Pressmeddelanden

Nanoporösa material för framtidens medicin?

2014-03-06 15:38 CET SwedNanoTech Den 27 februari hölls den första av vårens fyra planerade föreläsningar om nanoteknologi i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Föreläsare var nanoforskaren Johan Gómez de la Torre från Uppsala universitet. Han berättade om vad nanoporösa material är och hur de kan komma att användas som läkemedelsbärare för framtidens medicin.

2014-03-06 13:40 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2014.

Filmen ”Jag hatar ADHD” lyfter fram barnen

2014-03-01 08:03 CET KMR SVT-dokumentären ”Jag hatar ADHD” låter oss se barnen bakom bokstavsbeteckningarna. Den ger också ett oerhört hopp för föräldrar som fått höra att barnen behöver psykiatriska droger i en närmast livslång ”behandling”.

2014-02-27 14:33 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket välkomnar det nya tobaksdirektivet som röstades igenom i EU‑parlamentet den 26:e februari. Direktivet omfattar e-cigaretter, men tydliggör att e-cigaretter ska regleras som läkemedel om medlemsstaterna gör den bedömningen.

2014-02-25 17:47 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En ny dansk studie talar för ett möjligt samband mellan moderns intag av paracetamol under graviditet och senare neuropsykiatrisk sjukdom hos barnet. Studiedata granskas nu av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare bör nuvarande rekommendationer för smärtbehandling under graviditet fortsätta gälla.

2014-02-25 09:11 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen. Årsredovisningen beskriver verksamheten och myndighetens viktiga roll för folk- och djurhälsa, både i Sverige och internationellt. Det ekonomiska resultatet slutar på knappt -16 mkr.

Öppen föreläsning: Nanoporösa material som läkemedelsbärare, 27/2, Stockholm

2014-02-24 13:54 CET SwedNanoTech Under våren håller SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet en föreläsningsserie om nanoteknik. På den första av vårens nanoföreläsningar möter du Johan Goméz de la Torre, forskare vid Uppsala universitet. Han kommer att berätta om vad nanoporösa material är och hur de kan användas i farmaceutiska sammanhang. Tid: torsdag 27/2 kl. 18.00-19.30, plats: Kungstensgatan 45, Stockholm.