Pressmeddelanden

Socialstyrelsens ADHD-experter lät bli att rapportera hundratals ”intolerabla biverkningar”

2014-06-06 21:21 CEST KMR Det skulle ha blivit hundratals biverkningsrapporter om skador från ADHD-droger, men Socialstyrelsens experter rapporterade inte en enda till Läkemedelsverkets biverkningsregister.

2014-06-05 11:03 CEST MSD

2014-06-03 10:29 CEST MSD Under ASCO presenterades nya data för det immunonkologiska läkemedlet, PD-1 hämmaren pembrolizumab (MK-3475) för behandling av avancerat malignt melanom.

2014-06-02 15:00 CEST Roche AB Data som presenterats vid ASCO bekräftar att Avastin® hjälper patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) att leva längre, med en medianöverlevnad på nästan 30 månader. Överlevnadstiden har nästan fördubblats för patienter med mCRC de senaste 10 åren. I Sverige är mCRC den tredje vanligaste cancerformen och globalt dör nära 700 000 i mCRC varje år.

2014-06-02 13:30 CEST Roche AB Patienter som svarat bra på behandling med Erivedge fick inte tillbaka sin basalcellscancer när de avslutat behandlingen. Det visar uppföljningsdata från den registreringsstudie som presenterades på ASCO under måndagen.

2014-06-02 13:30 CEST Roche AB Patienter med en speciell sorts spridd lungcancer levde betydligt längre utan att sjukdomen förvärrades när två olika cancerläkemedel kombinerades. Det visar en studie som i dag presenterades vid världens största vetenskapliga kongress på cancerområdet, ASCO, i Chicago, USA.

2014-06-02 11:15 CEST Cochlear Nordic AB Cochlear Limited (ASX:COH), marknadsledande på implanterbara hörsellösningar, tillkännagav idag att Cochlear™ Nucleus® Profile™-serien kommer att lanseras i Europa i juni. Cochlear Nucleus Profile-implantatet med Contour Advance®-elektrod är först ut i Profile-serien. Implantatet är det tunnaste på marknaden och kommer att fungera som plattform för företagets kommande generation av implantat.

Nu varnar också BUP för missbruk av ADHD-droger

2014-05-30 21:23 CEST KMR Det tog tid, men nu inser också företrädare för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), att deras utskrivning av ADHD-droger leder till allvarliga missbruksproblem.

2014-05-27 09:14 CEST MSD MSD kommer under ASCO 2014 att presentera data för den immunonkologiska läkemedelskandidaten, PD-1-hämmaren, MK-3475 vid behandling av tre olika tumörtyper; malignt melanom, icke småcellig lungcancer och huvud- och halscancer. MK-3475 prövas just nu inom FDAs ”Accelerated Approval Program” för malignt melanom.

Svensk sjukvård följer inte lagen

2014-05-26 12:52 CEST Svenska Läkaresällskapet När beslutsunderlaget i vården inte längre utgörs av medicinska bedömningar utan av ekonomiska, har ekonomin i stället för att vara ett medel blivit målet. Detta står i strid med lagstiftarens intentioner menar Svenska Läkaresällskapet genom arbetsgruppen för En värdefull vård i en artikel i Svenska Dagbladet den 26 maj.