Pressmeddelanden

Rädda Barnens mammaindex:  Olika verklighet i världens städer

2015-05-05 01:01 CEST Rädda Barnen Medan allt fler barn i världen får uppleva sin femårsdag, består skillnaderna mellan den rika och fattiga delen av världen. Urbaniseringen har också skapat en ny tydlig klyfta i städerna. I Rädda Barnens årliga mammaindex framgår det att i en majoritet av de undersökta länderna är risken för att dö dubbelt så stor för de fattiga barnen i städerna som för de rika.

​Flera hundra räddade i första aktionen på Medelhavet

2015-05-04 14:29 CEST Läkare Utan Gränser Räddningsfartyget MY Phoenix som drivs av Läkare Utan Gränser i samarbete med MOAS (Migrant Offshore Aid Station) har i helgen räddat 369 personer på Medelhavet. Dessutom bidrog teamet på båten till att rädda ytterligare 104 personer som transporterades till ett annat fartyg tidigt i morse.

2015-05-04 11:54 CEST Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén har sammanställt verksamhetsberättelsen för 2014. Trots en svår situation i Afghanistan har många afghaner fått ökad livskvalitet genom SAK:s verksamhet. Över 1,8 miljoner har fått sjukvård. I skolorna är flickorna i klar majoritet. Över 30 000 lärare och elever har fått lära sig mer om barn med funktionedsättning och 3000 går nu i förberedande klasser.

Östgruppen: Främja svensk säkerhet genom ökat demokratistöd till Ryssland

2015-05-01 12:13 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Svensk säkerhetspolitik fokuserar alltför ensidigt på det militära försvaret och dess förmåga att möta ett potentiellt hot från Ryssland. Mer resurser borde i stället satsas på att främja en demokratisk utveckling i Ryssland. Det skriver Östgruppen i en debattartikel på SvD Brännpunkt idag.

Barn som förlorat allt har rätt till utbildning i säkra skolor

2015-04-30 15:17 CEST Plan Sverige Över en tredjedel av barn i skolåldern har påverkats av jordbävningen i Nepal och tusentals skolor har skadats eller förstörts i de drabbade områdena. Att snabbt sätta upp barnvänliga platser och temporära skolor i tältlägren är avgörande för barns säkerhet och framtid efter denna stora katastrof.

Tack för fantastiska insatser!

2015-04-30 11:17 CEST New Hope Monika Lenander och Ginger Tidlund-Rengart lämnar styrelsearbetet i New Hope.

Läkarmissionen stöttar insatser i Nepal

2015-04-30 07:30 CEST Läkarmissionen Lördagens jordbävning i Nepal mätte nästan 8 på Richterskalan. Stora delar av landet berörs och fattiga på landsbygden har drabbats hårt. Dödsantalet och antal drabbade fortsätter att stiga och hjälp från omvärlden är oerhört viktig. Läkarmissionen har stöttat projekt här under många år och nu även akuta insatser genom samarbetspartners på plats.

Nepal: 5000 skolor förstörda

2015-04-29 16:11 CEST Rädda Barnen Omfattningen av jordbävningskatastrofen i Nepal klarnar allt mer. Enligt de senaste sammanställningarna har nästan 5000 skolor helt förstörts. Bara i Gorkhadistriktet i centrala Nepal uppskattar Rädda Barnen att 90 procent av distriktets 500 skolor ligger i ruiner, vilket drabbar omkring 75 000 barn.

Katastrofen växer i Nepal

2015-04-29 15:56 CEST ActionAid I takt med att mer information kommer ut från Nepal börjar omfattningen av jordbävningskatastrofen att klarna. Behoven är enorma och ActionAid har varit på plats sedan dag ett.

Hungerprojektet och Mellby Gård stödjer världens entreprenörer på Doers' Event

2015-04-29 07:00 CEST Hungerprojektet ​Hungerprojektet kommer till årets stora entreprenörsträff, Doers’ Event, i Malmö! Organisationen sätter ”glokal” prägel på eventet genom att bjuda in två entreprenörer: Johan Andersson, vd på Mellby Gård, och Samuel Afrane, landschef för Hungerprojektet i Ghana.