Pressmeddelanden

2015-04-22 09:42 CEST P.U.L.S. AB Den 21 april 2015 hölls årsstämma i LIDDS AB. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Hög höjd ökar mjältens förmåga till ”bloddopning”

2015-04-22 09:28 CEST Mittuniversitetet När kroppen anpassar sig till hög höjd så tränas kroppens egen ”bloddopning” genom mjältens förmåga att dra sig samman och frisätta röda blodkroppar. Det visar en ny avhandling som studerat människokroppens förmåga att anpassa sig till syrebrist, som uppkommer exempelvis på hög höjd.

Unikt samarbete för bättre prehospital vård

2015-04-22 09:00 CEST Lindholmen Science Park Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och nya arbetssätt gör det viktigare än någonsin att tekniska lösningar kommer till nytta i vården. Ett unikt samarbete ska göra att IT och eHälsa utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård. Tillsammans med vårdaktörer, näringsliv och akademi startar Lindholmen Science Park samarbetet Prehospital ICT Arena.

Kraftsamling kring spridd bröstcancer – expertisen på plats i Stockholm idag

2015-04-22 08:33 CEST Novartis Onkologi Vid ett seminarium i Stockholm idag riktar Dagens Medicin tillsammans med Novartis Onkologi ljuset mot de glömda kvinnorna, de med spridd bröstcancer. Bakgrunden är att allt fler kvinnor lever med bröstcancer som en kronisk sjukdom. – Nya behandlingar gör att många kan leva länge med god livskvalitet, säger Elisabet Lidbrink, överläkare vid Radiumhemmet, en av talarna vid seminariet.

2015-04-22 08:00 CEST Kanal 5 Nu får den högklassiga och älskade svenska humorn äntligen en egen prisgala. Kanal 5 och Barncancerfonden presenterar Barncancergalan - det svenska humorpriset där det gångna årets bästa insatser inom humor belönas på en direktsänd gala i höst. I juryn hittar vi bland andra Kristian Luuk, Babben Larsson, Johan Ulveson, Annika Lantz och Lasse Åberg.

2015-04-22 07:58 CEST MSD Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

2015-04-22 07:15 CEST Uppsala universitet Det är vanligt att kvinnor som genomgått klimakteriet får underlivsbesvär. Hos kvinnor som får behandling för östrogenkänslig bröstcancer blir besvären ofta värre. I en ny avhandling från Uppsala universitet presenteras ny kunskap om hur antiöstrogen behandling påverkar vaginalslemhinnan. Kunskap som i framtiden skulle kunna leda till utvecklingen av nya behandlingsstrategier.

2015-04-21 17:20 CEST Enzymatica AB (publ)

​Så överlever harpestbakterien i mänskliga celler

2015-04-21 15:18 CEST Umeå universitet En viss typ av proteinsekretion gör det möjligt för harpestbakterien att förhindra att den avdödas av kroppens värdceller. Det gör i sin tur bakterien kan växa till och bli sjukdomsframkallande, enligt den avhandling som Lena Meyer försvarar vid Umeå universitet, den 24 april.

2015-04-21 13:08 CEST AstraZeneca AstraZeneca and Bina Technologies, Inc., a member of the Roche Group, today announced that they have entered into an agreement for AstraZeneca to become the first member to join the Bina Alliance Programme