Pressmeddelanden

De har uppfunnit mjuk elektronik

2015-05-29 11:00 CEST KTH Ett fluffigt tredimensionellt batteri som tål stötar och slag. Det är vad forskare vid KTH och universitetet i Stanford konstruerat med hjälp av cellulosa från träd. Förutom att elektroniken och batteriet är elastiskt och formbart finns det ytterligare en ny egenskap: Det går att lagra betydligt mer energi på mindre plats än i konventionella batterier.

Spöken från det förflutna hemsöker Östersjöfisk

2015-05-29 09:56 CEST Umeå universitet Kemisten Anteneh Assefa skriver i sin avhandling att källor till dioxin i Östersjön inte bara är nutida utsläpp utan även historiska, och att påverkan på fisk beror på vilken typ av dioxinkälla det är och hur tillgängliga dioxinerna är. Anteneh Assefa försvarar sina resultat den 3 juni vid Umeå universitet.

2015-05-29 09:33 CEST IASA Sweden Iasa Fellowship är det högsta internationella erkännande man kan få för betydande bidrag inom området IT-arkitektur. Idag finns det 14 Iasa Fellows i världen och svensken Daniel Akenine blir nummer 15. Daniel Akenine är teknikchef för svenska Microsoft.

SAMIRA ARIADAD OM EVENTSTADEN OCH DESS BEHOV AV UPPSTÄDNING PÅ CLANDESTINO

2015-05-29 09:30 CEST Edda Manga Samira Ariadad är frilansskribent, aktivist och del av redaktionskollektivet Brand. På Clandestino Talks kommer hon att diskutera hur staden byggs alltmer efter estetiska måttstockar och som ”event-attraktion” för turister istället för att tillgodose befolkningens behov samt om uppstädningen av störande element på stadsbilden. Inför festivalen ställde vi henne tre korta frågor.

Kateter istället för öppen hjärtkirurgi - en  möjlighet för patienter med förträngning på aortaklaffen

2015-05-29 09:13 CEST Medtronic Idag kan en förträngning på hjärtklaffen (aortastenos) innebära ett livshotande tillstånd för närmare 50 procent av de drabbade patienterna som inte får vård inom ett år. Patienter kan via en kateter få en stent insatt som innebär att förträngningen försvinner och aortaklaffen fungerar igen. Ingreppet är betydligt smidigare för patienterna som kan gå hem redan efter två till tre dagar.

2015-05-29 09:08 CEST ABI - Arctic Business Incubator Asien är den världsdel som drabbas allra hårdast av diabetes. Närmare hälften av världens diabetiker bor här. I Indonesien, finns 7,6 miljoner diabetiker och antalet ökar snabbt. Inför sjösättningen av en nationell plan för diabetes har man i Indonesien undersökt vilken effekt det syrerika fotbadet BioCool har på diabetesfötter.

2015-05-29 08:02 CEST AstraZeneca

Utsatta ungdomar ser på sig själva som problem

2015-05-29 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Unga människor placerade i samhällsvård förstärker synen på sig själva som avvikande och problematiska, tvärtemot vad vården syftar till. De har en negativ självbild och blygsamma drömmar om sin framtid.

Vi vet för lite om klimatnyttan av materialåtervinningen

2015-05-29 08:00 CEST Högskolan i Gävle Vi vet för lite om klimatnyttan av materialåtervinningen. Många tidigare studier om nyttan av materialåtervinning håller för dålig kvalitet, man förstår inte vad de visar, säger Karl Hillman, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. Karl Hillman har nu avslutat ett 1,5-årigt projekt där han 10 år bakåt i tiden har analyserat data från tidigare studier om materialåtervinning

2015-05-29 07:30 CEST Sundsvall Energi