Pressmeddelanden

2015-11-26 15:33 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med Skollagen att endast erbjuda skolbarnomsorg i fritidshem vid elevens hemskola. Elever som går på de fristående fritidshemmen Bilaal och Solgläntan, ca 50 elever, kommer att erbjudas plats på fritidshem på elevens hemskola från höstterminen 2016.

2015-11-26 15:30 CET Halmstads kommun Hemvårdsnämnden vill även denna vinter uppmuntra till användning av broddar under vintersäsongen och beslutade vid sitt sammanträde den 25 november att erbjuda lunch till de äldre som köpt broddar inför vintern 2015/2016.

Pressinbjudan: Destinationsutvecklingsprocessen Skåne Nordost

2015-11-26 14:25 CET Kristianstads kommun Under våren och hösten har företagare och turism- och näringslivsansvariga i de fem kommunerna i nordöstra Skåne arbetat intensivt med att utveckla destinationen Skåne Nordost. Tisdagen den 1 december presenteras arbetet hittills och även potentialen i den utländska marknaden.

Bilder på årets miljö- och naturvårdsstipendiater

2015-11-26 14:24 CET Linköpings kommun Bilder till tidigare utskickat pressmeddelande om årets miljö- och naturvårdsstipendiater.

Är stamning mer dolt hos flickor?

2015-11-26 14:23 CET Danderyds sjukhus Är det så att flickor hittar strategier som döljer stamningen i högre grad än pojkar? Denna fråga ställer sig logoped Ineke Samson utifrån de preliminära iakttagelser hon gjort i ett masterprojekt på Talkliniken på Danderyds sjukhus. I studien har hon följt upp ett antal barn i tioårsåldern som diagnostiserades med stamning vid två-tre års ålder.

2015-11-26 14:08 CET Linköpings kommun Profiler på den nya skolan på Stångebrofältet och Elsa Brännström blir ny hänvisningsskola. Dessa ärenden togs upp vid presskonferensen inför

Ett första spadtag för bredbandsutbyggnad i Svalöv!

2015-11-26 13:36 CET Svalövs kommun I dag sattes spaden i backen för att markera starten för kommande bredbandsutbyggnad i Svalövs kommun. Utbyggnaden av bredband bygger på det samverkansavtal som kommunen och Svenska Stadsnät AB tecknade den 15 juni i år. Och idag gick alltså startskottet för utbyggnaden i Billeberga.

2015-11-26 12:16 CET Helsingborgs stad Helsingborgs stad har fått i uppdrag av Boverket att genomföra en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus i staden. En inventering har nu gjorts som omfattar cirka 450 lokaler och 12 000 lägenheter utav de 40 000 som ingår i stadens flerbostadsbestånd.

2015-11-26 11:30 CET Linköpings kommun Bröderna Göran och Peter Carlsson, Förråds säteri, Linghem får miljö- och naturvårdsstipendiet för sitt arbete med att restaurera och slåttra delar av kommunens största strandäng, Häradskärret vid Roxens södra strand.

Upphandling klar för gestaltning av Vasaplan

2015-11-26 11:29 CET Umeå kommun Umeå kommun planerar att bygga om Vasaplan och det blev WSP som fick uppdraget att utforma platsen. Ombyggnaden ska säkerställa kapacitet för kollektivtrafiken även på längre sikt, förbättra tillgängligheten samt skapa en attraktiv och trygg stadsmiljö. Byggstarten är planerad till 2017.