Kontaktpersoner

Steven Freeman

Love Custom Art Ltd Sweden

Filip Berg
Karin Sidén
Elisabeth Fagerstedt

Galleri Fagerstedt Elisabeth Fagerstedt har mer än 25 års erfarenhet som yrkesverksam konstvetare - som museichef, konsthallschef, curator och projektledare för konstnärlig gestaltning

Leif Holmstrand

Translation Theme Park

Mattias Tönnheim
Alexandra Hvalgren