Pressmeddelanden

Ryska rättigheter - Östgruppens nya blogg om Ryssland

2014-04-14 09:14 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter I dag lanserar Östgruppen ”Ryska rättigheter”, en ny blogg om mänskliga rättigheter i Ryssland. Syftet är att bidra till ett ökat fokus på mänskliga rättigheter i den svenska debatten om utvecklingen i Ryssland.

IPCC: Ökande utsläpp kräver omedelbara åtgärder

2014-04-14 08:09 CEST Diakonia IPCC:s tredje delrapport handlar om hur utsläppen av växthusgaser kan och bör minskas. I sammanfattningen betonar FN:s klimatpanel en rättvis fördelning av de nödvändiga utsläppsminskningarna som förutsättning för att internationellt samarbete ska bli fruktbart. Rapporten framhåller även att de flesta klimatåtgärder också har positiva effekter på andra samhällsmål, som till exempel folkhälsa.

Nytt äldreboende i Segeltorp

2014-04-11 13:21 CEST Huddinge kommun - politik För att möta framtida behov av äldreboenden har kommunfullmäktige tagit beslut om att ta fram en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga ett äldreboende i Segeltorp. Boendet ska möta det behov som finns av äldreboendeplatser i Huddinge.

2014-04-11 10:46 CEST Läkare Utan Gränser De nya läkemedel mot hepatit C som kommit ut på marknaden det senaste halvåret är patentskyddade och därmed mycket dyra. Läkare Utan Gränser befarar att detta kommer att hindra många länder från att tillämpa de nya riktlinjer för diagnos och behandling av patienter med hepatit C som Världshälsoorganisationen WHO nu för första gången har publicerat.

Irakiska kvinnoaktivister kräver att Bildt agerar

2014-04-11 10:39 CEST Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna och våra samarbetsorganisationer i Irak ser med förfäran på den negativa utvecklingen för kvinnors mänskliga rättigheter i Irak. Sverige har goda relationer med Irak och med det följer ett ansvar. Därför skriver vi i dag ett brev till Carl Bildt med krav på att Sverige agerar.

ETIOPIEN: Sydsudanesiska flyktingar behöver akut hjälp

2014-04-10 12:55 CEST Läkare Utan Gränser Tiotusentals människor har flytt undan våldet i Sydsudan och sökt skydd i läger i Gambella-regionen i Etiopien. Där råder brist på vatten, mat och sanitet och flyktingarna har dessutom drabbats av en rad allvarliga sjukdomstillstånd, däribland mässling som är ytterst smittsamt.

SYDSUDAN: FN:s bristande engagemang sätter flyktingars liv i fara

2014-04-09 13:02 CEST Läkare Utan Gränser Representanter för FN-insatsen i Sydsudan (UNMISS) har vägrat att förbättra förhållandena för 21 000 personer som sökt skydd på FN-basen Tomping i huvudstaden Juba. I den del av basen där internflyktingarna vistas är risken för översvämningar och därmed för vattenburna sjukdomar och epidemier överhängande.

Grekland låser in migranter på obestämd tid

2014-04-08 15:06 CEST Läkare Utan Gränser Grekiska myndigheter har beslutat att låsa in migranter och asylsökande på obestämt tid tills de blir tvångsutvisade eller frivilligt lämnar landet. Beslutet innebär att de grekiska myndigheterna nu vidtar ännu hårdare åtgärder mot migranter. De nya reglerna gör situationen för tusentals migranter och asylsökande ännu svårare.

Globalt ministermöte för att ge fler människor tillgång till vatten och sanitet – Sverige deltar för första gången

2014-04-08 12:45 CEST WaterAid På fredag, den 11 april, i anslutning till Världsbankens vårmöten arrangerar koalitionen ’Sanitation and Water for All’ (SWA) ett globalt högnivåmöte (HLM). På mötet deltar finans, vatten och sanitetsministrar från utvecklingsländer, samt ministrar för utvecklingssamarbete från givarländer och representanter för olika biståndsorgan. WaterAid kommer självklart också att vara på plats.

Vad vill politikerna i Göteborg?

2014-04-08 09:57 CEST IM, Individuell Människohjälp I Göteborg arbetar mängder av organisationer för en mer inkluderande stad. Men vad vill politikerna och hur vill de samarbeta för att motverka segregation och för att främja inkludering? Den tionde april hoppas vi på att få svaren vid ett samtal mellan organisationer och politiker.