Pressmeddelanden

Fler överbelastningsskador på konstgräs

2015-07-06 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Om konstgräs skulle vara farligare att spela fotboll på än naturgräs har länge diskuterats i fotbollsvärlden. En avhandling från Linköpings universitet visar att spelare på konstgräs har fler överbelastningsskador än spelare på naturgräs.

2015-07-06 07:00 CEST Härnösands Kommun Den 31 augusti startar utbildningen Elkrafttekniker på Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand. Utbildningen är omarbetad och unik för att förse elnätägarna med framtida arbetskraft inför branschens stora omställning med att vädersäkra elnäten. Ny arbetskraft behövs också för att jämna ut åldersstrukturen och fylla på efter pensionsavgångar

Svenska lärosäten spelar en viktig roll i Europas stora samhällsutmaningar

2015-07-03 11:30 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst samlade under Almedalsveckan en panel för att diskutera högskolornas och universitetens roll och ansvar i demokratifrågor. Deltagarna betonade hur viktigt samarbetet är - på lärosätena men även nationellt och internationellt. De stora orden i Bolognaöverenskommelsen behöver brytas ned i konkret arbete. Lärosätena spelar en viktig roll i Europas stora framtidsutmaningar.

”Osynlig” proteinstruktur förklarar enzymers slagkraft

2015-07-03 11:00 CEST Umeå universitet En forskargrupp vid Umeå universitet har lyckats fånga och beskriva en proteinstruktur som hittills varit omöjlig att studera. Upptäckten banar väg för utveckling av designade enzymer som katalyserar nya kemiska reaktioner till exempel inom bioteknologiska tillämpningar. Resultaten presenteras i den ansedda tidskriften Nature Communications.

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum

2015-07-03 10:37 CEST Svenska Läkaresällskapet Hälso- och sjukvården bör förändras för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Organisation, ledning och styrning behöver bättre tillgodose patientens och samhällets behov. Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" fick i uppdrag att analysera och lämna förslag för hur. Nu presenterar gruppen sina preliminära slutsatser i en rapport som sänds ut på remiss.

2015-07-02 11:41 CEST Encubator AB ​Eviwave, Insplorion, Monivent och Tenroc Technologies får finansiering genom Vinnovas utlysning Innovationsprojekt i företag.

Flygteknik i gröna näringen: Framtid för Sverige

2015-07-02 09:36 CEST Linköpings universitet (LiU) Obemannade flygande farkoster kan bli Sveriges nästa stora exportprodukt, inte minst för användning inom de gröna näringarna. 70 procent mer mat måste pro-duceras inom 30 år samtidigt som fossila bränslen ska ersättas av fossilfria. I ett seminarium under Almedalsveckan visar LiU-forskarna Per Frankelius och Fredrik Gustavsson flygteknikens möjligheter.

Klimatanpassning kan drabba utsatta grupper

2015-07-02 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Trots det positiva med att länder anpassar samhället till ett förändrat klimat kan insatserna som görs slå fel och drabba redan utsatta grupper

Utbildar sjuksköterskor som ser patienterna

2015-07-02 07:30 CEST Högskolan i Borås Det finns ett missnöje bland patienter med det bemötande de får i vården, de känner sig inte sedda eller hörda. En lösning är att vården anpassas till patientens unika förutsättningar, förförståelser och fördomar – det lär sig studenterna vid Högskolan i Borås. Här bedrivs också Sverigeunik forskning om lärande inom vården.

Mörkar sina jobb i smutsig bransch

2015-07-02 06:00 CEST Luleå tekniska universitet Anställda inom så ksllade "smutsiga branscher" vill inte gärna säga vad de arbetar med, trots attde har så kallade vanliga jobb i företagets organisation.