Nyheter

Nu får även boende i Sörmland lista sig på Vidarklinikens vårdcentral

2014-07-02 14:26 CEST Vidarkliniken Sedan 1 juli 2014 får även boende i Sörmland, Uppsala och Västmanland välja sin vårdcentral i Stockholms län. Detta betyder att t ex boende i Gnesta, Trosa och Nyköping får lista sig på Vidarklinikens vårdcentral.

2014-06-25 15:24 CEST Kurera Tidskrift AB Ännu en vetenskaplig studie bekräftar att nypon ger effektiv lindring vid artros. Den nya studien ger också svar om huruvida nyponkärnorna har någon effekt.

2014-06-19 10:10 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny behandlingsrekommendation för akne. Viktiga punkter i rekommendationen är att lokalbehandling är grundläggande behandling, att antibiotikabehandling vid akne bör begränsas och att isotretinoin kan övervägas i allvarliga fall.

2014-06-13 16:56 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMAs säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en granskning för att utvärdera risken för hjärt-kärlbiverkningar av läkemedel som innehåller ibuprofen när det används i höga doser under lång tid.

2014-06-05 09:59 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2014.

2014-06-04 15:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har informerats om kommande bristsituation för kortisonpreparatet Betapred 0,5 mg tablett. De som har recept på Betapred och inte kan få detta expedierat på apotek bör kontakta sin vårdgivare.

2014-06-04 12:42 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den utredning som nu pågår i Italien efter det att stölder av läkemedlen Herceptin, Alimta (båda cancerläkemedel) och Remicade (antiinflammatoriskt läkemedel) konstaterats, har nu visat att ytteligare två cancerläkemedel, Avastin (bevacizumab) och Mabthera (rituximab) har stulits och distribuerats illegalt.

2014-06-03 10:32 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Uppsala Health Summit är ett internationellt forum som samlar beslutsfattare, opinionsledare och experter från industri, politik och akademi till en öppen dialog om morgondagens hälso- och sjukvård. Årets möte äger rum på Uppsala konsert och kongress och Läkemedelsverket är involverad både som sponsor av Uppsala Health Summit och som arrangör av en workshop.

2014-05-28 16:28 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen om behovet av nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter. De nya EU-reglerna innebär bland annat att halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. De nya reglerna förväntas träda i kraft hösten 2014.

2014-05-23 09:39 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har fått information om att det kan förekomma internetförsäljning av självtester för klamydia som saknar CE-märkning vilket innebär att produkterna inte uppfyller regelverkets krav. Vid misstanke om klamydiainfektion ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos och behandling.