Pressmeddelanden

Den organiserade brottsligheten får fäste - inbjudan till debattkväll

2014-09-12 14:26 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Den grova organiserade brottsligheten har fått fäste i många kommuner. Som en konsekvens av det ökar brott som narkotikahandel, utpressning och människohandel. Detsamma gäller övergrepp i rättssak, olaga hot och bedrägerier m.fl. brott.

2014-09-12 12:54 CEST Den Nya Välfärden Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen. Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Går det att öka takten för lika lön?

2014-09-12 07:00 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar

2014-09-12 00:18 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

2014-09-12 00:18 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

Alektum Inkasso - Alektum Inkasso supports Brain Athletics

2014-09-11 12:37 CEST Alektum Inkasso AB Alektum Inkasso Group supports Brain Athletics by participating in the running event Lindholmenstafetten. Let’s hope for good exercise and a fun evening. For more information please see www.lindholmenstafetten.se and Brainathletics www.brainathletics.se.

2014-09-11 11:53 CEST Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll En värmeleverantör som inte kontrollerar mätare som används vid mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi får betala 100 000 kronor i vite.

Talande utrymningslarm - Förslag till ny europeisk standard

2014-09-11 10:10 CEST SEK Svensk Elstandard På remiss från SEK Svensk Elstandard är nu ett förslag till en ny europeisk standard för talade utrymningslarm.

2014-09-11 08:30 CEST ILAC - International Legal Assistance Consortium ILAC (International Legal Assistance Consortium), Sveriges Advokatsamfund och IBA (International Bar Association) har beslutat att 2014 års Stockholm Human Rights Award ska gå till den israeliska människorättsorganisationen B`Tselem.

Pressinbjudan: Uppsala mötesplats för nationell konferens om sociala frågor i boendet

2014-09-11 08:00 CEST SABO AB I Uppsala nästa vecka möts 135 medarbetare i allmännyttiga kommunala bostadsbolag från hela landet för att utbyta erfarenheter om hur bolagen arbetar med trygghet och social utveckling. Representanter för media är välkomna att delta på konferensens första dag tisdag den 16 september.