Pressmeddelanden

2014-08-14 07:10 CEST Uppsala universitet En ny studie ledd av forskare från Uppsala universitet och Wellesley College, USA, visar att immunsystemet hos kräftor kan producera celler med stamcellsegenskaper. Dessa celler kan sedan utvecklas till nya nervceller i det vuxna djuret. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Developmental Cell.

GreenDoor ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

2014-08-13 11:00 CEST Studentbostadsföretagen Branschorganisationen Studentbostadsföretagen får ytterligare en ny entreprenörsmedlem. Det stockholmsbaserade företagen GreenDoor Fastigheter förvaltar idag vanliga hyresrätter, men byggstart för studentbostäder är planerad under 2015.

2014-08-13 07:10 CEST Uppsala universitet Forskare från Uppsala universitet har tagit fram en ny metod för att visualisera genskador som orsakar cancer. Metoden kan hjälpa oss att förstå utvecklingen av cancer och förbättra framtidens cancerdiagnostik. Resultaten har nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Pathology.

Högskolan Kristianstads rektor avgår

2014-08-12 12:05 CEST Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstads rektor Sanimir Resic har i dag meddelat Utbildningsdepartementet att han vill lämna sin tjänst av personliga skäl. Han återvänder efter årsskiftet till en tjänst som docent vid Lunds universitet.

2014-08-12 11:09 CEST Umeå universitet Umeå universitet är landets tredje största lärosäte sett till antalet antagna studenter höstterminen 2014. Populära program är bland annat psykologprogrammet, tränarprogrammet och vårdadministrativa programmet

2014-08-12 09:56 CEST Forska!Sverige När Folkpartiet under måndagen presenterade sitt valmanifest låg fokus på skola och jämställdhet. Som en del av satsningen på skolan nämns även vikten av att bygga långsiktiga och konkurrenskraftig förutsättningar för att bedriva forskning i Sverige. Det är glädjande eftersom långsiktighet i forskningssatsningarna är centralt för att svensk medicinsk forskning ska vara konkurrenskraftig.

2014-08-12 09:37 CEST Uppsala universitet Ny forskning från Uppsala universitet visar att ett hormon som utsöndras i tarmen när vi äter påverkar en del av hjärnan som är viktig för inlärning och minne. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.

Stockholms lärosäten i gemensam Arlandakampanj

2014-08-12 08:00 CEST Stockholms Akademiska Forum För första gången kraftsamlar Stockholms högskolor till en gemensam välkomstkampanj riktad mot internationella studenter och forskare. I Stockholm finns 8000 internationella studenter från 61 länder och nu gör akademin en extra satsning för att de ska känna sig välkomnade till sin nya hemstad.

Personligheten påverkar tuppars sociala position

2014-08-11 10:29 CEST Stockholms universitet Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att också djur skiljer sig åt i beteende på ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya områden är andra. Nu visar svenska forskare att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner.

Ångestdämpande i avloppsvattnet ger abborrar längre liv

2014-08-08 11:01 CEST Umeå universitet Ångestdämpande läkemedel som letar sig ner i vattendrag från renat avloppsvatten kan öka överlevnaden hos abborrar. Det visar en grupp Umeåforskare i en studie som kan förändra uppfattningen om läkemedelsföroreningarnas effekter.