Nyheter

NY BOK MED SVAR PÅ VÄRLDENS UTMANINGAR

2015-07-29 12:10 CEST Förlagshuset Siljans Måsar TILLSAMMANS MED MEDICINKVINNAN SAMMARAH AV ANN HÄGGEBRANT ​När Ann Häggebrant på märkliga vägar blev kontaktad av en uråldrig afrikansk medicinkvinna från andevärlden vid namn Sammarah, tog livet en ny vändning. Om hennes budskap om några av mänsklighetens stora utmaningar, berättar Ann om i boken ”Tillsammans med medicinkvinnan Sammarah”, som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

BUDDING SUNSHINE OF GOLD

2015-07-21 12:21 CEST Förlagshuset Siljans Måsar ​With this anthology – "Budding Gold of Sunshine" – Siljans Måsar would like to draw attention to the important changes going on in the world and give the reader some tips of books. The books are filled to the brim with topical insights, excitement and heartening thoughts, which can increase our awareness and thereby create the prerequisites for a more beautiful world for us all to live in.

VEM VÅGAR SKRIVA OM KRISTUS IDAG?

2015-07-20 09:54 CEST Förlagshuset Siljans Måsar EN AUTISTS ERFARENHET AV KRISTUS I VÅR TID ERIK OSIKA Kristus finns inom oss alla. Det hävdar autistiske Erik Osika, som fram till 30-årsåldern inte kunde kommunicera med sin omgivning överhuvudtaget. Med hjälp av en speciell metod fick han hjälp att börja skriva och med stöd av sin mamma, Hilke Osika, ger han nu ut boken ”En autists erfarenhet av Kristus i vår tid”.

2015-07-13 09:32 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en översyn av HPV-vacciner för att ytterligare klargöra aspekter gällande deras säkerhetsprofil. De HPV-vacciner som är godkända i Sverige är Gardasil/Silgard, Gardasil 9 och Cervarix. Att nyttan med HPV-vacciner överväger riskerna ifrågasätts inte, och under pågående översyn är rekommendationerna för användningen av vaccinerna oförändrade.

2015-07-01 10:33 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 juli 2015.

Anmäl dig nu! 28/8 stötvågskurs steg1. 29-30/8 Dry-needling kurs. 10/10 Shock Wave Stockholm - utbildningsdag, stötvåg!

2015-06-29 11:48 CEST Stefan Ahnén AB Här följer information om 3 av våra kurser som vi arrangerar efter sommaren! Först ut är Steg 1 - introduktionskurs i stötvåg, kursen ingår i en serie kursdagar i stötvågsbehandling 28/8 Sedan håller vi tillsammans med Björnar Willassen en två-dagars i Dry-needling, lördag-söndag 29-30/8 10/10 (Nytt kursdatum!) Shock Wave Stockholm Conference som också är steg 2 i höstens stötvågsutbildning.

2015-06-29 09:13 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

2015-06-26 09:15 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Dokumentet har nu uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Film Stockholm utvecklar Virtual Reality-spel i samarbete med Danderyds Sjukhus och KTH

2015-06-24 15:38 CEST Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting ​Det senaste halvåret har Film Stockholm i samarbete med Danderyds Sjukhus Smärtrehabilitering och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat ett Virtual Reality-spel som kan användas i rehabiliteringen av patienter med bl.a. whiplashskador. Spelat kommer att visas på evenemanget ROBOTEKNIKEN SOM REVOLUTIONERAR REHABILITERING på Almedalen den 29 juni.

2015-06-12 14:28 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin, även kända som SGLT2-hämmare, och som används för att behandla typ 2-diabetes. Syftet med granskningen är att utvärdera risken för diabetesketoacidos, ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas då insulinnivåerna är för låga.