Pressmeddelanden

2015-09-02 11:25 CEST Swedish Aerospace Industry Svensk rymdindustri välkomnar den nu presenterade rymdutredningen och uppmanar riksdag och regering att nu gå vidare och skapa en svensk rymdstrategi som tar tillvara på Sveriges starka position inom området. Vi ser också fram emot ett fortsatt aktivt deltagande i denna process. Branschen uppmanar därför ansvarig minister Helene Hellmark-Knutsson att ta initiativ i frågan.

Hygiene Diagnostics AB ny distributör i Norden för HYGIENA

2015-09-02 11:06 CEST Hygiene Diagnostics AB Hygiene Diagnostics AB har ingått ett avtal med danska återförsäljaren Food Diagnostics ApS för distribution av deras produkter. Överenskommelsen omfattar det brittisk-amerikanska bioteknikföretaget Hygienas världsledande ATP-system för hygienkontroll.

2015-09-02 10:44 CEST SwedenBIO ​Runt 1000 delegater från 30 länder träffas den 9-10 september i Stockholm. Nya affärsmöjligheter inom life science står på agendan. Mötet har vuxit successivt och i år samlas runt 1000 delegater från 30 länder. På plats är internationella investerare och globala life science-företag som letar efter nya affärspartners bland Nordiska life science-entreprenörer.

2015-09-02 09:15 CEST Sanofi En stor resultatsammanställning av patienter med familjär hyperkolesterolemi (FH) presenteras och visar att patienter som behandlats med Praluent® minskade sitt LDL-kolesterol med i genomsnitt 56 procent jämfört med patienter som enbart gavs kolesterolsänkande standardbehandling. Delar av studierna har genomförts på FH-patienter i Sverige. Emil Hagström, uppsalakardiolog, kommenterar studien.

Ny studie visar på förbättrad följsamhet till behandling efter hjärtinfarkt med hjälp av mobilapp

2015-09-02 09:10 CEST AstraZeneca Idag presenterades resultaten från den svenska SUPPORT studien som undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med hjälp av en mobiltelefonapplikation (”app”).

GPA ställer ut på Fastighetsmässan i Göteborg den 2-3 september

2015-09-02 09:08 CEST GPA Flowsystem AB Den 2-3 september ställer GPA ut på Nordens största fastighetsmässa i Göteborg. Fastighetsmässan äger rum i Svenska Mässans hallar och samlar de mest inflytelserika fastighetsaktörerna från hela regionen.

Miljonsatsningen MegaMind ska väcka ungas teknikintresse

2015-09-02 08:24 CEST Tekniska museet ​Den 6 september slår Tekniska museet i Stockholm upp portarna till det nya science centret MegaMind, museets största satsning någonsin. Målet är att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Konferens: På spaning i välfärden

2015-09-02 08:17 CEST Karlstads universitet Den 3-4 september ordnar FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, föreningen FoU Välfärds årliga nationell konferens. Den tar upp utmaningarna i välfärdens verksamheter. Välfärdens framtid, politiken, samhällets förändringar och globala perspektiv kommer att behandlas under dagarna.

Miljonsatsningen MegaMind ska hjälpa skolan väcka teknikintresset

2015-09-02 08:15 CEST Tekniska museet ​Den 6 september slår Tekniska museet upp portarna till det nya science centret MegaMind, museets största satsning någonsin. Målet är att hjälpa skolan öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Etiska förhållanden i barncancervården - Ny nationell studie

2015-09-02 08:05 CEST Barncancerfonden Att vårda barn som drabbats av cancer medför svåra etiska ställningstaganden i den dagliga vården. – Det är tufft i vården i stort. Utrymmet för den nödvändiga dialogen och reflektionen vid etiska ställningstaganden minskar eftersom den direkta vården av patienten måste prioriteras, förklarar Pernilla Pergert på barncancerforskningsenheten vid Karolinska Institutet.