Pressmeddelanden

Vi lyfter demensfrågorna i Almedalen

2015-06-25 15:45 CEST Svenskt Demenscentrum Måndag den 29 juni lyfter vi demensfrågorna i Almedalen. Kl 12.00 samlas vi för att promenera till hamnen – en manifestation för ett demensvänligt samhälle. Alla är välkomna att delta. Kl 13.00-16.00 arrangerar Svenskt Demenscentrum, tillsammans med en rad andra organisationer, ett seminarium på fartyget Sigrid. Var står forskningen idag och framtidens kompetensförsörjning är ett par teman.

Hjärt-Lungfonden räddar liv i Almedalen

2015-06-25 11:30 CEST Hjärt-Lungfonden Varje minut dör någon i hjärtstopp, i onödan. Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstopp på allmän plats, men bara 500 överlever. Med en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har personen 75 procents chans att överleva.

Dicander ny ordförande i Sahlgrenska Science Park

2015-06-25 10:00 CEST Business Region Göteborg ​Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park. Även Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, och Chalmers tillträdande rektor Stefan Bengtsson tar plats i styrelsen. - Därmed står Sahlgrenska Science Park inför en rejäl uppväxling av verksamheten, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Vi vill ha raka svar!

2015-06-25 09:57 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Sveriges regering menar att de vill ta krafttag kring jämställdheten. En stor utmaning blir att råda bot på de ojämlika villkor som råder inom vård och hälsa. Alexandra Charles, 1,6 & 2,6 miljonerklubbens ordförande, säger att det är dags för regeringen att ge raka svar kring vård, folkhälsa och jämställdhet. Hon utmanar därför socialförsäkringsminister Annika Strandhäll under Almedalsveckan.

2015-06-25 08:54 CEST Patent- och registreringsverket, PRV Preliminärt beslut om en låg avgiftsnivå för det enhetliga patentskyddet.

Utställningen med hjärna besöker Linköping

2015-06-25 06:00 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Europeiska kommissionen godkänner Bristol-Myers Squibbs Opdivo (nivolumab),  den första PD-1 checkpointhämmare som godkänts i Europa, för både  obehandlade och tidigare behandlade patienter med avancerat melanom

2015-06-24 13:50 CEST Bristol-Myers Squibb Godkännandet baseras på fas 3-studierna CheckMate -066 och CheckMate -037. I båda studierna gavs Opdivo i en enhetlig och väldokumenterad dos. CheckMate -066 visar klart förbättrad totalöverlevnad vid behandling med Opdivo jämfört med dacarbazin hos obehandlade patienter. CheckMate -037 visar förbättrad respons vid behandling med Opdivo jämfört med kemoterapi hos tidigare behandlade patienter.

Merck Serono har fått positivt yttrande från CHMP om att utvidga användningen av Kuvan till barn under fyra år med PKU

2015-06-24 11:49 CEST Merck Serono

Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor i Almedalen – delta i Svenska Läkaresällskapets debatter

2015-06-24 11:38 CEST Svenska Läkaresällskapet Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Svenska Läkaresällskapet arrangerar debatter kring några av vårdens viktigaste frågor, tisdagen den 30 juni och onsdagen den 1 juli på Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1, Visby. Kom och lyssna och delta för en förbättrad hälso- och sjukvård, för patientens bästa.

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

2015-06-24 11:30 CEST Astellas Pharma Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.