Pressmeddelanden

2015-08-26 09:28 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar

​Svenska kyrkan utökar stödet till irakiska flyktingar i Jordanien

2015-08-26 09:13 CEST Svenska kyrkan För att rädda liv och lindra nöden för nyanlända irakiska flyktingar i Jordanien satsar Svenska kyrkan ytterligare medel för att ge flyktingar mat, sanitet och livsuppehållande sjukvård. Svenska kyrkan har beredskap att skicka specialister på psykosocialt arbete.

2015-08-25 11:25 CEST Diakonia Näringslivsminister Mikael Damberg lanserade den 24 augusti regeringens nya handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen saknar konkreta och tydliga åtgärder, konstaterar en rad svenska bistånds- och människorättsorganisationer.

Clowner utan Gränser börjar arbeta i Ukraina

2015-08-24 16:06 CEST Clowner utan Gränser Idag sker Clowner utan Gränsers första expedition till Ukraina. Efter att kriget bröt ut i Ukraina 2014 har hundratals barn farit illa när deras familjer drivits på flykt i en fortfarande olöst konflikt. Därför gör Clowner utan Gränser nu sin första turné till landet.

"Lagen måste tolkas utifrån sin intention"

2015-08-24 09:44 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige En ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att det s.k. femte grundläggande behovet enbart gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer som idag har personlig assistans med stöd i det femte behovet riskerar att förlora den vid en omprövning. "Begrepp förändras över tid. Definitionen av psykisk funktionsnedsättning får inte påverka tillämpningen av en lag", menar STIL.

Nu finns Lystra i hela landet

2015-08-24 09:39 CEST Lystra personlig assistans Hasse Wennström är namnet på Lystras nytillträdda affärsområdeschef för Kundetablering Syd. Lystra blir i och med sin etablering i Skåne rikstäckande i sitt uppdrag att leverera god, kvalitativ personlig assistans i enlighet med LSS-reformens ursprungliga intentioner.

När bilder sprids på nätet - föreläsning om ungas utsatthet

2015-08-24 07:10 CEST Erikshjälpen ​Varför börjar unga lägga ut utmanande bilder på nätet? Vad händer när det går överstyr och en bild av sexuell karaktär sprids utom kontroll? Hur mår en ung person som skickar bilder till främmande vuxna på nätet? Tisdagen den 29 september föreläser Caroline Engvall i Huskvarna om konsekvenserna av spridda bilder på internet.

2015-08-21 10:32 CEST CinemAfrica ​CinemAfrica och Helios13 presenterar den prisvinnande kenyanska HBTQ-filmen Stories of Our Lives. Producenten George Gachara och regissören Jim Chuchu är på plats för att visa filmen, berätta om den och leda en workshop som ifrågasätter givna sanningar om svensk och internationell filmpolitik och västvärldens syn på Afrika.

Hur störd får man vara i ert varumärke? En rapport om företagens attityder till personer med utvecklingsstörning

2015-08-21 07:44 CEST Riksförbundet FUB ”Skulle du kunna tänka dig att låta en person med lindrig utvecklingsstörning representera företaget i kontakten med kunderna?” Det är en av frågorna som vi har ställt till 600 företag. Syftet har varit att ta reda på hur företagens attityder och eventuella fördomar mot personer med utvecklingsstörning ser ut. Resultatet innehåller många överraskningar, hindren sitter inte där man tror.

Sök medel ur Kungsbackafonden

2015-08-21 06:50 CEST Erikshjälpen Nu är det dags för barn- och ungdomsföreningar att söka pengar ur Erikshjälpens Kungsbackafond. Sista ansökningsdag är söndag den 6 september. Erikshjälpens Kungsbackafond är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. En del av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka går till fonden och syftet är att uppmuntra insatser för barn och ungdomar i kommunen.