Pressmeddelanden

2015-02-02 22:25 CET Germ AB Germ AB tas över av två tidigare anställda, Martin Olsson och Tommy Åström. De blir VD respektive försäljningschef och hoppas kunna tillföra ny energi och nya idéer. De nya ägarna ser stora möjligheter och utvecklingspotential inom sin nisch. Grossistföretaget har funnits sedan 1990, då det startades av Göran Eriksson som fram till nu varit ägare.

Uppsamlingskärl med dubbelt skydd i ny design

2015-02-02 07:45 CET Denios AB I nya serien VarioTwin har DENIOS utvecklat flera nya uppsamlingskärl för säker lagring av miljöfarliga ämnen och brandfarliga vätskor. Den innovativa kombinationen av stål och plast (polyeten - PE) optimerar korrosionsskyddet och ökar livslängden på uppsamlingskärlen.

2015-01-30 09:45 CET Sakab AB Den 29 januari 2015 köpte Ekokem Group det danska miljöserviceföretaget NORD. NORDs omsättning uppgår till ca 50 M€ och personalstyrkan till cirka 200 personer. NORD har sex verksamhetsställen i Danmark. I och med företagsförvärvet kommer Ekokem Groups omsättning att överstiga 250 M€ och personalstyrkan att uppgå till cirka 670 personer.

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

2015-01-30 08:00 CET IVL Svenska Miljöinstitutet En ny rapport visar att över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen. Rapporten som publiceras idag har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Ny Miljöcontainer med automatisk dörröppning.

2015-01-28 07:00 CET Denios AB DENIOS är först ut på marknaden med en ny modell miljöcontainer med automatisk dörröppning. De automatiska dörrarna uppfyller alla EI 90-brandskyddskrav enligt SS EN 13501-2. Detta innebär att hela miljöcontainern har en brandmotståndstid på 90 minuter, oavsett om branden sker på hyllagrets in- eller utsida. De automatiska dörrarna är utvecklade för ökad säkerhet vid hantering av kemikalier.

2015-01-26 16:28 CET Västerås stad Eskilstuna, Göteborg och Västerås har valts ut till finalister bland fjorton städer i Sverige och går vidare i WWFs klimatutmaning Earth Hour City Challenge 2015. Den 17 mars utses årets svenska klimatstad.

2015-01-13 07:30 CET IVL Svenska Miljöinstitutet ​Perfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som finns i brandskum har förorenat dricksvattnet i flera kommuner i Sverige, i vissa fall så allvarligt att vattentäkter fått stängas. Den 27 januari arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedavia ett seminarium med länsstyrelser, kommuner, centrala myndigheter och forskare. Intresset är stort, över 150 personer har anmält sig till seminariet.

Avfallstaxan på samma nivå inför 2015

2015-01-02 09:43 CET Gästrike återvinnare I Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun behålls avfallstaxan på samma nivå inför 2015. Anledningen till detta är att kostnaderna för behandling av hushållssopor har hållits nere. Det återspeglas i hyresökningen 2015 som på sina håll är de lägsta på flera år.

Nanofilter renar smutsig industri

2014-12-22 06:00 CET Luleå tekniska universitet Miljöfarligt processvatten från industrier kan filtreras med nanofilter. Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat prototyper som ska testas inom industri och kommun i Spanien.

Vad ska jag tänka på när jag skrotar bilen?

2014-12-19 08:00 CET Skrotfrag AB ​Att skrota bilen är ingenting märkvärdigt men det finns ändå några små saker att tänka på. 1. Ta med ditt senaste registreringsbevis. 2. Ta med legitimation. 3. Bankkort.