Pressmeddelanden

Valdemar Erling, Kungälv, får Läkaresällskapets etikpris för sitt nyskapande arbete om sjukhusronden

2015-10-21 11:16 CEST Svenska Läkaresällskapet Överläkare Valdemar Erling får Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, för sitt gedigna och uppskattade arbete med strukturell och vardagsnära etik i form av skapandet och införandet av ett nytt sjukhusrondsystem vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus. Priset delas ut för att stimulera till etisk diskussion och reflektion i det kliniska arbetet i vårdens vardag. Prisutdelning 17/11 på SLS.

Korruptionen i samhället – hur motverkar vi den?

2015-10-21 10:48 CEST Svenska Läkaresällskapet Korruption belastar Europas redan hårt ansatta ekonomi. Detta får effekter för välfärden, barnadödlighet, förväntad livslängd, andel kvinnor som dör i barnsäng, livstillfredsställelse mm, och tilliten till andra människor. Läkaresällskapet arrangerar 24/11 seminariet ”Hälsofarlig korruption – prevention genom kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning?" för att starta förändringsprocessen.

2015-10-20 13:00 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced the opening of its new state-of-the-art manufacturing and packaging facility in Kaluga, Russia, dedicated to the local supply of innovative medicines.

2015-10-16 10:06 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdaterad rekommendation för profylax och behandling av RSV-infektioner.

Losec nu tillgängligt i matbutiker

2015-10-16 08:15 CEST AstraZeneca ​Läkemedelsverket har godkänt försäljning av Losec (omeprazol), ett läkemedel mot refluxsjukdom i svensk dagligvaruhandel. Det receptfria läkemedlet kommer att finnas tillgängligt på COOP, Willys, Hemköp och MatHem, samt på vissa bensinstationer runt om i landet.Losec är ett svenskt läkemedel som forskades fram av AstraZeneca i Göteborg.

2015-10-16 08:03 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has issued a Complete Response Letter (CRL) regarding the New Drug Application (NDA) for the investigational fixed-dose combination of saxagliptin and dapagliflozin for the treatment of adult patients with type 2 diabetes

Individanpassad cancerbehandling under utveckling – Michael Uhlin prisas av Svenska Läkaresällskapet

2015-10-15 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapets Translationella forskningspris, 50 000 kronor, går i år till Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för hans forskning om individbaserade cellterapier. Translationell forskning är forskning som är till direkt nytta i vården. Priset delas ut vid Medicinska riksstämman 3 december.

Glutenintolerans i fokus – Daniel Agardh får SLS pris för bästa projektansökan, 100 000 kronor

2015-10-15 09:45 CEST Svenska Läkaresällskapet Daniel Agardh, docent vid Sektionen för endokrinologi och gastroenterologi, Barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö, får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa ansökan 2015, 100 000 kronor, för sin forskning om glutenintolerans. Priset delas ut på Medicinska riksstämman den 3 december, Waterfront, Stockholm. Pristagaren presenterar kortfattat sin forskning vid prisutdelningen.

Årets Företagare 2015 är Pär Svärdson, Apotea

2015-10-13 12:07 CEST Apotea.se I fredags delade Per Bolund och Anna Kinberg Batra ut priset för Årets Företagare 2015 vid en galakväll i Stockholms stadshus. Årets Företagare i Sverige 2015 är Pär Svärdson, grundare av Apotea.

2015-10-12 07:55 CEST Roche AB Studieresultat som presenterades som en av huvudnyheterna på ECTRIMS den 7-10 oktober i Barcelona, ger nytt hopp för patienter med primär progressiv multipel skleros (MS), en svårbehandlad form av sjukdomen. Ocrelizumab är det första läkemedlet som visar signifikant effekt hos patienter med primär progressiv MS i en stor fas III studie. Vid denna form av MS saknas det idag godkända behandlingar.