Pressmeddelanden

2014-09-26 15:03 CEST Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september 2014. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

2014-09-26 14:59 CEST Högskolan i Borås Lärosätets forskning inom akut och prehospitalt vårdande har stor potential och samhällsrelevans, menar professor Johan Herlitz. – Vi ser att ca 500 personer per år överlever hjärtstopp i Sverige. En dramatisk förbättring, som är frukten av ett långsiktigt arbete. I ett globalt perspektiv skulle det bli svindlande siffror.

Bipolär sjukdom i praktiken

2014-09-26 11:23 CEST Teknologisk Institut Personer med psykisk sjukdom har dubbelt så hög risk att drabbas av missbruk än den genomsnittliga befolkningen.

Fler som drabbas av stroke får specialiserad vård

2014-09-26 08:15 CEST Hjärt-Lungfonden Allt fler som drabbas av stroke får vård på särskilda strokeenheter. Forskning visar att vård på strokeenheter ökar chansen att överleva, men fortfarande vårdas var tionde drabbad på en vanlig avdelning. Nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden visar att cirka 2 500 strokedrabbade inte fick vård på en strokeenhet 2012.

2014-09-25 17:00 CEST Bayer AB World Contraception Day den 26 september: – Målet är att få sexuellt aktiva ungdomar att använda både en hormonell metod och kondom för bästa skydd mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar, säger gynekolog Ian Milsom.

Stressade får återhämtning i skogen

2014-09-25 13:48 CEST Umeå universitet Vistelser i skog och mark lindrar besvär och ökar välmåendet hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. Det konstaterar Elisabet Sonntag-Öström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet, den 30 september.

Det är på Medicinska riksstämman det händer! Medicinsk forskning och ny kunskap i angelägna debatter och föreläsningar på Waterfront i Stockholm 4-5 december

2014-09-25 10:02 CEST Svenska Läkaresällskapet PRESSINBJUDAN: Ta del av nya medicinska kunskaper och erfarenheter vid angelägna debatter och föreläsningar! Den 4-5 december samlas läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare, studenter samt representanter för industrin och intresseorganisationer på Medicinska riksstämman, Sveriges största möte för läkares fortbildning över specialitetsgränserna. Mötet hålls på Waterfront i Stockholm.

Precisionsmedicin i fokus på Europas största cancerkongress

2014-09-25 08:36 CEST Novartis Onkologi Nu inleds ESMO 2014, Europas största cancerkongress, som i år hålls i Madrid. Novartis deltar med mer än 30 presentationer av forskningsframsteg och nya data för innovativa cancerbehandlingar. – Årets tema sammanfattar framtiden. Då känns det fantastiskt att kunna medverka på många olika områden, säger Björn Paulsson, chef för den medicinska avdelningen vid Novartis Onkologi i Sverige.

Målstyrd behandling ger hopp vid svårbehandlad leukemi

2014-09-24 08:34 CEST Gilead Science EU-kommissionen har godkänt Zydelig, en kinashämmare i tablettform, mot kronisk lymfatisk leukemi, KLL. – Det här är en cancerform som är svår att kontrollera när patienterna får återfall eller utvecklar resistens mot sin behandling, säger docent Bo Björkstrand, överläkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Godkännandet omfattar även behandling av follikulärt lymfom.

2014-09-23 22:46 CEST Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond Det pågår en unik och framgångsrik transplantationsforskning i Göteborg som Stiftelsen Professor Lars- Erik Gelins Minnesfond har beslutat att stödja. I år får nio forskare dela på 800 000 kronor.