Pressmeddelanden

​​Språkförskolan får utöka sin verksamhet

2016-06-23 14:32 CEST
För- och grundskolenämnden godkänner att Språkförskolan får utöka sin verksamhet med en...

Familjedaghemmet Lyckebo nekas utöka sin pedagogiska verksamhet

2016-06-23 14:30 CEST
För- och grundskolenämnden har beslutat att inte godkänna familjedaghemmet Lyckebo att ...

Investeringar i Skärgårdsskolan säkras för att möta fler elever

2016-06-23 14:30 CEST
För- och grundskolenämnden bekräftar Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att de i...

Nuvarande skollokal i Bullmark fortsätter att nyttjas för åk 4-6

2016-06-23 14:25 CEST
​En enig för- och grundskolenämnd beslutade att elever i årskurs 4-6 inom Bullmarks sko...

Svalövs kommun vann i tingsrätten mot hemtjänstföretag

Svalövs kommun vann i tingsrätten mot hemtjänstföretag

2016-06-23 14:07 CEST
Tingsrätten gick på Svalövs kommuns linje. Kommunen hade helt rätt när den med omedelba...

Norrköping rustas för SM-veckan

Norrköping rustas för SM-veckan

2016-06-23 13:56 CEST
​Just nu pågår arbetet med att förbereda Norrköping för sommarens stora idrottseveneman...

​Halmstadborna nöjda med sin hemstad visar medborgarundersökning

2016-06-23 13:12 CEST
57 procent av invånarna kan stark rekommendera vänner och bekanta att flytta till Halms...

Partnerskap ska ge bredd i Örnsköldsviks utvecklingsarbete

2016-06-23 12:50 CEST
Idag, 23 juni, träffades för första gången de personer som är nominerade att ingå i "P...

Skolinspektionens nya bedömning av skolorna i Dädesjö och Söraby: ”Inget vite. Bristerna är avhjälpta.”

2016-06-23 12:38 CEST
Under hösten 2015 genomförde Skolinspektionen tillsyn på skolor i Växjö kommun. Skolorn...

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

2016-06-23 11:43 CEST
Demens är en av våra växande folksjukdomar. Varje år får 25 000 svenskar diagnosen deme...