Pressmeddelanden

2014-03-27 17:15 CET Medicininstruktioner Sverige AB Medicininstruktioner Sverige deltar 27-28 mars som utställare i AT-läkarstämman i Stockholm. Enligt uppgift är 550 deltagare anmälda till stämman. AT-läkarna är en viktig målgrupp för medicininstruktioner.se, som syftar till att vara ett stöd för läkare och vårdpersonal i arbetet med patienterna. Intresset för www.medicininstruktioner.se från deltagarnas sida har under första dagen varit stort.

2014-03-26 13:03 CET Sobi Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) tillkännagav idag de övergripande studieresultaten för företagets fas 3-studie av Kiobrina (rhBSSL – rekombinant humant gallsaltaktiverat lipas). Studiens primära effektmått nåddes inte. Prematura barn som behandlats med rhBSSL visade ingen statistiskt signifikant förbättring avseende tillväxttakt jämfört med placebo.

2014-03-25 12:05 CET Sobi Sobis partner Exelixis, Inc. tillkännager idag att EU-kommissionen har godkänt Cometriq® (cabozantinib) för behandling av vuxna patienter med progressiv, inoperabel lokalt framskriden eller metastaserande medullär sköldkörtelcancer (MTC).

Ljus avslöjar strukturförändringar i proteiner

2014-03-25 08:28 CET Umeå universitet Therese Mikaelsson visar i sin avhandling hur man med fördel kan använda ljus för att bestämma avstånd inom stora molekyler, såsom exempelvis proteiner. Metoden är så känslig att mycket små förändringar i avstånd kan upptäckas. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 4 april.

Främre korsbandsskada påverkar knäfunktionen även på lång sikt

2014-03-24 10:44 CET Umeå universitet En korsbandsskada ger negativa långtidskonsekvenser när det gäller självrapporterad knäfunktion, aktivitetsnivå, muskelstyrka och rörelsemönster. Detta oavsett om skadan enbart har behandlats med fysioterapi/sjukgymnastik eller i kombination med operation, enligt en avhandling från Umeå universitet.

2014-03-21 13:07 CET Sobi Sobia partner Biogen Idec meddelade idag att den kanadensiska läkemedelsmyndigheten, Health Canada, har godkänt Alprolix (rekombinant koaguleringsfaktor IX Fc fusionsprotein), rFIXFc, för kontroll och prevention av blödningar, samt som rutinprofylax för vuxna och barn äldre än 12 år med hemofili B. Alprolix är det första godkända långtidsverkande läkemedlet för behandling av hemofili B.

Stort intresse för förbättrad vård vid världens svåraste sjukdom

2014-03-21 10:16 CET Projektet Bättre Psykosvård

2014-03-21 08:30 CET Kronans Droghandel Apotek AB Näringsminister Annie Lööf inviger det 300 Kronans Apotek den 28 mars i Jönköping. – Det är glädjande att näringsministern vill uppmärksamma en bransch med över 10 000 anställda som är präglad av en snabb utveckling, entreprenörskap och regionalt ansvar, säger Lars Birkeland, VD på Kronans Apotek.

2014-03-20 12:29 CET Södersjukhuset AB I veckan öppnade Sachsska barnsjukhuset vid SÖS Stockholms första barnhälsovårdsteam för barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende. Du är hjärtligt välkommen på en pressvisning av verksamheten där du får tillfälle att prata med överläkaren Ihsan Sarman och vårdutvecklaren Lotta Lindfors: Tisdag 25 mars, kl. 10.00-11.00. Rosenlunds sjukhus, Katarinahuset, Tideliusgatan 26, plan 1.

Lättare för män att ställa krav på glutenfri kost

2014-03-18 12:30 CET Umeå universitet Samhällets normer för hur unga kvinnor och män förväntas uppträda i vardagen har betydelse för deras upplevelse av glutenintolerans. För män är det enklare att ställa krav på glutenfri kost. Det visar dietisten Ethel Kautto vid Institutionen för kostvetenskap i den avhandling som hon presenterar vid Umeå universitet den 21 mars.