Pressmeddelanden

Europeiska universitetsstäder och universitet möts i Norrköping och Linköping

2015-11-23 08:00 CET Norrköpings kommun Den 24-27 november träffas representanter från nätverket EUniverCities (EUC) i Norrköping för en konferens med temat ”A Civic University and Academic Cities”.

Välkommen till examensutställningar av Karin Sahlin och Jonathan Terry
Effekten av kolesterolsänkande medicin kan mätas med ultraljud

2015-11-20 13:17 CET Umeå universitet Avancerad ultraljudsteknik som används för noggranna studier av halsartärer kan mäta effekten av kolesterolsänkande mediciner. En avhandling vid Umeå universitet visar att ultraljud erbjuder en strålningsfri, enkel och kostnadseffektiv metod för mäta effekten av behandling mot dödliga åderförkalkningsjukdomar samt för att identifiera patienter som i framtiden riskerar att drabbas av en stroke.

Global hälsa i fokus när forskare från Somalia och Sverige möts

2015-11-20 12:54 CET Umeå universitet ​Umeå universitet är värd när deltagare från flera universitet i Somalia och Sverige möts den 23-24 november för vodareutveckling av ett universitetssamarbete mellan länderna. Mötet är ett led i Umeå universitetets engagemang i internationellt samarbete för global hälsa, under en ledstjärna av öppenhet, kulturellt brobyggande och solidaritet.

​SSE MBA Corporate Partners Scholarship 2016

2015-11-20 12:13 CET Handelshögskolan i Stockholm Jenny Keisu, Nordic Capital receives the SSE MBA Corporate Partners Scholarship 2016. For the third year in a row the SSE MBA Corporate Partners Scholarship has been awarded to a top-talent nominated by the Corporate Partners of the Stockholm School of Economics. The scholarship covers the full program fee of the SSE MBA Executive Format degree program, with a value of SEK 465.000.

SSE MBA Corporate Partners stipendiat 2016 utsedd

2015-11-20 12:07 CET Handelshögskolan i Stockholm Till årets SSE MBA Corporate Partners stipendiat har utsetts Jenny Keisu, Nordic Capital. ​För tredje gången delas ett stipendium ut till en person nominerad av Handelshögskolan i Stockholms Corporate Partners. Stipendiet gäller Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm, och är värt 465 000 kronor.

Bortom förlägenheten - Ny antologi om bibliotekariens pedagogiska roll

2015-11-20 10:05 CET Kungl. biblioteket Antologin "Bortom förlägenheten – bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling" består av ett femtontal personliga texter som tillsammans ger en bild av utvecklingen på området inom bibliotekssektorn under mer än 50 år.

Sverige lever inte upp till barnkonventionen  – 5 000 namnunderskrifter kräver förändring

2015-11-20 07:00 CET ECPAT Sverige En färsk kartläggning visar att svenska jurister inte får nödvändig och grundläggande kunskap om barnets rättigheter. FN:s barnrättskommitté har i flera granskningsrapporter påpekat detta. Idag, på Barnkonventionens dag, kräver ECPAT Sverige förändring och överlämnar 5 000 namnunderskrifter till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

2015-11-19 08:43 CET Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 187 200 kronor i statsbidrag av Växjö kommun. Utbildningsanordnaren har fått statsbidrag för studerande som hoppat av utbildningen.

Internationell dag på BTH

2015-11-19 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Imorgon, fredagen den 20 november, arrangerar BTH ”International day” med intressanta föreläsningar, en internationell mässa och ett antal kulturella aktiviteter såsom exempelvis dans och olika former av idrott. Media är välkommen att delta.