Pressmeddelanden

TioHundra AB tvingas varsla och stänga vårdplatser

2015-03-30 11:04 CEST Vårdbolaget TioHundra Otillräckliga ersättningar och uteblivna besked från sjukvårds- och omsorgsnämnden tvingar TioHundra AB att stänga vårdplatser och varsla medarbetare om uppsägning.

Psykiatriska diagnoser stigmatiserar!

2015-03-27 21:03 CET KMR Nu börjar till och med psykiatriker själva få upp ögonen för diagnosvansinnet. ”Äntligen!” utropar en överläkare i Läkartidningen när en artikel som kräver en ”broms” för diagnosticeringen getts utrymme. En annan instämmer och har ofta ”undrat hur det kommer sig att en patient har 5-6-7 diagnoser”.

2015-03-27 16:36 CET Hjärnfonden Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi. Det visar en ny studie som Karolinska Institutet har gjort i samarbete med Lunds universitet och sex landsting i Sverige.I studien ingick 946 personer med mild till måttlig depression och ångesttillstånd.

2015-03-27 11:44 CET Helsingborgs stad Efter den stora uppgången av antalet akut hemlösa 2014 visar årets hemlöshetskartläggning på en halvering och tillbakagång till under tidigare nivå. Enligt kartläggningen finns det idag 63 kända personer i akut hemlöshet, det vill säga de som ordnar sitt boende tillfälligt från natt till natt.

2015-03-26 14:25 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) Om staten försöker stoppa de livsviktiga spelannonserna motarbetar man kvalitetsjournalistik, skriver Per Hultengård och Gustaf Hoffstedt på Expressens debattsida.

2015-03-25 09:48 CET IQ-initiativet AB I dag släpps IQs rapport Alkoholindex 2014. I årets rapport framkommer tre trender kring attityden till alkohol; en mer restriktiv syn på berusning i offentliga sammanhang, en mer flytande inställning till berusningsdrickande i privata sammanhang och en stor acceptans för vardagsdrickande.

Upptäck eleven i tid — Samverkan — Nå fram

2015-03-20 15:18 CET Teknologisk Institut Att arbeta med elever som slutar komma till skolan kan vara svårt, frustrerande och tar mycket tid för alla inblandade. Ofta har processen pågått länge hos eleven och behandlingen kan vara svår eftersom många fall skiljer sig åt.

2015-03-19 07:15 CET Studieförbundet Bilda Med syfte att öka kunskapen och ge verktyg till yrkesverksamma som möter unga människor i det drogförebyggande arbetet anordnar Norrköpings kommun och Studieförbundet Bilda en seminariedag om cannabis och ”nätdroger” den 26 mars.

Europarådets parlamentariska församling kräver kraftig begränsning av ADHD-droger till barn

2015-03-14 07:23 CET KMR Europarådets parlamentariska församling (PACE) vill i en ny resolution se striktare diagnoskriterier för vad som kallas ADHD och att psykostimulantia i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (“a last resort”).

2015-03-13 14:19 CET Natur & Kultur Stiftelsen Natur & Kulturs Cullbergstipendium 2015 tilldelas Hanna Sjöstrand, läkare vid Beroendeenheten på S:t Görans sjukhus, för en studieresa till Uganda. Resestipendiet utdelas årligen till läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) eller till yrkesverksamma psykiatrer för att stimulera fördjupat kliniskt tänkande, internationellt erfarenhetsutbyte och fortbildning.