Pressmeddelanden

2015-03-23 14:32 CET KTH Ett samarbete mellan forskare på KTH och Stockholm Environment Institute (SEI) visar att elbilar kan komma att konkurrera ekonomiskt med bensindrivna fordon tidigare än vad experter hittills trott. Kostnaden för elbilsbatterier har nämligen sjunkit betydligt snabbare under det senaste årtiondet än vad analytiker förutspått.

Select – Innovativt brandsäkert skåp för kemikalier.

2015-03-23 07:30 CET Denios AB Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. Med det innovativa brandsäkra skåpet Select från DENIOS kan brandfarliga varor förvaras direkt i arbetsutrymmet, utan risk för okontrollerad brand. Select-skåpen är testade och godkända för den svenska standarden SS EN 14470-1 med den högsta brandsäkerhetsklassen 90 minuter (EI90).

Kommuner och landsting når regeringens mål om fossiloberoende fordon först 2130

2015-03-19 11:43 CET Bisnode Men de bästa kommunerna når målet redan 2025

Få spillskydd snabbt på plats med DENSORB Caddy.

2015-03-17 07:30 CET Denios AB DENIOS lanserar nyheten DENSORB Caddy som både är praktisk förvaring för absorbenter och samtidigt konstruerad för akutinsatser. Tänk er ett klassiskt absorbentskåp, med rullar, ark och länsor praktiskt ordnade för lätt åtkomst. Lägg till två stora löphjul och ett ergonomiskt handtag och där har ni nyheten DENSORB Caddy, en mobil utryckningssats för olyckor med läckande vätskor.

Vitkindad Gibbon född på Parken Zoo

2015-03-12 07:25 CET Parken Zoo Den 19 februari blev de vitkindade gibbonerna Malou och Trom föräldrar för andra gången på Parken Zoo. Ett välkommet tillskott då vitkindade gibboner är en akut hotad art, mycket på grund av palmoljeplantagen som drabbar gibbonerna hårt. Närmast stundar familjelycka där storebror Mohio, som blir tre år den 4 april, är mycket nyfiken på sitt syskon.

Vilket kön leder utsläppsligan?!

2015-03-11 11:36 CET KTH Nu startar ett forskningsprojekt där fyra KTH-forskare ska ta reda på om andelen män och kvinnor i bolagstyrelser spelar någon roll för beslut som rör klimatutsläpp.

Hur fyndigt är det med nya gruvor?

2015-03-10 08:50 CET Västerbottens museum I en serie program under våren lyfter Västerbottens museum frågor om gruvor, miljö och förutsättningar för att leva i Norrlands inland. Miljörörelsens "rockstjärna" Polly Higgins deltar i ett av programmen.

2015-03-07 17:00 CET Västsvenska Folkinitiativet Den planerade Västlänken, pendeltågstunneln under centrala Göteborg, har splittrat Göteborg i två läger. På lördagen slöt rekordmånga göteborgare upp på Manifestationen för Demokrati och mot Västlänken, som arrangerades av Västsvenska Folkinitiativet, en ideell förening.

2015-03-06 13:12 CET Parken Zoo Väntade resultatförbättringen uteblev 2014 och man nådde inte sina budgetmål för verksamheten, visar årsbokslut för 2014. Främsta orsaken är lägre antal besökare som blev 200 000 istället för kalkylerade 230 000.

FÖRÅLDRAD LAGSTIFTNING KOSTAR LIV!!

2015-03-05 18:00 CET Målmarks International AB Varje år får omkring 100 personer* i Sverige svåra brännskador i samband med att bränsledunkar fattar eld. Det vanligaste är att händer, fingrar och ansikte/huvud skadas. Mellan 3-5 personer om året avlider av sina skador. Regelverket omkring bränsledunkar inte bidrar till säkerhet eller miljön! Lagstiftningen är föråldrad och vi kräver att den uppdateras snarast! *Källa: Socialstyrelsen