Kontaktpersoner

Josefina Frisk

Josefina Frisk

2017-02-24 10:00 CET

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland, Ö...

Johannes Olofgaard

Johannes Olofgaard

2017-02-23 09:30 CET

Peter Ovenlund

Peter Ovenlund

2017-02-23 09:22 CET

Matilda Adelborg

Matilda Adelborg

2017-02-23 07:17 CET

Emily Wade

2017-02-21 20:29 CET

Kontaktperson för press och kommunikation

Urban Persson

Urban Persson

2017-02-21 14:05 CET

Affärsområde Energi vänder sig till både små och stora kunder där vi erbjuder allt ifrå...

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2017-02-21 14:05 CET

Affärsområde Bygg och Fastighet vänder sig till både stora och små fastighetsbolag, för...

Ulf Karlberg

Ulf Karlberg

2017-02-21 09:56 CET

Eric Strandelin

Eric Strandelin

2017-02-20 14:05 CET

Eric Strandelin arbetar som produktchef på HärjedalsKök och är ansvarig den produkt som...

Bertil Lundström

Bertil Lundström

2017-02-20 10:38 CET