Pressmeddelanden

Flera perspektiv måste mötas gällande begreppet arbetsförmåga

2014-04-11 16:08 CEST Hälsohögskolan Trots att arbetsförmåga är ett debatterat fenomen saknas studier som belyser begreppet ur flera perspektiv. Inger Jansson vid Hälsohögskolan i Jönköping visar i en ny doktorsavhandling i arbetsterapi hur betydelsefullt det är att olika perspektiv får bidra till att bättre illustrera den dynamik som ryms inom det mångfacetterade begreppet arbetsförmåga.

2014-04-11 14:00 CEST MSD

Livets start har stor betydelse för den vuxna hälsan

2014-04-11 13:03 CEST Svenska Läkaresällskapet Hur stor betydelse har livets tidiga start, graviditeten och barndomen, för hälsan som vuxen? Detta kommer framstående forskare att diskutera den 23-24 april i Malmö vid det Berzeliussymposium som Svenska Läkaresällskapet arrangerar i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne. Mötet hålls i Jubileumsaulan, Medicinskt forskningscentrum, SUS Malmö, pressträff den 23 april kl 12. Välkommen!

Pressmeddelande: Antidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

2014-04-11 10:02 CEST Akademiska sjukhuset Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. En kartläggning på Akademiska sjukhuset syftar till att öka kunskapen.

2014-04-10 15:47 CEST Akademiska sjukhuset Pressmeddelande 2014-04-10 De sista delen i rivningen av BuP:s gamla hus på Akademiska sjukhusets kärnområde, där den nya vårdbyggnaden ska byggas, stoppas tillfälligt. Orsaken är att spridningen av damm är mer omfattande än man tidigare trott. Mögelsvamp som kan följa med dammet anses utgöra en hälsorisk för barn med nedsatt immunförsvar som vårdas på barnsjukhuset alldeles intill.

2014-04-10 13:05 CEST Sobi Data från fas-3 studien av Eloctate visade att profylaktisk behandling med dosering två gånger i veckan resulterade i låg blödningsfrekvens hos barn under 12 år. Studien uppfyllde de primära målen och resultaten möjliggör ansökan om marknadsföringstillstånd inom EU.

Svenskar underskattar risken att drabbas av ny hjärtinfarkt

2014-04-10 08:34 CEST Hjärt-Lungfonden Bara var fjärde svensk, 26 procent, känner till att den vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt är att man löper större risk att drabbas igen, men lever vidare utan märkbara men. Det visar en ny Sifoundersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och som lyfter behovet av mer forskning för att förhindra livslång hjärtsjukdom.

Jorden runt på solenergi

2014-04-09 17:14 CEST Bayer AB Att flyga runt om i världen utan en enda droppe bränsle är en vision som snart blir verklighet. Efter planer till futuristiska Solar Impulse flygplan slutföra uppdraget så tidigt som 2015, enbart på solenergi. Maskinen måste vara ytterst lätt och stark, och högteknologiska material från Bayer Material gör.

Miljonstöd till forskare vid Textilhögskolan

2014-04-09 15:00 CEST Högskolan i Borås Nu kan forskningen inom medicinsk teknik fördjupas ytterligare. Textilhögskolan har tilldelats 8 miljoner kronor från stiftelsen för Strategisk forskning.

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

2014-04-09 10:26 CEST Akademiska sjukhuset Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Nu permanentar Akademiska sjukhuset Utskrivningshjälpen, en satsning som pågått som pilotprojekt sedan förra sommaren, och innebär att klinikapotekare gör extra avstämningar i samarbete med läkare och ibland annan vårdpersonal.