Pressmeddelanden

2015-05-25 07:30 CEST Uppsala universitet För tidigt födda kan barn kan drabbas av en sjukdom på näthinnan som kan påverka deras syn. Men även för tidigt födda som inte fått sjukdomen kan få problem med ögonen. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Hanna Åkerblom att fotoreceptorernas funktion i näthinnan är reducerad hos för tidigt födda barn.

Kallelse till årsstämma

2015-05-25 07:30 CEST Affibody Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2015 kl 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

2015-05-25 07:30 CEST Uppsala universitet Människor som får höftledsproteser inopererade får ofta en förhöjd livskvalitet. I en ny avhandling från Uppsala universitet beskriver Maria Pettersson hur man genom att använda kiselnitridbeläggningar skulle kunna undvika en del av de nötnings och korrosions problemen som finns med dagens material.

2015-05-22 22:29 CEST AstraZeneca Amgen today announced the termination of its co-development and commercialisation agreement with AstraZeneca for brodalumab, an investigational IL-17 receptor inhibitor in development for patients with moderate-to-severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and axial spondyloarthritis.

2015-05-22 13:30 CEST MSD

Testamente viktigare för kvinnor

2015-05-22 08:56 CEST Hjärt-Lungfonden Fler kvinnor än män tycker att det är viktigt att skriva testamente, visar en ny undersökning från Hjärt-Lungfonden. Totalt anser nästan åtta av tio svenskar att testamenten är viktiga.

2015-05-22 08:00 CEST Janssen Johnson & Johnson Innovation och Janssen presenterade idag två samarbeten med Karolinska Institutet som syftar till att utveckla medicinsk forskning och underlätta utvecklingen av nya innovationer som kan göra nytta för patienter världen över.

2015-05-22 06:10 CEST P.U.L.S. AB Glactone Pharma has generated new exciting data demonstrating that the STAT3 inhibitor GPA500 reduces immunosuppressive markers on treatment resistant prostate cancer cells and that activation of the oncogenic STAT3 pathway is a mechanism of treatment resistance. The results will be published as an abstract (J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e16075)) at ASCO.

Utställningen med hjärna besöker Uppsala

2015-05-22 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

2015-05-22 06:00 CEST P.U.L.S. AB Glactone Pharma har genererat nya data som visar att STAT3-hämmaren GPA 500 reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i behandlingsresistenta prostatacancerceller och att aktivering av transkriptionsfaktorn STAT3 är en mekanism som leder till att patienter inte svarar på behandling. Resultaten redovisas i ett abstract (J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e16075)) som publiceras vid ASCO.