Pressmeddelanden

Filmen ”Jag hatar ADHD” lyfter fram barnen

2014-03-01 08:03 CET KMR SVT-dokumentären ”Jag hatar ADHD” låter oss se barnen bakom bokstavsbeteckningarna. Den ger också ett oerhört hopp för föräldrar som fått höra att barnen behöver psykiatriska droger i en närmast livslång ”behandling”.

2014-02-27 14:33 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket välkomnar det nya tobaksdirektivet som röstades igenom i EU‑parlamentet den 26:e februari. Direktivet omfattar e-cigaretter, men tydliggör att e-cigaretter ska regleras som läkemedel om medlemsstaterna gör den bedömningen.

2014-02-25 17:47 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En ny dansk studie talar för ett möjligt samband mellan moderns intag av paracetamol under graviditet och senare neuropsykiatrisk sjukdom hos barnet. Studiedata granskas nu av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare bör nuvarande rekommendationer för smärtbehandling under graviditet fortsätta gälla.

2014-02-25 09:11 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen. Årsredovisningen beskriver verksamheten och myndighetens viktiga roll för folk- och djurhälsa, både i Sverige och internationellt. Det ekonomiska resultatet slutar på knappt -16 mkr.

Öppen föreläsning: Nanoporösa material som läkemedelsbärare, 27/2, Stockholm

2014-02-24 13:54 CET SwedNanoTech Under våren håller SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet en föreläsningsserie om nanoteknik. På den första av vårens nanoföreläsningar möter du Johan Goméz de la Torre, forskare vid Uppsala universitet. Han kommer att berätta om vad nanoporösa material är och hur de kan användas i farmaceutiska sammanhang. Tid: torsdag 27/2 kl. 18.00-19.30, plats: Kungstensgatan 45, Stockholm.

Spotttest för candida

2014-02-24 07:24 CET Greatlife Group AB Vi anser inte att spottestet för att upptäcka candida är bra. Det marknadsfördes som ett diagnostest i mitten av 90-talet av ett pyramidföretag som sålde candida-preparat. Man ska spotta i ett glas på morgonen och om det finns strängar i vattnet ska det vara ett tecken på att man har candida.

BUP: ADHD-droger ges mot ”arbetsmiljöstörning” i stökiga klasser

2014-02-22 08:12 CET KMR Nu säger också BUP: Det är ofta inget fel på barnen; det är fel på miljön. Barnen tvingas arbeta i stökiga klassrum i vilka ingen kan koncentrera sig. De får i många fall stämplar som ADHD och kraftiga narkotikapreparat när det bara rör sig om en ”arbetsmiljöstörning”.

Monumental seger över det orwellianska förmyndarsamhället

2014-02-21 21:02 CET KMR KMR har tidigare skrivit om Maryanne Godboldo – mamman från Detroit som 2011 skapade internationella rubriker efter att ha stått emot ett SWAT-team, helikopter och tanks i över tio timmar i ett försök att skydda sin dotter från att med våld bli omhändertagen och nerdrogad med kraftiga och bevisligen skadliga psykiatriska droger.