Pressmeddelanden

Svensk byggmarknad är på uppgång

2014-09-03 17:56 CEST Prognoscentret AB Bygginvesteringarna vände upp förra året och tillväxten håller i sig i år. Lägenheter i flerbostadshus drog igång den positiva utvecklingen men i år får branschen även draghjälp av nya lokaler, framför allt industri, lager och kommersiella byggnader. Ljusare konjunkturutsikter, låga räntor och god sysselsättningsutveckling bidrar positivt men kapacitetstaket hämmar tillväxten redan nästa år.

Färre olyckor på vägarna mål för NCC

2014-09-03 11:29 CEST NCC AB Minst 300 olyckor inträffar årligen i samband med vägarbeten. Drygt hälften sker på det statliga vägnätet och ca 40 procent på kommunala vägar. För att ytterligare förbättra säkerheten vid vägarbeten inför NCC ett nordiskt koncept för ökad säkerhet och framkomlighet, NCC ViaSafe

2014-09-03 09:14 CEST NCC AB Arbetsplatsolyckorna på NCC har minskat med närmare 40 procent sedan 2011. NCC:s ökade fokus på säkerhet och införandet av Awareness Day, där hela koncernen diskuterar arbetsmiljö och säkerhet runt om på NCC:s olika arbetsplatser, har bidragit till den positiva utvecklingen.

Vi har ingen att förlora

2014-09-03 07:00 CEST Veidekke i Sverige Den 8 september inleds Veidekkes årliga HMS-vecka. En vecka där alla som arbetar i och med Veidekke sätter strålkastarljuset lite extra på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att på sikt skapa helt skadefria arbetsplatser. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt att uppnå med ett personligt engagemang från alla.

Idag får Huddinge ett eget drömplank

2014-09-03 06:00 CEST Veidekke i Sverige En plats där alla som vill kan få fundera, fantisera och drömma. Det är vad Huddinge får idag vid första spadtaget av Huddinges allra första Svanenmärkta flerbostadshus. Bostadsprojektet vid Kvarnbergsplan heter Brf Sågbäcken och utvecklas av Veidekke Bostad.

U-båten som Maud Olofsson döpte auktioneras ut

2014-09-02 22:50 CEST PS Onlineauktioner Eric Westerberg tog båtsporten till en ny lägre nivå. Nu säljs u-båten som Eric byggde efter eget huvud, och Maud Olofsson döpte, på PS Onlineauktioner.

Piteå Allrep AB

2014-09-02 11:20 CEST Piteå Allrep Aktiebolag Nystartat företag i Öjebyn (Piteå) som reparerar alla slags motorfordon. Som personbilar, lastbilar, husvagnar, husbilar, släpvagnar samt entreprenadmaskiner. Vi har många års erfarenhet i branschen och utför arbeten både på hemmaplan som ute på fält över hela norden. Utför även service till fast pris. Vi är endast ett samtal bort! Andreas: 070 629 83 31 Mathias: 070 629 83 37

NCC ökar tempot i Nacka Tollare med extern aktör

2014-09-02 09:45 CEST NCC AB NCC säljer 70 byggrätter i expansiva Tollare utanför Stockholm till fastighetsbolaget Tobin Properties. Försäljningen ligger i linje med strategin att utveckla ett av Nackas mest attraktiva områden från ett tidigare industriområde till en naturnära ny stadsdel med flera olika boendeformer.

Sandvik TCAD+: Utomordentlig exakthet med lättanvänd instrumentering

2014-09-01 15:40 CEST Sandvik Construction Sandvik Construction Tunneling introducerar den nya tilläggsinstrumenteringen TCAD+. TCAD+ passar för underjordsriggarna i DT-serien för tunneldrivning och DD-serien för ortdrivning och är en efterföljare till Sandvik TCAD, Tunneling Computer-Aided Drilling. Med TCAD+ förbättras borrningsprecisionen väsentligt så att utvinningen varken blir för stor eller för liten.

2014-09-01 14:35 CEST NCC AB På fredag 5 september tas första spadtaget för SCA-huset i Mölndal. Invigningen genomförs av bland annat Hans Bergfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Mölndal och Christel Armstrong Darvik, VD på Stena Fastigheter. De kommer att prata om Mölndals utveckling och framtid. Journalister är varmt välkomna att delta.