Dokument

Sifo-undersökning juli 2014 Självtester

2014-07-10 16:23 CEST YesNo En undersökning genomförd i juli 2014 där man ställt frågor om självtester på apotek och deras trovärdighet.

2014-07-10 15:16 CEST Airbnb

Airmaster BLC 2000-D produktblad

2014-07-09 16:20 CEST Swema Trading AB Airmaster BLC 2000-D är ett effektivt ozonaggregat lämpat för bla rening av köksos och vattenrening. Kan även användas som bärbart luktsaneringsaggregat för luktborttagning efter tex brand och vattenskador.

Specification Sheet

2014-07-08 14:22 CEST HARMAN Lifestyle

Skolpresentation International Hair Academy

2014-07-08 10:20 CEST International Hair Academy Det unika med vår skola är att elever som går hos oss och fullföljer frisörutbildningen har möjligheten att få jobb direkt i koncernens 3 olika kedjor: Nikita Hair, Hair Shop och Headmasters i Sverige och Norge.

IKEA Podologen - sju katalogsidor, sju avsnitt

2014-07-08 08:00 CEST IKEA SVERIGE

Cruisingrunda Wheels & Wings Fbg 2014

2014-07-07 17:37 CEST Falkenbergs kommun

Från Ax till Limpa del 5 av 6 - Industrialisering

2014-07-07 11:26 CEST Runius Design Det jag ramar in i den här delen är det jag kallar för industrialisering. Detta är ett arbete som pågår parallellt med designprocessen och en viktig del i produktens slutliga utförande. Industrialisering handlar om att omsätta sin produktidé från konceptuell nivå och digitala underlag till en serieproduktion som ligger till grund för en kommersiell beställningsprocess.

Från Ax till Limpa del 4 av 6 - Resultatutveckling

2014-07-07 11:25 CEST Runius Design Problematiken och utmaningen med att realisera en produkt ligger oftast i att få den att bli lönsam. Många produktidéer faller på att de är ogenomförbara eller för komplicerade att tillverka. Faktum är att de framgångsrika idéerna ofta har sin utgångspunkt i själva utformningen som gör dem enkla att framställa, till en kostnad som möjliggör en god lönsamhet kring produkten.

Från Ax till Limpa del 3 av 6 - Konceptutveckling

2014-07-07 11:25 CEST Runius Design Vid ett nytt uppdrag lägger vi stor vikt vid att hitta en identitet före formspråk och förutsättningar före funktion. Det betyder att innan vi börjar fundera på hur saker och ting ska se ut och fungera måste vi ha en grundplattform där designarbetet kommer utgå ifrån. Det jag vill lyfta fram i denna process är vikten av att jobba med produktpoetri.