Pressmeddelanden

Så skyddar Sweco Göteborg mot översvämningar

2014-10-02 09:26 CEST Sweco Sweco får uppdraget att utforma två yttre skyddsportar för att skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav. Uppdragsgivare är Göteborgs stads stadsbyggnadskontor. Göteborg är första staden i Skandinavien, som planerar att bygga yttre skyddsvallar för att skydda en hel stad.

Serien ”Medelålders Plus” prisas av forskare

2014-10-02 09:26 CEST Kartago Förlag ”Medelålders Plus” har blivit en av de mest uppskattade och framgångsrika svenska originalserier på senare år. Den går i dag i ett 30-tal dagstidningar i Sverige och är den enda serien som fortfarande återfinns på Dagens Nyheters seriesida. Nu har Sveriges Gerontologiska Sällskap, som forskar i äldre- och åldrandefrågor, delat ut ”Stora Gerontologipriset” till tecknaren Sven-Bertil Bärnarp.

Dags att söka Sveriges största stipendium till unga forskare

2014-10-02 08:57 CEST Anders Walls Stiftelse Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150.000 kronor är Sveriges största stipendium riktat till studenter verksamma inom naturvetenskaplig forskning. Stipendiet, som delats ut årligen sedan 1983, är instiftat för att stödja ambitiösa och kreativa ungdomar som gjort framstående forskningsinsatser, främst inom det naturvetenskapliga och medicinska området.

12,5 mm smala säkerhetsmoduler för industriell automation

2014-10-02 08:57 CEST SIGBI System AB Med hårdvaran S-DIAS Safety kan maskintillverkare integrera en säkerhetslösning sömlöst i maskinens styrsystem eller som en fristående säkerhetslösning. Säkerhetsmodulerna är endast 12,5 mm breda och monteras utan verktyg. En säkerhetslösning skyddar både operatör och maskin vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö, kortare oväntade stopp och en högre produktion.

Briggen Tre Kronor/Hållbara Hav i Gävle med miljöutställning - samverkar med Gävle kommun

2014-10-02 08:54 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav Den vackra briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav anländer till Gävle strand kl 10.00 den 4 oktober. I samverkan med Gävle kommun arrangeras spännande aktiviteter på kajen. Hållbara Hav sätter fokus på Östersjön med miljöutställningen ”Etta med kök” om kemikalier, läkemedel och plaster i vår hemmiljö och "Öppet skepp” samt segling. Hör om kommunens miljöplaner, utför experiment och tävla!

Skånekommun satsar på spetsutbildning för lärarstudenter

2014-10-02 08:50 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Två nya huvudmän ansluter sig till Rebel Learners, ett initiativ för att stärka lärarstudenters möjlighet för utveckling och ett sätt att arbeta strategiskt med rekrytering. I samband med att Rebel Learners nu etablerar sig i södra Sverige så har också den första huvudmannen i Skåne anslutit sig.

Ellen, Lo och Marta skriver ny musik för Tyska kyrkans 1600-talsorgel

2014-10-02 08:32 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Fredag 3 oktober 2014 kommer tre nya verk för den s.k. Dübenorgeln att uruppföras i Tyska kyrkan i Stockholm. Tonsättarna Ellen Arkbro, Lo Kristenson och Marta Forsberg studerar alla komposition vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) och har mötts i en gemensam fascination för orgeln som instrument.

100 personer i Lycksele för att diskutera samhällsutveckling

2014-10-02 08:25 CEST Länsstyrelsen Västerbotten 1-2 oktober arrangerar Länsstyrelsen Västerbottens första samhällsutvecklingsdagar. Under två dagar kommer närmare 100 personer från länets kommuner, muséer, kommunförbund och konsulter att få en bra överblick över vad som sker eller är på gång inom områdena fysisk planering, kulturmiljö, bostadsförsörjning, jämställdhet, klimat, energi och strandskydd.

Cadila Pharmaceuticals Sweden AB förvärvar BioChromix NewCo AB

2014-10-02 08:00 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Cadila Pharmaceuticals Limited, ett av Indiens ledande forskardrivna läkemedelsbolag, tillkännagav idag förvärvet av svenska BioChromix NewCo AB genom sitt dotterbolag Cadila Pharmaceuticals Sverige AB. Dotterbolaget har nyligen etablerats för att undersöka och underlätta affärsinteraktioner mellan Cadila Pharmaceuticals Ltd och potentiella samarbetspartners, akademiska grupper, etc.

Natur & Kultur förvärvar Wickleby Education AB

2014-10-02 08:00 CEST Natur & Kultur Natur & Kultur förvärvar Wickleby Education AB, känt för sin utbildningsplattform Evuma. Tack vare förvärvet kan Natur & Kultur erbjuda sina kunder ett unikt koncept inom digital utbildning med ökad interaktivitet och individanpassning.