Pressmeddelanden

Lindahl biträder CLX Communications och ägare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

2015-09-28 14:52 CEST Advokatfirman Lindahl KB

Delphi inflyttade i Mästerhuset

2015-09-28 08:30 CEST Advokatfirman Delphi ​Delphi moderniserar och flyttar till Mästerhuset (Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm). Från och med 28 september sitter Delphi i sina nya lokaler, 2 300 kvadratmeter kontorsyta på en av de övre våningarna i den nya byggnaden Mästerhuset. Mästerhuset, som är utvecklat av Pembroke, är Stockholms första Leed Platinum-certifierade byggnad.

2015-09-28 08:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresgästerna har under flera år tvingats stå ut med problem i sitt hem eftersom hyresvärden inte sköter underhåll och nödvändiga renoveringar. För drygt två år sedan sattes huset under tillfällig tvångsförvaltning efter att hushållselen stängdes av när värden inte betalade sina räkningar.

2015-09-28 07:00 CEST Synch Advokat AB Synch har biträtt PicHit.Me AB vid dess senaste kapitalanskaffning. Bland investerarna ingår bland andra Mecom Mobile.

2015-09-27 13:05 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

2015-09-27 09:36 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

Trygga upphandlingen med experttips från John Hane och Erik Palmgren!

2015-09-25 14:39 CEST Teknologisk Institut John Hane från Foyen advokatbyrå och Erik Palmgren från Setterwalls advokatbyrå delar med sig av advokaternas bästa knep för att lyckas med upphandlingen av byggprojekt under konferensen "Riskminimerad upphandling inom bygg och anläggning."

Långsiktig rekrytering ger hållbar poliskår

2015-09-25 07:02 CEST Stockholms universitet Det är svårare att välja ut personer som passar som poliser, jämfört med många andra yrken. Stora resurser satsas på rekrytering och utbildning. En ny avhandling från Stockholms universitet har tittat både på vilka metoder som är mest effektiva för att välja ut de som är bäst lämpade att bli poliser, och vilka förutsättningar som krävs för att de ska vilja stanna i yrket.

2015-09-24 14:16 CEST Synch Advokat AB Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group (H&H Group), i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.

2015-09-24 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne LKF vill höja hyran för sina hyresgäster med 1,8 procent från års-skiftet. Bakgrunden till den begärda höjningen är generella kostnadsökningar för reparationer och underhåll samt höjda taxor för fjärrvärme, vatten, el och renhållning.