Pressmeddelanden

2014-05-26 06:02 CEST Stockholms universitet Både båtägare, båtklubbar och fastighetsägare behöver hitta strategier för att båtar ska kunna skötas om på ett hållbart sätt. Det tydliggör en ny rapport som utrett ansvarsfrågorna för vilka regler som gäller för både båtklubbar och markägare. För att förhindra negativa effekter på både människors hälsa och miljö behövs tydligare regler för hur båtverksamheten på land bör utföras.

2014-05-22 09:30 CEST Maskinentreprenörerna Av någon anledning avvaktar miljöminister Lena Ek med att presentera en proposition för riksdagen om hur landets 400 000 dåliga avlopp ska åtgärdas. Det finns ett färdigt förslag från HaV sedan över ett halvår och det skulle lösa en stor del av dagens problem. Problemet är att det sitter fast på miljödepartementet istället för att vara ett verktyg för fortsatt miljöarbete

2014-05-20 10:30 CEST Maskinentreprenörerna Miljöminister Lena Ek har helt tappat takten i miljöarbetet. Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur dåliga enskilda avlopp ska åtgärdas ligger bortglömd på miljödepartementet. Remissinstanserna vill att vi kör, men inget händer. Nu kommer återigen en sommar där hundratusentals avlopp fortsätter att läcka i badsjöar och kustvatten.

Helsingborg renare, snålare och rikare med fjärrvärme

2014-05-20 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft har låtit WSP analysera effekterna om Helsingborgsregionen saknade fjärrvärmesystem. Resultaten är häpnadsväckande.

Säkerhetskonferens 2014

2014-05-19 11:04 CEST Denios AB Under en dag talar vi om säkerhet på våra arbetsplatser med fokus på risker med kemikaliehantering och säker förvaring.Kom och träffa andra som kommer i kontakt med detta i sitt dagliga arbete.

Science Outreach – nya sätt att presentera klimatforskning

2014-05-19 10:46 CEST Umeå universitet Umeå universitets forskningsenhet CIRC, Climate Impacts Research Centre, i Abisko samarbetar under våren med Designhögskolan. Under 10 veckor ska förstaårsstudenterna vid masterprogrammet i interaktionsdesign undersöka och föreslå hur man konkret kan lyfta enhetens forskningsresultat och klimatfrågor för en bredare publik.

Återvinnare till kungen på middag

2014-05-15 13:20 CEST Gästrike återvinnare Bland 200 exklusivt inbjudna gäster åker Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund och hans fru Eva Marie till Kungliga slottet på Sverigemiddag fredagen den 16 maj. En middag för att uppmärksamma personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

Clarion Hotel Sign är nu palmoljefritt

2014-05-15 11:36 CEST Clarion Hotel Sign Sedan den 1 maj är Clarion Hotel Sign palmoljefritt. Tillsammans med de andra 22 hotellen i kedjan nobbar man nu palmoljan i alla livsmedel.

2014-05-13 10:00 CEST Maskinentreprenörerna Miljöminister Lena Ek har helt tappat takten. Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur man ska åtgärda dåliga enskilda avlopp samlar damm på departementet sedan i höstas. Nu står vi återigen inför en sommar med hundratusentals avlopp med miljöläckage ut i badsjöar och kustvatten.

Arktis har inte en framtid

2014-05-12 10:20 CEST KTH KTH-forskare har undersökt vad olika företag och nationer haft för framtidsvisioner om Arktis, och mer specifikt när det kommer till företagens önskemål och retorik rörande utvinning av naturtillgångar där. Forskarna har studerat både hur visionerna ser ut idag och hur de sett ut historiskt. Resultaten visar bland annat att företagens visioner ofta inte har förverkligats.