Pressmeddelanden

Capio Geriatrik fortsätter att ytterligare minska förekomsten av trycksår

2014-11-10 09:01 CET Capio Resultaten av den nationella punktprevalensmätning (PPM) av trycksår vid Capio Geriatrik i Stockholm hösten 2014, visar att andelen patienter som utvecklat trycksår vid kliniken sjönk till 2,3 procent från 4,6 procent samma period 2013. Mätningen visar också att andelen inneliggande patienter med trycksår totalt sjönk till 8 procent från 15 procent samma period 2013.

Nästa steg i filmsatsning med film om Hodgkins lymfom!

2014-11-07 15:06 CET Blodcancerförbundet Blodcancerförbundet publicerar den andra i en kommande serie av informationsfilmer om blodcancer. Denna film handlar om Hodgkins lymfom. Daniel Molin, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala förklarar hur sjukdomen yttrar sig och hur den kan behandlas. Samtidigt presenteras Blodcancerförbundets YouTube kanal!

Kronans Apotek rekryterar ny försäljningschef

2014-11-06 13:30 CET Kronans Droghandel Apotek AB Marina Wallgren är ny försäljningschef för Kronans Apotek försäljningsområde syd. Marina kommer närmast från Apotek Hjärtat där hon arbetat som regionchef i Göteborgsområdet. Hon har drivit 19 stora apotek med mycket gott resultat och har varit en omtyckt och uppskattad chef. Hon börjar inom kort sin anställning på Kronans Apotek.

Olika träningsstrategier förbättrar uthållighet och insulinkänslighet

2014-11-04 08:00 CET GIH Regelbunden motion är effektivt för att förebygga diabetes och förbättra prestationsförmågan. Per Franks avhandling visar att träning med låga glykogennivåer ökar mitokondrietätheten, vilket innebär en förbättrad uthållighet. Resultatet visar även att styrketräning är en effektiv och säker metod för äldre att förbättra hälsa och prestation.

Ottobock lanserar unik träningsapp för amputerade

2014-11-03 17:01 CET Ottobock Scandinavia

Lions hjälper de som drabbats av ebola-epidemin

2014-11-03 14:45 CET Lions Clubs International Lions genom dess internationella hjälpfond LCIF skänker pengar för att hjälpa människor som drabbats av ebola-epidemin. LCIF bidrar med 1,3 miljoner svenska kronor, till att börja med. Till detta bidrar Sveriges Lions med 270 000 svenska kronor.

Hepatit C-läkemedlet Sovaldi nu i högkostnadsskyddet: Kostnadseffektivt för de hårdast drabbade patienterna

2014-11-03 08:24 CET Gilead Sciences Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV, har beslutat att Sovaldi inkluderas i Läkemedelsförmånen då det är en kostnadseffektiv behandling för svårt sjuka patienter med kronisk hepatit C. – Vi kommer att fortsätta vår dialog med TLV för att göra Sovaldi tillgängligt för en större grupp av patienter, säger Kennet Brysting, VD på Gilead Sciences i Norden.

18-åringen som fick hjärtinfarkt

2014-11-03 07:05 CET Hjärt-Lungfonden Lisa Christensson är inte överviktig, röker inte och har spelat innebandy på elitnivå. Ändå fick hon en hjärtinfarkt, bara 18 år gammal. Mer forskning behövs för att förstå varför personer utan kända riskfaktorer plötsligt drabbas av hjärtinfarkt. I det kommande numret av Hjärt-Lungfondens tidskrift Forskning för hälsa berättar Lisa om hjärtinfarkten.Lisa gästade i morse SVT:s Gomorron Sverige.

2014-10-30 16:07 CET Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för det tredje kvartalet 2014. De totala intäkterna uppgick till 666 M SEK (517), en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Alla delar av verksamheten bidrog till resultatet. Produktintäkterna, exklusive tillverknings- och royaltyintäkter från ReFacto®, växte med 35 procent till 532 MSEK.

Svenskarna rustar för mörker och kyla med vitaminer

2014-10-30 10:21 CET Kronans Droghandel Apotek AB Oktober och januari är de månader då kosttillskott/vitaminer säljer som allra mest (11,2 % respektive 11,4 %) medan försäljningen av tillskott är som minst under sommarmånaderna. Allra minst mängd kosttillskott/vitaminer säljs i juli (6 %).