Kontaktpersoner

Anders Wallner
MariAnn Widner
Lars Kylin
Marcus Lerander
Mattias Scandola

Orsa kommun Tillträder 1 oktober

Mikael Thalin
Olav Thon Gruppen
Jonas Säfström
Karin Kjellson

Kod Arkitekter AB Karin har varit en drivande part i ett flertal framgångsrika tävlingar, värdeskapande processer och realiserade projekt. Uppdragen har haft varierande skalor och komplexitet, men bottnar alla i skarp analys, utveckling av platsers inneboende potential och tydliga stadsbyggnadsgrepp.