Pressmeddelanden

Delphi advisor to Team Sportia when they get a new main owner

2014-12-10 15:41 CET Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to TeamSportia AB in connection with the Finnish SGN Group Oy signed on as the new main owner. After a directed share issue SGN Group now owns about 67 percent of the shares in the company.

Delphi advisor to Image Systems AB on the sale of the business area Digital Vision

2014-12-10 14:53 CET Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to Image Systems AB (publ), listed on Nasdaq OMX Stockholm, on its sale of the business area Digital Vision to 54 E Street Limited.

Delphi advisor to Nibe Industrier AB (publ) on the acquisition of Askoma AG in Switzerland

2014-12-10 12:15 CET Advokatfirman Delphi ​Delphi has advised Nibe Industrier AB (publ) and its subsidiary Backer BHV AB on the acquisition of Askoma AG in Switzerland. Askoma will become a part of the Nibe Element business area.

Delphi rådgivare när Team Sportia AB får ny huvudägare

2014-12-10 09:57 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Team Sportia AB i samband med att finska SGN Group Oy gått in som ny huvudägare. Efter en riktad emission äger SGN Group nu motsvarande ca 67 procent av aktierna i bolaget.

Delphi rådgivare när Image Systems AB säljer affärsområdet Digital Vision

2014-12-10 09:45 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Image Systems AB (publ), noterat på Nasdaq OMX Stockholm, i samband med försäljningen av affärsområdet Digital Vision till 54 E Street Limited.

2014-12-10 09:02 CET VERIFIED

Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) vid förvärv av Askoma AG i Schweiz

2014-12-09 17:10 CET Advokatfirman Delphi ​Advokatfirman Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) och dess dotterbolag Backer BHV AB vid förvärvet av Askoma AG i Schweiz. Askoma kommer att ingå i affärsområdet Nibe Element.

2014-12-02 17:14 CET VERIFIED

Rätt förutsättningar för fortsatt utveckling inom mark och exploateringsfrågor

2014-12-01 11:12 CET Teknologisk Institut Ge dig och din kommun rätt förutsättningar för fortsatt utveckling inom mark och exploateringsfrågor. Hör om de senaste lagändringarna i PBL och ta del av Sveriges främsta experter, jurister och framgångsrika praktikfall i 2015 års mark och exploaterings konferens.

Svenska staten fälls i Europadomstolen

2014-11-28 14:03 CET Centrum för rättvisa Europadomstolen har fällt svenska staten för brott mot rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. I fallet hade en kvinna åtalats för skattebrott. Samtidigt hade hon påförts skattetillägg i en parallell process som fortsatte även efter att hon friats i skattebrottsprocessen. Detta stod i strid med Europakonventionen och kvinnan tillerkänns nu 2 000 euro i skadestånd.