Pressmeddelanden

2015-05-21 09:00 CEST SVCA SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Moretime bakom ny inkubator med fokus på e-hälsa

2015-05-12 14:27 CEST Moretime Professional Services AB Den 13 maj sker den officiella lanseringen av inkubatorn Frogleap med Moretime som en av initiativtagarna. Inkubatorn kommer inledningsvis att fokusera på utveckling av bolag inom e-hälsa Frogleap kommer att ingå i ett nätverk av totalt fyra inkubatorer i fyra europeiska städer. Nätverket är en del av Startup Europe som är ett EU-initiativ för att stödja utvecklingen av digitala start-ups.

Emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

2015-05-11 10:15 CEST Moretime Professional Services AB Idag startar emissionen av preferensaktier i Moretimes helägda dotterbolag Moretime Financial Services AB (MFS). Emissionen sker som ett led i att kunna erbjuda Moretimes kunder skräddarsydda finansieringslösningar och på så sätt kapitalisera på det informationsövertag och möjlighet till riskhantering som präglar Moretimes samarbete med sina kunder.

Delårsrapport för kvartal 1, januari - mars 2015

2015-05-08 14:32 CEST Moretime Professional Services AB Första kvartalet • Omsättningen ökade med 96% till 13 420 tkr (6 840) • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 686 tkr (-6 560) • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -432 tkr (-7 654) • Resultatet efter skatt uppgick till -521 tkr (-7 949) • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kr.

2015-05-07 09:30 CEST Accessor Sverige AB Accessor Sverige AB, ledande leverantör av Elektroniska körjournaler och GPS-positioneringslösningar, har valt att koppla upp sina tjänster mot Telias mobilnät i Sverige. Accessors lösningar används av alla som använder bil i tjänsten.

2015-05-05 14:39 CEST Moretime Professional Services AB Vid dessa tillfälle kommer Moretime Financial Services AB att vara i fokus. Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande och Manne von Platen, VD för MFS presenterar bolaget och den förestående preferensaktieemissionen. Moretime kommer att delta på Aktiespararna evenemang stora Aktiedagen Stockholm den 7:e maj och i Göteborg den 21:e maj.

2015-05-04 21:00 CEST SVCA SVCA avstyrker regeringens förslag att beskattning på sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring höjs. Därutöver avstyrker SVCA regeringens angreppssätt för att anpassa investeraravdraget till Europeiska kommissionens (kommissionen) nya riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar.

LRF Konsults Jan Lagerroth prisas för årets rådgivarinsats!

2015-04-29 12:01 CEST LRF Konsult Jan Lagerroth, affärsrådgivare på LRF Konsult i Skara, har enligt lantbrukarna gjort årets rådgivarinsats Priset instiftades av Branschrådet Lantbrukets Rådgivningsföretag tillsammans med lantbrukets affärstidning ATL.

Sveriges största skogsfastighet blir din för 150 miljoner kronor

2015-04-24 14:54 CEST LRF Konsult Med ett utgångspris på 150 miljoner kronor är den välskötta skogsegendomen utanför Katrineholm den största och en av de absolut högst värderade egendomar av detta slag, som finns till salu i Sverige idag. Fastighetsmäklare är LRF Konsults Thomas Nordén som berättar att det redan efter några få dagar finns seriöst intresserade spekulanter.

2015-04-24 10:12 CEST Moretime Professional Services AB Årsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 23 april 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.