Pressmeddelanden

WHO vill ha färre psykiatriska diagnoser

2015-02-13 21:04 CET KMR Kritiken mot psykiatrins diagnoser har nått högsta ort. WHO har påbörjat en granskning av 200 psykiatriska diagnoser, bland annat depression och ADHD och målet är att reducera antalet diagnoser. De är bekymrade över sjukförklarandet. Revisionen som startade 2012 beräknas vara färdig i år.

Läkemedelsverket förbjuder försäljningen av tre olika avsminkningsservetter som kan ge allergiska besvär

2015-02-10 10:04 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket förbjuder företaget AB Gunry att sälja och leverera avsminkningsservetterna Gunry Aloe Vera avsminkningsservett, Gunry Avsminkningsservetter och Gunry Cleansing Wipes. Anledningen till försäljningsförbudet är att de innehåller två konserveringsmedel som inte är deklarerade på förpackningen. Dessa två konserveringsmedel är kända för att orsaka kontaktallergi.

Socialstyrelsens preliminära riktlinjer om ADHD-behandling i strid med FN:s barnrättskommittés rekommendationer för Sverige

2015-02-08 10:51 CET KMR FN:s barnrättskommittés allvarliga kritik har visat att Socialstyrelsens preliminära riktlinjer om ADHD-behandling strider mot barnkonventionen. Regeringen måste nu ta barnrättskommitténs rekommendationer på allvar och se till att regeringsuppdraget till Socialstyrelsen leder till riktlinjer som är förenliga med rekommendationerna och i överensstämmelse med barnkonventionen.

2015-02-06 07:00 CET PRC Engineering PRC Engineering stärker sin position i norra Sverige genom att förvärva AutomatikSystem i Jämtland AB med fyra medarbetare och kontor i Östersund. I och med förvärvet utökar PRC Engineering även sitt tjänsteutbud inom vattenreglering (dammar, sjöar och vattendrag), vatten och avlopp samt maskinnära industriautomation.

2015-02-05 08:08 CET AstraZeneca

2015-02-05 08:05 CET AstraZeneca

Docent Jim Patrick har tilldelats Order of Australia för sitt arbete med utveckling av cochleaimplantat

2015-02-04 17:28 CET Cochlear Nordic AB Docent Jim Patrick, forskningschef på Cochlear Limited, har den 26 januari tilldelats Order of Australia för sitt viktiga bidrag till vetenskapen genom utvecklingen av cochleaimplantat, för sin insats inom biomedicinsk forskning och innovationen inom teknik, samt för sin insats inom utbildning och sitt stöd till yrkesorganisationer.

2015-02-03 08:58 CET PRC Engineering I veckan flyttar PRC Engineering in i nya lokaler på Drottninggatan 55 i Norrköping. Tidigare satt PRC på S:t Persgatan, lokaler som man nu har vuxit ur. Det nya kontoret klarar av en kommande expansion och har även eget testlabb.

Psykiatrins Trojanska häst inom militären – tre massmord på ett år

2015-01-30 21:07 CET KMR Den amerikanska regeringen spenderade 4 miljarder dollar (32 miljarder kr) för behandling av soldaters psykiska hälsa mellan 2007-2012. Fotot ovan visar ransonen av två veckors psykdroger som en soldat fick före han begick självmord. Han är inte ensam. Dessa psykdroger har officiella varningar om självmord & mordiska tankar, mani, psykos, hallucinationer och död. Skall soldater verkligen få det?

Läkaresällskapet instämmer: offentlig vård ska ges efter behov

2015-01-29 15:38 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet ställer sig bakom SMERs slutsatser i rapporten om egenfinansiering i den offentliga vården som publiceras under torsdagen. Det är patientens behov av vård som ska avgöra vilken insats som den offentliga vården ska erbjuda, inte patientens möjlighet att betala för sig.