Pressmeddelanden

2014-07-03 14:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Påverkar ungas och vuxnas attityder till alkohol och narkotika deras beteende? Och om deras attityder inte påverkar konsumtionen - spelar de någon roll? Hur mycket unga och vuxna dricker och använder olika typer av narkotika undersöker vi regelbundet. Våren 2014 har vi tittat närmare på attityderna.

2014-07-02 14:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Varje månad året om intervjuas 17–84-åringar i Sverige om sina alkoholvanor, sammanlagt 18 000 personer per år. Hur ser utvecklingen ut när det gäller smuggling, internethandel och alkoholkonsumtion? Färska siffror presenteras.

KMR delar ut mänskliga rättigheter i Almedalen

2014-07-02 12:09 CEST KMR Medlemmar från KMR har delat ut ett par tusen ex av KMR:s medlemstidning ”mänskliga rättigheter”, de senaste två dagarna i Almedalen. Den tar upp psykiatrins totala brist på resultat och den enorma samhällskostnad det orsakar (70 miljarder per år). Vi har fått mycket positivt respons från mängder av människor.

2014-07-02 09:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Alkohol- och tobakskonsumtionen bland unga minskar. Det finns tendenser till ökning när det gäller narkotikaanvändning. Det framgår av data från undersökningen Skolelevers drogvanor, som CAN presenterar i Almedalen idag.

2014-07-01 16:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Ett försök med förlängda öppettider på krogar i Visby inleds den 9 juli. Forskare följer och utvärderar projektet på uppdrag av Region Gotland. Syftet är att ta reda på om de förlängda öppettiderna påverkar våldsbrottsligheten och i så fall hur. Befintlig kunskap på området presenteras och följs av ett modererat samtal mellan representanter från besöksnäringen, forskare och politiker.

2014-07-01 14:31 CEST IQ-initiativet AB I en undersökning som IQ genomfört på fyra studentkårer bland drygt 7 000 högskolestuderande framkommer att nästan 4 av 10 av de manliga studerande har en riskkonsumtion av alkohol, motsvarande siffra bland kvinnliga högskolestudenter var knappt 3 av 10. Nästan var tredje svarar också att de presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan.

2014-07-01 14:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Förra årets undersökning bland elever i grundskolan och gymnasiet visade på historiskt låga siffror när det gäller ungas alkoholkonsumtion. Andelen som använde narkotika var däremot i stora delar oförändrad. Håller utvecklingen i sig? CAN genomför årligen undersökningar av skolelevers drogvanor. Under Almedalsveckan släpper vi rykande färska resultat från 2014 års undersökning.

Fannys hjärna vann!

2014-07-01 11:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 9 000 20-åringar i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län fick i juni en uppblåsbar hjärna med posten. Utskicket är en del av kampanjen #hejdåalkoholskador. Som en del i kampanjen kan man tävla om biljetter till festivalen Way Out West i Göteborg. Den andra vinnaren (av fyra) drogs den 1 juli och Fanny Bergman från Vellinge vann två biljetter.

Hur många barn som växt upp med missbruk lider av Komplex PTSD?

2014-07-01 08:30 CEST Coaching & Motivation Scandinavia AB Barn som växt upp med missbruk i familjen får ofta psykiska problem även som vuxen. I vissa fall får de diagnoser såsom ADHD, borderline personlighetsstörning, GAD (Generaliserat ångestsyndrom) m.fl. Dolt under dessa diagnoser kan de i själva verket lida av Komplex PTSD (Post traumatisk stress symtom) på grund av traumatiska upplevelser under barndomen. Är detta ett ouppmärksammat problem?

Hjärnfonden delar ut rekordsumma till svensk hjärnforskning

2014-07-01 07:25 CEST Hjärnfonden Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 kronor vardera. I år är det den största utdelningen någonsin sedan Hjärnfonden bildades 1994. Bland annat stöds forskning kring Alzheimers sjukdom, stroke, hjärnskador, MS, beroende med flera.