Pressmeddelanden

Svenskar underskattar risken att drabbas av ny hjärtinfarkt

2014-04-10 08:34 CEST Hjärt-Lungfonden Bara var fjärde svensk, 26 procent, känner till att den vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt är att man löper större risk att drabbas igen, men lever vidare utan märkbara men. Det visar en ny Sifoundersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och som lyfter behovet av mer forskning för att förhindra livslång hjärtsjukdom.

EU stärker svensk handel och tillväxt

2014-04-10 08:30 CEST Ratio Forskningsinstitutet Ratio har i en ny forskningsstudie "Sverige och EU: Handel och tillväxt" funnit att Sveriges varuhandel med EU idag är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan medlemskap och handelsavtal. Varuhandeln har ökat med 85-95 %, som en direkt följd av EU och ökad öppenhet. Effekterna på tjänstehandeln är cirka hälften så stor. Effekterna på tillväxt (BNP) är 3-20 %.

Anslag som spetsar robotikforskningen

2014-04-10 08:06 CEST Örebro universitet Tack vare en satsning från KK-stiftelsen på 36 miljoner kronor och med tillskott från näringslivet kan Örebro universitet samla forskare från två framgångsrika områden inom robotik till ett nytt område, som kallas Semantiska Robotar. Satsningen kommer att sysselsätta sju-åtta forskare på heltid och dessutom ett antal gästforskare, postdokforskare och doktorander i olika perioder.

2014-04-09 16:48 CEST Uppsala universitet Sedan det första spadtaget togs i maj 2012 har en unik forskningsmiljö skapats för SciLifeLabs verksamhet i en ny tillbyggnad vid Biomedicinskt Centrum. Nu är det inflyttat och klart och idag invigdes de nya lokalerna under festliga former i närvaro av bland andra utbildningsminister Jan Björklund och de världskända forskarna Craig Venter och Janet Thornton.

2014-04-09 14:24 CEST Chalmers tekniska högskola Söndag den 13 april presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den tredje delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5). Forskare från Chalmers är beredda att kommentera.

Tummen upp för nykterhetskontroll i bilen

2014-04-09 13:49 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut System för nykterhetskontroll som integreras i bilen kommer att vara till nytta för många. Framförallt för de förare som tror att de är nyktra dagen efter festen. En grupp forskare på VTI har genomfört en fokusgruppstudie för att öka kunskapen om förares uppfattning om framtida fordonsintegrerade system som ska minska onykter körning.

2014-04-09 13:22 CEST Uppsala universitet Onsdag 23 april öppnas Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Det finns två syften. Forskarna ska göra medicinska studier såsom röntgen, osteoporosmätning och DNA- analys. Sveriges äldsta kungakrona ska för första gången visas för allmänheten i Svenska kyrkans utställning ”Himlen är här”, då Uppsala firar 850 år som ärkebiskopssäte.

Enzymaticas företrädesemission övertecknad

2014-04-09 08:40 CEST Enzymatica AB (publ)

Ny handbok om energiteknik fyller lucka

2014-04-09 08:33 CEST Umeå universitet Tre tekniklärare vid Umeå universitet ger ut ”EnBe – Energiberäkningar” - en ny omfattande formelsamling med formler, ekvationer, data och diagram inom ämnet energiteknik. Boken kan användas som en handbok och referensbok av både studenter och yrkesverksamma.

2014-04-09 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 11 april börjar en 40 timmar lång spelutvecklartävling på BTH, som en del av eventet BOSS Jam. Vinnarna koras söndagen den 13 april. Media är välkommen att följa tävlingen.