Dokument

Infografik - Företagarnas miljöhänsyn vid inköp

2015-11-09 08:32 CET Visma

Företagandets villkor i internationell belysning

2015-11-09 07:19 CET Ratio I en ny studie har Nils Karlson, Anne-Sophie Larsson och Karl Blom från Ratio analyserat vad de nio viktigast internationella indexen om länders konkurrenskraft, regelbörda, ekonomiska frihet, entreprenörskap och innovationsförmåga säger om det svenska företagsklimatet. Trots flera topplaceringar har Sveriges position i förhållande till viktiga konkurrentländer försämrats.

Bilaga - Creditsafe konkursstatistik oktober 2015

2015-11-04 11:17 CET Creditsafe

Barntandvård 2016

2015-11-04 09:36 CET Kompetensteamet Stockholm AB Konferensprogrammet för de två konferensdagarna

Alla kommuners placering i Bästa Tillväxt 2015

2015-11-04 08:00 CET SYNA AB Här kan du se samtliga kommuners placering i respektive län

Årets vinnare i Bästa Tillväxt 2015

2015-11-04 08:00 CET SYNA AB Näringslivet i Sveriges kommuner har granskats av kreditupplysningsföretaget Syna. Nu presenteras årets vinnare av priset Bästa Tillväxt.

Stäkets verksamhetsområde detaljplan

2015-11-03 16:42 CET Järfälla kommun Järfälla satsar på nya verksamhetsområden. ​Kommunfullmäktige i Järfälla kommun antog under måndagskvällen två detaljplaner som frigör mark för verksamhets- och näringslivsutveckling. Bland annat planeras ett 28 hektar stort område med grön profil i Stäket. Det motsvarar 40 fotbollsplaner och är tänkt för nya företag och verksamheter.

Öppettider i centrum 2016

2015-11-03 09:43 CET NYSAM - Nyköping i samverkan

Sweden Innovation Power

2015-11-03 07:45 CET Elmia AB Svensk innovationskraft är unik. Sverige har under decennier utvecklat ett gynnsamt klimat för innovationer. Hemligheten bakom de svenska framgångarna inom innovation är samarbete mellan företag, institut, rådgivarorganisationer och universitet. Svenska innovationer ger drivkraft åt framtidens lantbruk - läs mer i foldern Sweden Innovation Power.

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016

2015-11-02 13:07 CET SwedenBIO SwedenBIO lyfter sex områden där det behövs insatser för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och life science-nation. Inom varje område ger SwedenBIO också förslag på konkreta åtgärder.