Pressmeddelanden

Depression är inte en sjukdom – det är ett symptom

Depression är inte en sjukdom – det är ett symptom

2017-01-06 21:04 CET
10 procent av svenskarna, majoriteten kvinnor, använder antidepressiva i Sverige. Men d...

MSD välkomnar bred vaccinportfölj tillbaka i verksamheten

MSD välkomnar bred vaccinportfölj tillbaka i verksamheten

2017-01-02 12:05 CET
Vid årsskiftet får MSD tillbaka tio vacciner från det tillsammans med Sanofi gemensamma...

MSD välkomnar ny vd Marc Gailhardou

MSD välkomnar ny vd Marc Gailhardou

2017-01-02 12:01 CET
Vid årsskiftet välkomnar MSD den nye Vd:n Marc Gailhardou till det svenska kontoret i H...

1,6 miljoner svenskar tar psykdroger

1,6 miljoner svenskar tar psykdroger

2016-12-30 21:03 CET
Psykiatrins diagnoser har gjort att långt över 20 procent av den vuxna befolkningen tar...

Största psykiatrikedjan i USA förlorade 1,5 miljarder dollar inom sex timmar efter avslöjande

Största psykiatrikedjan i USA förlorade 1,5 miljarder dollar inom sex timmar efter avslöjande

2016-12-23 21:03 CET
Lås in dem, fakturera försäkringsbolagen, sparka ut dem. Det var rutinerna, enligt pati...

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

2016-12-22 09:56 CET
De nya medicintekniska förordningarna förväntas träda i kraft under andra kvartalet 201...

MSD får positivt CHMP-utlåtande för pembrolizumab för första linjens behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer

2016-12-19 18:11 CET
MSD meddelar att EMA har gett ett positivt CHMP-utlåtande för PD-1-hämmaren pembrolizu...

Nytt läkemedel mot icke-småcellig lungcancer förväntas bli godkänt i EU

2016-12-19 15:21 CET
Alectinib, ett läkemedel mot spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, får ett posi...

Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna

2016-12-19 10:00 CET
Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv til...