Kontaktpersoner

Tom Lindahl

Tenzing AB Tenzing är en fastighetsrådgivare vars affärsidé är att genom aktiv och kreativ rådgivning skapa affärer och värde för våra kunder på den nordiska fastighetsmarknaden. Med vår heltäckande bredd av kunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att genomföra betydande transaktioner inom fastighets- och kapitalmarknaden. Våra tjänster omfattar direkta och indirekta investeringar.

Anna Wetterqvist
Christina Bodin Danielsson

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB Christina är sedan mars 2006 anställd hos Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB. Parallellt med sin anställning hos Brunnberg & Forshed forskar Christina vidare med sitt forskningsprojektet vid KTH. Hennes forskarkompetens är tvärvetenskapliga och sträcker sig over forskningsområdena arkitektur, miljöpsykologi, organisationsteori och stress- och social medicin. Christina ingår i ett stort...

Marcus Gärdebrandt

Property Partner Marcus Gärdebrandt är ägare och VD för Property Partner. Marcus är byggnads- och civilingenjör från KTH med mångårig erfarenhet från fastighets- och byggbranschen och har innehaft chefspositioner i multinationella företag såväl som i mindre företag. Närmast före bildandet av Property Partner innehade Marcus rollen som delägare och vVD i Nordic PM. Med sin breda kunskapsbas inom såväl...

Jonas Brögger
Daniel Strand
Jan Nilsson
Lars Tornberg