Nyheter

Så fångar du en bisvärm!

2015-06-08 08:00 CEST Svenska Bin Nu svärmar bina! Nu på försommaren när bisamhällets innevånare kan ökar med flera tusen om dagen, kan bina ofta känna att det börjar bli ont om plats i bikupan. Då delar de på sig och en del av samhället följer den gamla drottningen och söker upp en ny boplats. Här följer tips på hur en svärm på villovägar kan fångas in.

2015-06-01 10:18 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har beslutat att 16 nya ämnen narkotikaklassas den 9 juni.

2015-06-01 10:08 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Läkemedelsverket föreslår i en ny utredning att läkemedelsföretagen ska bli skyldiga att anmäla alla restnoteringar på läkemedel till myndigheten. Samordnad publicering av anmälda restnoteringar föreslås också införas, liksom sanktionsmöjligheter för företag som inte följer rapporteringsplikten.

2015-05-25 15:28 CEST Chimichurri Smoketower har nu gått in för att stötta projektet Hemma hos Björnen. En ny svensk humorserie om en cannabis dealers vardag.

2015-05-20 10:51 CEST Kurera Tidskrift AB Salt och hjärt-kärlsjukdom. Finns det verkligen ett samband? På SvD Opinion idag menar i alla fall tre debattörer att det är dags att syna saltet – och kraftigt skära ner på användandet. Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm tycker att artikelförfattarna behöver uppdatera sig.

2015-05-11 15:30 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

2015-05-11 09:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.

2015-05-04 10:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Kommunikation om läkemedelssäkerhet är en central del av Läkemedelsverkets uppdrag. God läkemedelssäkerhet kräver tydlig samverkan och dialog mellan myndigheter, sjukvård, patienter och företag. I en ny regeringsrapport lämnas förslag på hur kommunikation om läkemedelssäkerhet riktad till hälso- och sjukvårdspersonal kan vidareutvecklas, i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet.

2015-05-04 10:42 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket kommer under 2015-2016 att bjuda in landets kommuner för att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt riktat mot kosmetiska produkter för barn. Myndigheten kommer även att fortsätta att granska tatueringsfärger samt konserveringsmedel i våtservetter.

2015-04-30 12:13 CEST Blodkollen.se Blodkollen.se som är Sveriges onlinetjänst för blodprover och Aleris Medilab har tecknat samarbetsavtal som innebär att Blodkollens kunder nu får än fler alternativ och att tillgängligheten ökar för människor att ta blodprover som man köpt online. Uppsala är ny ort för Blodkollens tjänster i och med avtalet.