Kontaktpersoner

Katarina Lorenz
Fredrik Wiklund
Anna Vikman
Anja Ljungberg
Stefan Petersson
Hans Green

Bergs Hyreshus AB VD för Bergs Hyreshus AB och styrelseordförande Mötesplats Oviken AB. Medlem av Bergs kommuns ledningsgrupp. Bergs Hyreshus AB äger och förvaltar lägenheter samt kommersiella och offentliga lokaler inom hela Bergs Kommuns yta. Antalet lägenheter är knappa 700 på dryga 30 000 kvm och den kommersiella ytan dryga 90 000 kvm. De kommersiella lokalerna har sin tyngdpunkt inom kontor, vård,...