Pressmeddelanden

Ny metod att förutsäga och hantera belastningen av onlinetjänster

2015-09-30 08:00 CEST Umeå universitet Hur gör man för att hindra att Internet går ner på grund av överbelastning? En molntjänst innebär att mer serverkapacitet kan hyras från stora datorcenter. Ahmed Hassan har tagit fram algoritmer för att automatiskt lägga till och ta bort serverresurser till en webbplats baserat på efterfrågan. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 2 oktober.

Karlstads universitet leder forskning om solceller

2015-09-29 11:55 CEST Karlstads universitet Karlstads universitet har beviljats ett forskningsanslag på drygt 3,5 miljoner kronor för forskning om solceller i kisel. Kisel har visat sig vara det mest framgångsrika materialet för solceller och det täcker omkring 90 procent av världsmarknaden för solceller idag.

Prins Daniel delar ut 6 miljoner till BAMSE-forskaren Erik Melén

2015-09-29 07:06 CEST Hjärt-Lungfonden I dag delas Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare ut till Erik Melén och BAMSE-studien. Erik Melén får 6 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin forskning om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. Studien följer över 4 000 barn och har hittills visat att både ärftliga och miljörelaterade faktorer tydligt påverkar risken att utveckla astma respektive allergi.

Internationell konferens om banbrytande lösningar för hållbarhet

2015-09-29 07:00 CEST Stockholms universitet Den 5-7 oktober 2015 arrangerar Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet en internationell konferens. Deltagare med olika bakgrunder ska fokusera på nödvändiga förändringar i människors relation till naturen.

Med 3D-teknik kan konsumenten påverka produktutvecklingen

2015-09-28 13:50 CEST Umeå universitet Genom att använda 3D-printing kan produktdesigners ge konsumenten möjlighet att designa sina egna vardagsprodukter. Därigenom skapas mer meningsfulla produkter för människor och det gynnar företagen. Det är en av slutsatserna i Guido Hermans doktorsavhandling, vilken han försvarar vid Umeå universitet tisdagen den 6 oktober.

2015-09-28 13:50 CEST Energigas Sverige 30-åringen uppmärksammas med ett särskilt seminarium i Malmö 1 oktober med tema historik, naturgasens roll i dagens samhälle samt potential för framtiden.

Att lära naturvetenskap på teckenspråk

2015-09-28 07:11 CEST Stockholms universitet Tvåspråkigt meningsskapande i naturvetenskap är en komplex process där båda språken hela tiden växlar för att driva dialogen framåt. Att stanna upp och resonera kring språkens olika mening fyller en viktig funktion. Det visar en ny avhandling i didaktik från Stockholms universitet.

Forskningsmiljön inom biologi växer

2015-09-24 10:14 CEST Karlstads universitet Forskningsmiljön "Naturresurs rinnande vatten" inom biologiämnet vid Karlstads universitet växer. Lutz Eckstein, professor i biologi med inriktning växtekologi, är den senaste nyrekryteringen. Hans forskning handlar om vad som styr biologisk mångfald. Den forskningen kommer att komplettera den befintliga forskningsmiljön på ett sätt som ger goda möjligheter för framtiden.

Global tätposition är målet för nya Chalmers Ventures

2015-09-24 07:44 CEST Chalmers tekniska högskola Idag lanserar Chalmers sitt nya dotterbolag Chalmers Ventures, som samlar all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar. Chalmers Ventures är navet i universitetets kraftsamling för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. För att nå dit har Chalmers skjutit till närmare en halv miljard kronor. Bolagets vd är Linnéa Lindau.

2015-09-23 19:00 CEST Uppsala universitet När i evolutionen uppkom egentligen emaljen som vi har i våra tänder? Och var i kroppen dök den först upp? I det senaste numret av tidskriften Nature presenterar forskare från Uppsala och Kina data från två vitt skilda forskningsområden, paleontologi och genomik, som tillsammans ger ett tydligt men oväntat svar på frågan: emaljen uppkom i huden och flyttade till tänderna långt senare.