Pressmeddelanden

2015-06-09 09:23 CEST MSD

2015-06-08 13:04 CEST AstraZeneca Study also found no evidence of increased risk of hospitalisation for heart failure for DPP-4 inhibitors compared with sulfonylureas

ASCO: Nya data stärker Perjetas roll som behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

2015-06-08 07:50 CEST Roche AB Behandling med Perjeta i kombination med Herceptin vid tidig HER2-positiv bröstcancer har visat sig vara ett nytt effektivt behandlingsalternativ. Nu presenteras kompletterande långtidsresultat från registreringstudien NEOSPHERE som stärker den bilden. Perjeta är redan idag standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer.

2015-06-06 20:17 CEST AstraZeneca Data in oral presentation demonstrate that the investigational combination of dapagliflozin, saxagliptin and metformin resulted in statistically significant reductions in HbA1c in patients uncontrolled on saxagliptin and metformin

Experterna definierar ADHD

2015-06-05 21:04 CEST KMR Äntligen får vi en klar och koncis definition på den annars luddiga diagnosen ADHD. Denna gång av en verklig expert på området, dr Mark Vonnegut (son till författaren Kurt Vonnegut). Kritikerna har ju anfört att det inte finns någon egentlig sjukdom/störning; att begreppet egentligen inte existerar. Nu klarläggs ADHD på två korta minuter, nåja...

2015-06-04 10:06 CEST MSD

Forska!Sveriges generalsekreterare i regeringens expertgrupp

2015-06-03 14:31 CEST Forska!Sverige

2015-06-03 08:03 CEST AstraZeneca ​AstraZeneca today announced that 86 abstracts reporting results of the company’s research and development in diabetes have been accepted for presentationat the 75th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA) in Boston, 5-9 June 2015.

2015-06-02 08:04 CEST AstraZeneca AstraZeneca and MedImmune, the Company’s global biologics research and development arm, provided an update on the progress of their combination-focused immuno-oncology pipeline at an investor science event at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) meeting in Chicago on 1 June 2015.

Svåra nervskador vanligaste anledning att cellgiftsbehandlingar avbryts.

2015-06-02 08:00 CEST NextMedia förebyggande behandling, PledPharmas nyligen avslutade fas IIb-studie PLIANT en välkommen nyhet. PLIANT-studien har utförts i åtta länder och omfattar 173 patienter som behandlats med cyto­statika mot avancerad tjock- och ändtarmscancer. Två patientgrupper förbehandlades med två olika doser av PledPharmas läkemedelskandidat och jämfördes med en kontrollgrupp som enbart fått placebo.