Pressmeddelanden

Villrådig lantbrukskonjunktur

2014-03-06 06:05 CET LRF Konsult Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2014 på försämrad lönsamhet i alla grenar utom för mjölkproduktion som fortsätter förbättras. Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2014 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

2014-03-04 07:30 CET Grant Thornton Nya resultat från Grant Thornton visar en stor skillnad i ledarstilar mellan nya och gamla ekonomier. Medan ledare i länder i Asien-Stillahavsområdet är mer öppna för att använda coachning, intuition och kreativitet i sitt ledarskap, är deras europeiska motsvarigheter mer traditionella. Vikten av ödmjukhet är det som kännetecknar de svenska företagsledarna allra mest.

2014-02-26 11:43 CET Ekonomistyrningsverket Sverige får cirka 10 miljarder kronor varje år i bidrag från EU. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu granskat hur myndigheterna hanterat pengarna. Granskningen visar att cirka 64 miljoner kronor redovisats på felaktiga grunder, siffran är en uppskattning baserad på de faktiska fel ESV upptäckt.

Fyra nya partners på Magnusson

2014-02-25 12:11 CET Magnusson Advokaterna Per Wiker, Christian Johard, Gustaf Leijonhufvud och David Ericson är partners på Magnusson från och med årsskiftet 2013.

2014-02-20 10:54 CET Ynnor AB Regeringen föreslår att fordonsskatten för smutsiga bilar höjs med över en miljard, men man går inte på FFF-utredningens förslag att höja skatten för förmånsbeskattade tjänstebilar. - Det hade varit ett säkert tillskott i den statliga skattkistan på ett par miljarder om året, säger Ronny Svensson, Sveriges ledande tjänstebilsexpert och vd på Ynnor AB.

2014-02-20 10:46 CET Värmdö kommun Vid Värmdö kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari fattades bland annat beslut för en ökad kommunal kostnadseffektivitet och bättre skydd för hälsa och miljö.

2014-02-19 13:48 CET TaxiKurir Svenska Taxiförbundet, i vilket TaxiKurir är medlem, beräknar att taxinäringen i Sverige omsätter cirka 14 miljarder kronor per år. Man beräknar också att runt en miljard av omsättningen undantas från den årliga redovisningen. TaxiKurir är positiv till Näringsdepartementet förslag om ”Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66) N2013/4908/TE”.

Katarina Hedström Klarin blir VD i LRF Konsult

2014-02-19 13:04 CET LRF Konsult Styrelsen för LRF Konsult utsåg idag Katarina Hedström Klarin till verkställande direktör i LRF Konsult. Hon är sedan november 2013 tillförordnad som verkställande direktör i bolaget och sedan 2010 Ekonomi- och finanschef (CFO) i moderbolaget LRF.

2014-02-18 12:50 CET LRF Konsult Högsta domstolen, HD, meddelade i förra veckan en dom som kommer att ha stor betydelse för många lantbrukare och företagare. Inte minst får domen stora konsekvenser vid försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

Håkan Berg ny styrelseordförande i Transcendent Group

2014-02-14 10:59 CET Transcendent Group Håkan Berg, som närmast kommer från rollen som koncernriskchef i Swedbank, har nominerats till styrelseordförande i Transcendent Group Sverige AB. Utöver styrelsearbetet kommer han även arbeta med bolagets affärsutveckling.