Pressmeddelanden

Johan Lindström blir NTF:s första Generalsekreterare

2014-06-18 14:48 CEST NTF Den 17 juni beslöt en enig styrelse att utse Johan Lindström till Generalsekreterare för trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Därmed får den snart 80-åriga trafiksäkerhetsorganisationen, NTF sin första generalsekreterare.

Varför tillåts inte säkerhetsföretagen göra mer för den personliga tryggheten?

2014-06-18 11:55 CEST G4S Säkerhetsföretagen ges inte möjlighet att avlasta polisen. Samtidigt är den teknik som bidrar till att reda ut brott hårt kontrollerad.

2014-06-18 11:00 CEST NTT Com Security MSS platform provides improved detection rates for unknown threats of up to 500%. Global information security and risk management company, NTT Com Security, has announced advanced SIEM (security information and event management) capabilities and improved threat detection and analysis functionality for its Managed Security Services (MSS) platform delivered under the WideAngle brand.

Fler än 116 000 svenskar drabbade av ID-stöld

2014-06-18 09:15 CEST mySafety AB För första gången finns nu ett mått på omfattningen av de snabbt ökade fallen av ID-stölder. I en omfattande intervjuundersökning utförd av TNS Sifo anger 1,64 procent av de svarande i åldern 16 – 74 år att de har blivit utsatt för ID-stöld.

Defendor AB släpper ny Handbok TASER

2014-06-18 08:30 CEST Defendor AB Defendor arbetar kontinuerligt med att presentera aktuell och korrekt information om TASER Internationals produkter samt internationell statistik rörande användandet av TASER elpistoler. Vi publicerar nu fjärde utgåvan av Handbok TASER!

AIG lanserar en Integritetsförsäkring

2014-06-17 15:46 CEST AIG Sverige Nätkränkningar blir allt vanligare, det avser kränkande och hatiska kommentarer och publicering av bilder eller videoklipp på Internet. Enligt en SIFO-undersökning som gjordes tidigare i år hade upp emot 1/3 av landets ungdomar upplevt sig kränkta i sociala medier eller andra internetsammanhang.

2014-06-17 15:15 CEST Alert Alarm TL Detect, bolaget bakom Alert Alarm, har tecknat ett nytt finansieringsavtal med Svea Ekonomi. Det nya finansieringsavtalet säkrar TL Detects fortsatt starka tillväxt. Avtalet innebär också att Svea Ekonomi även fortsättningsvis hanterar bolagets fakturerings- och inkassoservice.

TaxiKurir besiktigar HELA fordonsflottan

2014-06-17 10:25 CEST TaxiKurir AB TaxiKurir har sedan år 2008 besiktigat HELA sin fordonsflotta två gånger per år, vår och höst. Under fyra dagar passerar ALLA TaxiKurir-bilar besiktningsstationen för att bland annat kalibrera alkolås och taxameter samt kontrollera däck och bromsar.

Bättre förarskydd i Volvos hjullastare

2014-06-15 09:58 CEST Hammerglass AB Nu lanserar Hammerglass AB ett nytt system med okrossbara rutor för Volvos hjullastare, utvecklat för högsta personskydd i tuffa miljöer. Vid sprängningsarbete t ex vid vägbyggen, är det inte ovanligt att det finns odetonerat sprängmedel (s k dola) bland sprängstenen. Skulle en dola explodera innebär det livsfara för alla i närheten. Rutan skyddar även mot stenar, timmerstockar och vandalism.

Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp

2014-06-13 12:02 CEST Föreningen Storasyster Föreningen Storasyster startar insamlingsfond för barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp med anledning av övergreppen mot de 21 utsatta barnen på förskolan i Högsby.