Pressmeddelanden

2015-10-21 10:29 CEST Wint Ytterligare en profilstark person har valt att ansluta till uppstickaren Wint. Denna gång är det Jens Collskog, tidigare VD och grundare för det webbaserade programmet Fortnox, som tar steget över. Från oktober tar han en plats i Wints ledningsgrupp och kommer att fokusera på Wints affärsutveckling.

Lilian Fossum Biner vann Women's Board Award

2015-10-20 07:30 CEST Grant Thornton Women’s Board Award delades den 19 oktober ut för fjärde gången i Sverige hos sponsorn Grant Thornton. Vinnare av priset blev Lilian Fossum Biner, som förutom äran fick ett styrelsestipendium till Harvard Business School. Utmärkelsen syftar till att främja styrelsekompetens och lyfta fram framgångsrika kvinnliga styrelse-ledamöter som har ordförandepotential i större bolag.

Digital Skogsägare tar skogen in i mobilen

2015-10-15 08:30 CEST LRF Konsult Den 15 oktober lanserar LRF Konsult Digital Skogsägare, ett nytt tjänstepaket till skogsägare. Paketet Digital Skogsägare är unikt på marknaden och består av digital bokföring, analys, bokslut och deklaration samt kvalificerad rådgivning inom beskattning och skogsekonomi.

Stabila intäkter för svenska småföretagare – men ökade personalkostnader drar ner lönsamheten

2015-10-15 06:00 CEST LRF Konsult Den fjärde upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar på stabila intäkter men lägre lönsamhet för svenska småföretagare under perioden juli 2014 till juni 2015. Högre kostnader, främst personalkostnader höll tillbaka lönsamheten under perioden, men i ett längre perspektiv består den positiva trenden med förbättrad lönsamhet bland landets småföretagare.

2015-10-14 18:11 CEST Moretime Group Igår fattade AktieTorgets styrelse beslut om att tilldela Moretime en allvarlig erinran för att ha brutit mot AktieTorgets regelverk. Moretime har vid ett flertal tillfällen kommenterat det faktum att AktieTorget riktat kritik mot delar av Moretimes informationsgivning varför kritiken i sig inte är ny medan konsekvensen med all rätt föranleder frågor om vad som ligger bakom detta.

Moretime rekryterar Peter Holm som ny ansvarig för Peopletransition

2015-10-12 10:11 CEST Moretime Group Peter Holm tar över som ny ansvarig för Moretimes HR-erbjudande som tillhandahålls under varumärket Peopletransition. Peter Holm kommer närmast från en position som HR Director hos Elekta Instrument AB.

2015-10-09 13:30 CEST Grant Thornton Den 19 oktober delas Women’s Board Award ut för fjärde gången i Sverige. Utmärkelsen syftar till att lyfta fram framgångsrika kvinnliga styrelseledamöter som har ordförandepotential i större bolag och att främja styrelsekompetens. Signhild Arnegård Hansen, Lilian Fossum Biner samt Pia Rudengren är nominerade till årets pris.

2015-10-08 08:11 CEST Grant Thornton En ny undersökning visar att företag med kvinnor i styrelser presterar bättre resultat jämfört med de som enbart har manliga styrelseledamöter. Företag som styrs av enbart män går miste om 655 miljarder dollar i avkastning på investeringar, jämfört med de som har en blandad styrelse.

Moretime går in som delägare i Cistes Energi

2015-10-06 11:42 CEST Moretime Group Moretime Professional Services AB och Cistes Invest AB har sedan våren 2013 bedrivit ett nära samarbete med den övergripande målsättningen att utveckla och kommersialisera energibesparing för bostadsrättsföreningar som en tjänst. Nu har ett nytt avtal förhandlats fram som bland annat innebär att Moretime går in som delägare i Cistes Invests dotterbolag Cistes Energi AB.

Hur kan vi öka attraktionskraften inom ekonomibranschen?

2015-10-01 16:31 CEST Wint Hur hittar man tio personer i en och samma rekrytering? För att testa något nytt byggde Wint en kampanjsajt där egenskaper maskerades som händelser under en tågresa, och med rätt egenskaper finns det tio jobb att söka.