Pressmeddelanden

Situationen inom socialtjänsten är oroande

2015-04-14 13:07 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Läget inom socialtjänsten är oroande, det bekräftas idag i en granskning som Sveriges Radio genomfört som visar att antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa ökar, och att få kommuner hinner utreda dem i tid. – Socialtjänsten behöver genast bättre förutsättningar för att kunna göra sitt jobb, säger Bris generalsekreterare Kattis Ahlström.

Skolan behöver ett trygghetslyft

2015-04-14 08:20 CEST Friends

2015-04-14 07:58 CEST Eskilstuna kommun Kom och var med när Eskilstuna utropas till fristad för förföljda författare. Vid ceremonin medverkar Pär Eriksson, kommundirektör, Mona Kanaan, kommunalråd (s) samt Marianne Hovdan från organisationen ICORN (International Cities of Refuge Network). Att vara en fristadskommun innebär att författare erbjuds en fristad från hot och förföljelse i hemlandet.

Bris och Gothia Fortbildning lanserar webbkurs om nätmobbning för skolan

2015-04-14 07:50 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Nätet erbjuder fantastiska möjligheter till social interaktion och lärande. Samtidigt är det en plats där kränkningar av barn och unga förekommer. Skolorna har ansvar för att hantera mobbning på nätet, men är i många fall osäkra på hur. I samarbete med Bris har Gothia Fortbildning tagit fram en webbkurs om hur skolor kan arbeta för att motverka nätmobbning.

Vilka blir Erik Ljungbergs allra första stipendiater?

2015-04-14 06:00 CEST Erik Ljungbergs Stiftelse .

Malala av Aida Zaciragic

2015-04-13 20:54 CEST A:Z Boken om Malala är en fantastisk berättelse om en barnhjälte som vi alla känner till. I väl valda och förklarande ord beskrivs Malalas gärning så att även barn kan ta till sig berättelsen.

2015-04-13 18:41 CEST CONCORD Sverige Hur kan Politik för Global Utveckling (PGU) återfå en central plats i Sveriges globala arbete? Regeringskansliet och CONCORD Sverige bjuder in till seminarium om nystarten av PGU. Fokus ligger vid tre utmaningar: Hållbart företagande, kapital- och skatteflykt samt hållbara energiinvesteringar. Företrädare för den svenska regeringen, civila samhället, akademin och näringslivet medverkar.

UNICEF Sverige använder sig av Döden för att rädda barns liv

2015-04-13 10:30 CEST UNICEF Sverige Vattenfrågan står i fokus när UNICEF Sverige idag presenterar sin nya kampanj. Med filmen ”The sound of Death” och en rad andra aktiviteter vill UNICEF berätta om hur smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig hygien leder till att 1000 barn dör varje dag och samtidigt peka på vad som kan göras.

Låst läge i Gaza – vägar framåt

2015-04-13 07:02 CEST Diakonia I en ny rapport som släpps idag (13/4) sammanfattas läget i Gaza sedan kriget sommaren 2014. Den lyfter åtgärder som måste till för att våldet inte åter ska trappas upp. Bakom rapporten står Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Oxfam, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan samt 39 andra organisationer med långsiktigt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern.

Låst läge i Gaza – vägar framåt

2015-04-13 07:00 CEST IM, Individuell Människohjälp ​Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker. Dessa slutsatser drar Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Oxfam, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan, tillsammans med 39 andra organisationer i en rapport som släpps idag.