Pressmeddelanden

2014-12-16 08:36 CET Riksidrottsförbundet ​Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers får möjlighet att bli Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015 efter ett beslut i Riksidrottsstyrelsen, RS.

2014-12-16 08:30 CET Uppsala universitet Inom universitetets dubbla uppgift, mellan företrädare för ”forskningsuniversitetet” och ”examensuniversitetet”, uppstår motsättningar och samexistens. Det menar Ingegerd Gunvik-Grönbladh i sin avhandling i pedagogik där hon analyserat skriftliga möten mellan sökande och sakkunniga i meritering och sakkunnigutlåtanden när nya universitetslektorer rekryteras.

2014-12-16 08:00 CET Linköpings universitet (LiU) För att inte problemet med antibiotikaresistens ska bli större i framtiden krävs kunskap hos allmänheten om hur resistensen uppstår. Men trots att antibiotikaresistens nämns i kursmålen, tar fem av de sex vanligaste läroböckerna inte upp detta visar två Linköpingsforskare som studerat svenska biologiböcker.

2014-12-15 12:48 CET Högskolan i Halmstad På onsdag, den 17 december, hålls en ämnesdidaktisk konferens på Högskolan i Halmstad. Bland annat presenterar deltagarna i höstens omgång av förskolelyftet sina projektarbeten. Under dagen bjuds det på många exempel på hur man kan lyfta naturvetenskap och teknik i förskolan.

Framtidens hållbara lärandemiljö byggs på KTH Campus

2014-12-15 12:38 CET Akademiska Hus Hur utformas ett hus på bästa sätt för att stötta undervisning och lärande? Kan byggnaden i sig utgöra ett pedagogiskt verktyg för blivande arkitekter och samhällsbyggare? Akademiska Hus och KTH bygger nu tillsammans ”Undervisningshuset” och siktar på att skapa en framgångsrik modell för framtidens lärande.

2014-12-15 12:15 CET Handelshögskolan i Stockholm In 1997 the Boards of the Institute of International Business (IIB) at the Stockholm School of Economics (SSE), and the European International Business Academy (EIBA) decided to launch a new international award for best PhD thesis in the field of International Business (IB), the Gunnar Hedlund Award. The prize sum amounts to €10,000.

Biogas research center - dubbelt så stort dubbelt så starkt

2014-12-15 11:23 CET Linköpings universitet (LiU) Biogas Research Center med säte vid Linköpings universitet, som startades 2012, har nu fått fortsatt förtroende från såväl Energimyndigheten som från kommuner och företag. BRC får fortsatt finansiering med cirka 80 miljoner kronor de närmaste fyra åren.

Varför får du inte dåligt samvete när du köper kläder?

2014-12-15 09:21 CET Högskolan i Borås Vad är det som gör att vi kan köpa kläder eller mobiltelefoner utan att må dåligt, trots att vi vet att varan kanske tillverkas under usla förhållanden? Detta har David Eriksson studerat i sin avhandling, där områden som psykologi, socialt ansvarstagande och försörjningskedjor möts.

Svensk Form delar ut nytt stipendium till minne av Axel Larsson

2014-12-15 08:00 CET Svensk Form Föreningen Svensk Form har fått förtroendet att förvalta en ny stipendiefond till minne av möbelformgivaren och inredningsarkitekten Axel Larsson. Redan nu kan de som studerar eller är verksamma inom möbler och inredning söka stipendiet på 20 000 kr från Axel Larssons minnesfond. Stipendiet delas ut i samband med Svensk Forms årsmöte i maj 2015.

Sockerberoende - hur socker styr växtcellen

2014-12-15 08:00 CET Umeå universitet Sabine Kunz utreder i sin avhandling sambanden mellan sockerproduktion, sockersignaler, sockeridentifiering och genuttryck och celldelning i cellkulturer och småplantor av modellväxten backtrav. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet onsdagen den 17 december.