Pressmeddelanden

WHO vill ha färre psykiatriska diagnoser

2015-02-13 21:04 CET KMR Kritiken mot psykiatrins diagnoser har nått högsta ort. WHO har påbörjat en granskning av 200 psykiatriska diagnoser, bland annat depression och ADHD och målet är att reducera antalet diagnoser. De är bekymrade över sjukförklarandet. Revisionen som startade 2012 beräknas vara färdig i år.

2015-02-13 10:52 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt svarar på David Sundéns artikel i SvD Brännpunkt "Svenska regler sänker spelbolagen". Hans svar ”Fel att ge fler fördelar till de med monopol” publicerades i SvD den 12 februari.

2015-02-11 08:00 CET Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Omkring hälften av dem som uppfyllde kriterierna för alkohol- eller narkotikaberoende 2013 uppfyller inte kriterierna ett år senare. Det framgår av rapporten ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Fler söker hjälp för missbruk genom chefen

2015-02-10 10:54 CET Ljung & Sjöberg Under längre ledigheter och högtidsdagar som jul och nyår ökar alkoholkonsumtionen kraftigt för många svenskar, men när ledigheten är slut oroar sig många för sitt drickande. Nu söker fler svenskar hjälp själva än någonsin – och med arbetsgivaren som stöd.

Socialstyrelsens preliminära riktlinjer om ADHD-behandling i strid med FN:s barnrättskommittés rekommendationer för Sverige

2015-02-08 10:51 CET KMR FN:s barnrättskommittés allvarliga kritik har visat att Socialstyrelsens preliminära riktlinjer om ADHD-behandling strider mot barnkonventionen. Regeringen måste nu ta barnrättskommitténs rekommendationer på allvar och se till att regeringsuppdraget till Socialstyrelsen leder till riktlinjer som är förenliga med rekommendationerna och i överensstämmelse med barnkonventionen.

2015-02-06 09:00 CET Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Unga upplever missbruk i familjen som en känslig fråga att prata om. De söker gärna information på internet om missbruk i familjen, men när det gäller råd och stöd vill de hellre ha en person att prata med. Skolsköterskor och kuratorer är dem som unga helst skulle vända sig för råd och stöd. Det visar en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, låtit genomföra.

Forskare utvecklar ungdomsvården

2015-02-05 14:24 CET Örebro universitet Alla ungdomar behöver utmaningar för att växa och utvecklas – och det gäller inte minst ungdomar som är placerade på institution. Det ställs ofta alltför för få, och låga, krav på unga på statliga ungdomshem och en stor del av dagarna är "dötid". – Vi har tagit fram ett program som bygger på att alla veckans timmar ska vara en del av behandlingen, säger Örebroforskaren Jürgen Degner.

TioHundra AB förbättrar resultatet med 50 miljoner

2015-02-03 15:54 CET Vårdbolaget TioHundra Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje redovisar ett överskott på 4,6 miljoner kronor för 2014. Det innebär en förbättring av resultatet med 50 miljoner.

Hem ljuva Humblegatan

2015-02-02 07:00 CET Diligentia I september 2013 gick startskottet för Diligentias 1 800 kvm nya bostadshus, Fjällnäset 16, på Humblegatan i Lilla Alby, Sundbyberg. Idag, 16 månader senare, står 31 nya hem inflyttningsklara. Storleken på lägenheterna varierar från 1-7 rok, alla med balkong eller uteplats, och har förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm.