Pressmeddelanden

2014-09-11 10:22 CEST QuestBack Sweden AB Peder Daxberg, ny landschef på QuestBack Sweden. QuestBack tillkännager idag att den tidigare försäljningschefen Peder Daxberg har tillsatts som svensk landschef. Peder, som tidigare i år tillträdde som försäljningschef på QuestBack, har under de senaste 18 åren erhållit såväl bred som djup erfarenhet av internationella sälj- och marknadsorganisationer – framförallt inom IT och telekom.

Politiker tackas för alla bra förslag, frukostutdelning i sex städer

2014-09-11 09:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Fredagen den 12 september delas frukostpåsar med bostadspolitiskt budskap ut i norra Skåne och södra Halland. Det är Hyresgästföreningen som tackar politikerna i respektive kommun för de förslag som presenterats på hur partierna ska få bukt med bostadsbristen.

Effektivisera dina coachsamtal och skapa nöjdare medarbetare

2014-09-11 08:33 CEST Bright Relation AB Medarbetare som blir sedda och strukturerat får feedback på sitt arbete blir båda nöjdare och bättre i sitt kundbemötande. Coachning av medarbetare sker på många arbetsplatser, men det är ofta en stor utmaning att få tiden att räcka till och en stor administrationsbörda. Därför lanserar vi Bright Coaching som är ett webbaserat systemstöd för effektivare coachsamtal.

Kan lokaltidningen överleva

2014-09-11 08:00 CEST Högskolan i Gävle Mats har studerat hur lokalpressen har marknadsfört och beskrivit sig själv och hur man har legitimerat sin egen verksamhet. Hur man har beskrivit sig själv med den självpåtagna uppgiften som finns i journalistiken och hur det har använts för att profilera de lokala tidningsföretagen, granska makthavare, förmedla världen och verkligheten.

Nytt nummer av A&N: New Public Management - om styrsystemen i missbruks- och beroendevården

2014-09-11 08:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Nya styrmedel hämtade från näringslivet har införts på bred front inom välfärdssektorn. Så är fallet även inom beroendevården. Kritiker menar att en betydande del av välfärdens resurser slösas bort på kontrollsystem. Kritiker menar att fokus flyttas från att göra rätt i verkligheten till att göra rätt enligt granskningssystemet.

Bara tio procent av lärarstudenterna har över medelvärdet 1,0 i högskoleprovet

2014-09-10 15:11 CEST InPress Sveriges lärarutbildningar rankade för första gången. Den lärarranking som Sveriges universitetsranking (Urank/InPress) tagit fram visar en tydlig skillnad jämfört med andra utbildningar: Lärarstudenterna har relativt låga gymnasiebetyg och av dem som har gjort högskoleprovet (knappt hälften av nybörjarna) har bara tio procent ett provresultat över 1,0 som är medelvärdet för alla provdeltagare.

Stor efterfrågan på bostadsrätter och småhus driver upp priserna i landets 25 största kommuner

2014-09-10 14:02 CEST Bovision AB

2014-09-10 14:00 CEST Svensk Insamlingskontroll Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto ökade under insamlingsåret 2013 till 5,8 miljarder. Under insamlingsåret ökade de svenska insamlingsorganisationerna sina intäkter med mer än en halv miljard jämfört med föregående år.

2014-09-10 10:53 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Lördag den 13 september är det dags för Geologins Dag, en chans att ta del av spännande geologi på inspirerande arrangemang runt om i Sverige. Som medarrangör bidrar Sveriges geologiska undersökning, SGU, med en rad olika evenemang runt om i landet för att väcka nyfikenhet på Sveriges jord, berg och vatten.

2014-09-10 09:31 CEST Jönköpings läns museum På Vista kulle, två kilometer från Kaxholmen, finns en av Jönköpings läns tre fornborgar. Den byggdes för cirka 1 500 år sedan och fungerade som tillflyktsort i orostider. Tack vare placeringen på bergets krön blev det lättare för befolkningen att upptäcka fiender och att försvara sig.