Delphi och Swedbank Företagsförmedling rådgivare åt Hylte Lantmän Ek. för. vid dess försäljning av samtliga tillgångar

2014-11-05 15:32 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi och Swedbank Företagsförmedling har biträtt Hylte Lantmän Ek. för. vid dess försäljning av samtliga tillgångar till Hylte Lantmän AB. Hylte Lantmän Ek. för. bedriver handel med fritidsprodukter, jaktutrustning och trädgårdsmaterial.

JP Infonet lanserar ny lagkommentar inom miljörätt

2014-11-05 15:00 CET JP Infonet Förlag AB JP Infonet kan idag presentera en ny lagkommentar för dig som arbetar med frågor inom miljörätt. JP Kommentarer Miljöbalken ger dig, utöver informativa och ständigt uppdaterade kommentarer till balken, även en kommenterad version av lagen om mark- och miljödomstolar.