Pressmeddelanden

Europeiska kommissionen godkänner MSDs Keytruda® för blåscancer

2017-09-06 15:46 CEST
Europeiska kommissionen godkänner Keytruda® (pembrolizumab) för behandling av vissa pat...

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

2017-09-05 08:43 CEST
Data för Keytruda® (pembrolizumab) kommer att presenteras inom 12 cancerformer, både so...

PRAC bekräftar – ingen övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

PRAC bekräftar – ingen övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

2017-09-04 08:31 CEST
Efter omprövning av sin tidigare granskning bekräftar nu den europeiska läkemedelsmyndi...

AstraZeneca to present data on next generation of biologics at European Respiratory Society International Congress 2017

2017-09-04 08:03 CEST
​AstraZeneca and its global biologics research and development arm, MedImmune, will pre...

PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden

PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden

2017-09-01 17:19 CEST
EMAs säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning och rekommenderar nu att paracet...

Protelos försvinner från marknaden

Protelos försvinner från marknaden

2017-09-01 10:13 CEST
Marknadsförande företag har meddelat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att de sl...

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

2017-08-31 10:00 CEST
Anders Eklund, Umeå, får i år Erna Ebelings pris för framstående forskning och viktiga ...

AstraZeneca highlights latest advances in lung cancer at the ESMO 2017 Congress

AstraZeneca highlights latest advances in lung cancer at the ESMO 2017 Congress

2017-08-31 08:11 CEST
More than 40 presentations, including data from two pivotal trials selected as late-bre...

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

2017-08-30 10:02 CEST
Läkaresällskapet premierar framgångsrik medicinsk forskning. Särskilt forskning av klin...