Pressmeddelanden

Gästrike återvinnare finalist i Swedish Recycling Award

2015-10-15 07:45 CEST Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare är en stolt finalist i Swedish Recycling Award 2015. Det är ett stort utbildningsuppdrag i Polen inom Green Business som uppmärksammas.

Årets Miljöhjältar prisas av WWF

2015-10-14 15:32 CEST Världsnaturfonden WWF ​Idag har WWF utsett Årets Miljöhjältar 2015 – Mats Karström från Vuollerim prisas för sina insatser att rädda och bevara skogar och Supermiljöbloggen för sitt arbete med att sprida kunskap i miljöfrågor. Kung Carl XVI Gustav delade ut utmärkelsen till vinnarna på WWFs höstmöte på Ulriksdals slott i Stock holm.

Sverige kan bli föregångsland för framtidens energiförsörjning

2015-10-14 09:58 CEST Högskolan i Halmstad Sverige har goda möjligheter att ställa om till 100 procent förnybar energi inom 25 år. Men vi måste vara beredda att satsa ännu mer för att ta ledningen i en utveckling som är nödvändig för att lösa klimatfrågan. Det hävdar Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som i sin bok Förnybar energi beskriver förutsättningarna för framtidens energiförsörjning.

Framtidens återvinningscentral blir en mötesplats

2015-10-13 11:30 CEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad Hur ser framtidens återvinningscentral ut? Glöm allt du sett hittills. Under fem dagar i oktober sätts en mobil mötesplats upp i Norra Djurgårdsstaden. Där kan du lämna in kläder och prylar, bygga om dina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter. Det är första gången något liknande testas i Sverige.

Forskningsmiljoner till Örebro för riskanalys av kemikalier

2015-10-12 10:39 CEST Örebro universitet Kemikalier finns överallt och är en fara. Med det är inte säkert att de är en risk. Ett forsklarlag från Örebro universitet har nu fått 14,4 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att arbeta fram konkreta metoder för riskanalyser, tillsamman med en rad företag.

En tickande miljöbomb under havsytan

2015-10-09 13:00 CEST Chalmers tekniska högskola Fartygsvrak som läcker olja innebär ett hot mot miljö och djurliv men kan även få förödande konsekvenser för turismen och fiskenäringen. På måndag och tisdag samlas experter från hela världen i Göteborg för att försöka komma tillrätta med vraken.

30 års miljöövervakning visar att försurningen fortfarande håller södra Sverige i sitt grepp

2015-10-09 10:10 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Den 13-14 oktober firar det regionala miljöövervakningsnätet Krondroppsnätet 30 år. Sedan 1985 har forskarna följt utvecklingen av svavel- och kvävenedfall i Sverige. Mätningarna visar att stora delar av södra Sverige fortfarande är försurade och att återhämtningen går långsamt. Det finns också tecken på att skogen närmar sig kvävemättnad och att kväve riskerar läcka ut till grund- och ytvatten.

Nytt analysinstrument utvecklar vattenreningsteknik för läkemedel

2015-10-06 10:21 CEST Högskolan Kristianstad Läkemedelsrester passerar ofta genom våra reningsverk ut i sjöar och hav med negativ påverkan på djurlivet. Två forskare vid Högskolan Kristianstad har utvecklat ett analysinstrument som hjälper till att beskriva läkemedelsresternas beteende i naturen. Den nya metoden kan även användas för att studera inbindning till aktivt kol och för att utveckla nya filtermaterial för vattenrening.

Testa bilpool – få tillgång till bil utan att äga en

2015-10-05 08:00 CEST Örebro kommun Under oktober erbjuder vi möjlighet att kostnadsfritt testa medlemskap i bilpool under en månad. Erbjudandet är en del av Örebro kommuns satsning Klimatsmart vardag.

​Konferens med fokus på klimatet, urfolk och Arktis

2015-10-02 08:49 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan anordnar tillsammans med Kanadas kristna råd en klimatkonferens i i norrbottniska Storforsen 5-8 oktober. 40 personer från stora delar av Arktis samlas för att dela erfarenheter, samla historier, identifiera utmaningar samt dela hopp och drömmar för människor som lever i Arktis.