Pressmeddelanden

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

2015-11-12 15:05 CET Umeå universitet Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser mer molekylär kunskap om komplexa system såsom proteinhydratisering, molekylrörelser i joniska vätskor och vattendynamik i zeolitporer. Yang Huang försvarar sin avhandling den 26 november vid Umeå universitet.

2015-11-12 08:30 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Projekten kan vara avgörande för att lösa gåtan kring varför så många drabbas av hjärt- och lungsjukdomar.

​Forskare i Skåne får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:26 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 22 miljoner kronor går till forskare i Skåne. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Göteborg får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 34 miljoner kronor går till forskare i Göteborg. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Umeå får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 10 miljoner kronor går till forskare i Umeå. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Tbc-forskning i Kalmar får miljon av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 1,2 miljoner kronor går till en forskare i Kalmar. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Stockholm får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 47 miljoner kronor går till forskare i Stockholm. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Tbc-forskning i Linköping får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 5 miljoner kronor går till forskare i Linköping. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Karlskrona får stöd av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 460 000 kronor går till en forskare i Karlskrona. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Kranskärlsforskning i Uppsala får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:20 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 12 miljoner kronor går till forskare i Uppsala. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.