Pressmeddelanden

900 sjundeklassare lär sig om säkerhet

2015-09-07 13:05 CEST Kristianstads kommun Alla Kristianstads kommuns elever i årskurs sju kommer de närmaste dagarna att få uppleva en realistisk diskoteksbrand och en trafikolycka konsekvenserna av kränkningar på nätet. För sjätte året arrangerar Kristianstads kommun tillsammans med Brotts och drogförebyggande rådet (BRÅ) en säkerhetsmässa. Mässan hålls den 9 och 10 september.

Unga män sämst på att använda bälte

2015-09-04 08:09 CEST NTF Bältesanvändningen är hög i Sverige, men skillnaderna är stora mellan könen och varierar beroende på ålder och mognad. Kvinnorna är i alla ålderskategorier och geografiska områden bättre på att använda bälte. Nästa vecka genomför polisen extra kontroller av bältesanvändningen.

Mopeden farligast för 15-åringar

2015-09-03 08:00 CEST If Skadeförsäkring Moped är det mest olycksdrabbade fordonet en 15-åring kan sätta sig på. Trots att antalet olyckor har minskat de senaste åren, skadas varje år nära 1 000 tonåringar så allvarligt att de behöver sjukhusvård.

2015-08-31 15:44 CEST Axtech AB Axtech AB och Geotec har tecknat ett medlemsavtal gällande redKnows elektroniska körjournaler. Geotec är Nordens största branschorganisation för borrentreprenörer med ca 80 medlemsföretag. Körjournalerna hjälper företagare att minska pappersarbete, spara tid och minska risken för skönstaxering.

Följ dina barn till och från skolan via din telefon: Gratis larmapp hjälper dig att skydda din familj och dina barn

2015-08-31 13:02 CEST Allone AB Gratis larmapp hjälper dig att skydda din familj och dina barn Allone är en gratis app som du laddar ned till din smartphone. Med ett enkelt knapptryck blir telefonen ett alarm, vilket kan avskräcka våldsbrott och minska sannolikheten för att dina barn utsätts för ett fullbordat våldsbrott och otrygga situationer.

Ny app - gratis olyckslarm i mobilen för ryttare

2015-08-31 10:45 CEST Allone AB Nu lanseras världens första kostnadsfria olyckslarmsapp som förvandlar din smarta telefon till ett larm som ljuder högt, larmar dina nära och kära, andra ryttare och människor i närheten som har installerat Allone. Dessutom kan du låta utvalda personer följa dig i realtid så att de kan komma till undsättning om det sker en olycka.

Smartphone blir gratis trygghetslarm med appen Allone

2015-08-31 10:45 CEST Allone AB Nu lanseras världens första kostnadsfria app som förvandlar din smarta telefon till ett trygghetslarm som ljuder högt, larmar dina anhöriga och vårdnadstagare. Vid nödsituationer kan du även larma medmänniskor i närheten som har laddat ned appen, Allone. Med appen Allone kan lever du tryggt, utanför och i hemmet.

Våga prata om cykelhjälmslag för alla…

2015-08-28 08:29 CEST NTF För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har cyklandet ökat och med det antalet dödade och svårt skadade cyklister. Det fanns en förhoppning när lagen infördes att barnen skulle ta med sig vanan att använda hjälm upp i vuxenlivet. När nu NTF presenterar resultaten från den senaste nationella cykelhjälmsmätningen kan vi konstatera att så inte är fallet.

G4S Risk Solutions rekryterar säkerhetskonsult med MUST-bakgrund

2015-08-26 16:41 CEST G4S Risk Solutions, G4S avdelning för personskydd, analys och utbildning, har rekryterat Lars Häggquist som senior säkerhetskonsult. Lars har en gedigen bakgrund, på såväl operativ och strategisk nivå, från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och Försvarets Radioanstalt (FRA).

2015-08-24 15:27 CEST Alert Alarm AB Med ett komplett skydd till ett konkurrenskraftigt pris har HSB efter en lång och noggrann upphandling valt Alert Alarm som larmerbjudande för sina medlemmar.