Videor

Humanas Barnbarometer i Almedalen

2014-11-19 06:59 CET Humana Barnbarometern är en undersökning som genomförs i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund och Maskrosbarn. Klippet är från vårt seminarium i Almedalen i juli, där vi presenterade ett första delresultat från Humanas Barnbarometer 2014 med fokus på sociala medier - finns socialtjänsten där?
Längd  2:08

Benedetto Pistruccis Waterloo-medalj

2014-11-14 16:20 CET Mynthuset Sverige Skulptören och medaljkonstnären Benedetto Pistruccis Waterloo-medalj skulle ha tilldelats segrarmakterna omedelbart efter slaget vid Waterloo. Det räckte emellertid över 30 år för Pistrucci att få sitt designarbete slutfört, vilket innebar att de tilltänkta mottagarna hunnit avlida innan de kunde få sin medalj. Nu, 200 år senare, har medaljen för första gången färdigställts i rätt storlek.
Längd  2:01

Väsby bjuder elever på tårta för lyckat skolresultat

2014-11-12 13:48 CET Upplands Väsby kommun
Längd  0:38

Om FUB:s vardagshjältar, våra medlemsrådgivare

2014-11-12 10:26 CET Riksförbundet FUB FUB:s medlemsrådgivare är personer som på sin fritid ger stöd till FUB:s medlemmar i olika situationer i livet. De ger rådgivning till föräldrar, syskon och andra anhöriga till personer med utvecklingsstörning. Kontakt med rådgivaren kan vara särskilt värdefullt för nyblivna föräldrar som just fått veta att de fått ett annorlunda barn.
Längd  5:01

Trailer Haiyan 365 dagar - barnen som överlevede en av historiens värsta tyfoner.

2014-11-05 09:30 CET Plan Sverige Plan har tillsammans med den prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen dokumenterat barn under ett års tid efter tyfonen Haiyan i Filippinerna. Filmen följer Jednel, 11 år, vars by på ön Leyte blev helt förstörd av stormvågen och Bernadeth, 16 som bor på i Tacloban, en av städerna som drabbades värst.
Längd  2:03

Välkommen till Stadsarkivets invigning och öppet hus 8 november 2014

2014-11-05 08:47 CET Malmö stad
Längd  0:09

Ylva Sperling berättar om läget för barnen 1 år efter Haiyan

2014-11-04 01:00 CET Rädda Barnen Ylva Sperling berättar om läget i de katastrofdrabbade områdena 1 år efter Haiyan.
Längd  1:23

Medborgargolv 4: Trygghet

2014-11-03 14:59 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Den tredje filmen i STILs medborgargolv handlar om trygghet.Varje medborgare ska äga samma rätt att oinskränkt röra sig fritt i samhället och ta del av vad det har att erbjuda. Varje medborgare ska ha samma rätt till utbildning och att söka jobb och att söka och få vård. Alla är lika inför lagen och ingen medborgare får diskrimineras eller förtryckas.
Längd  11:10

Medborgargolv 1: Golvet ABC

2014-11-03 14:50 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Första filmen i STILs medborgargolv handlar om varför ett golv som skyddar alla medborgare behövs.
Längd  8:42

Medborgargolv 2: Rätten att leva sitt liv

2014-11-03 14:23 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Andra filmen i STILs medborgargolv handlar om rätten till personlig assistans. Den som behöver olika stöd ska själv ha makt över insatsen som ges samt vem som ger den. Den enskilda medborgaren ska ha full kontroll över det kontantstöd som denne får för olika serviceinsatser. Behöver medborgaren hjälp med vägledning och annat stöd för att kunna ha denna makt, så ska sådant stöd ges.
Längd  10:04