Pressmeddelanden

2014-06-12 15:09 CEST Västerås stad Västerås stads handlingsplan för kemikalier är ute på remiss fram till september. På lördag den 14 juni kommer västeråsarna få möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. I köpcentret Igor mellan klockan 12 och 15 finns tjänstemän och politiker på plats.

Lyckad återförening av Trädleoparderna

2014-06-12 09:07 CEST Parken Zoo Det blev en lyckad återförening på Parken Zoo Eskilstuna, när de två äldsta av totalt fem mycket ovanliga Trädleopardungarna fick träffa sin pappa Tezpur för första gången. Nu utforskar de sitt nya hem och lagom till midsommarhelgen kan man följa dem på plats.

Ny biogasanläggning i Södertörn: 50 procentig ökning av lokalt producerad biogas i Stockholm

2014-06-03 14:15 CEST SRV återvinning AB Idag togs första spadtaget till en ny biogasanläggning som kommer att förse Stockholm med ytterligare 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet om drygt ett år. Projektet är ett samarbete mellan Scandinavian Biogas och SRV återvinning, ett bolag som ägs gemensamt av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.

Populationsmodellering – framtiden för miljöriskbedömning

2014-06-03 06:02 CEST Stockholms universitet Modeller som kan projicera effekterna av föroreningar till populationer av organismer kan bidra till att nå målen för miljöriskbedömning. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Resultaten kan bidra till att förbättra hur vi idag bedömer de risker som föroreningar kan innebära för miljön.

Caroline studerar effekter av nanopartiklar i miljön

2014-05-30 15:22 CEST SwedNanoTech - Utveckling av produkter med nanoteknologi sker explosionsartat. Det är inte så att det nödvändigtvis är farligt - det handlar om att vi inte har hunnit studera alla säkerhetsaspekter ännu. Det berättade Caroline Jonsson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, på den sista delen av föreläsningsserien om nanoteknik som arrangerades av SwedNanoTech och Folkuniversitet.

2014-05-28 08:00 CEST Maskinentreprenörerna Kristi Himmelsfärd är en helg då Sveriges stugägare öppnar dörrarna inför sommaren. Då är det extra viktigt att tänka på att det är jag som ägare som är ansvarig för att mitt enskilda avlopp fungerar. Det är bättre att fixa avloppet nu, än att fortsätta att vara en miljöbov i väntan på en eventuell inspektion.

Ny webbplats – Miljöläget längs Svealands kust

2014-05-28 06:02 CEST Stockholms universitet Svealandskusten är en tätt befolkad region, viktig för många och berömd i världen för sin unika skärgård. Intresset för miljötillståndet är stort, men det är ofta svårt att hitta information om hur kustmiljöerna mår eller att få reda på vilka undersökningar som är på gång eller har gjorts.

2014-05-26 15:37 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Lena Ek (C) och Åsa Romson (MP) möts i en debatt på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Tillståndet i miljön den 27 maj. Vilka skillnader och likheter finns i deras syn på miljön i Sverige, EU och världen 2014 och hur ser de på framtiden? Det blir också debatt om ekosystemtjänster – vad krävs för att de ska få praktisk nytta och hur påverkar de investeringar, affärer och sysselsättning?

2014-05-26 14:02 CEST Enetjärn Natur Det Umeåbaserade konsultföretaget Enetjärn Natur introducerade för några år sedan konceptet med ekologisk kompensation till Sverige. Nu i veckan har landets Mark- och miljödomstolar, samt representanter från norska Statens Vegvesen, varit på besök i Umeå för att lära sig om det nya verktyget.

2014-05-26 06:02 CEST Stockholms universitet Både båtägare, båtklubbar och fastighetsägare behöver hitta strategier för att båtar ska kunna skötas om på ett hållbart sätt. Det tydliggör en ny rapport som utrett ansvarsfrågorna för vilka regler som gäller för både båtklubbar och markägare. För att förhindra negativa effekter på både människors hälsa och miljö behövs tydligare regler för hur båtverksamheten på land bör utföras.