Pressmeddelanden

Nyproducerad pop, teknik och visuellt skapande möts i ny studentfestival

2015-05-21 10:27 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Creations är en festival där musik, teknik och visuellt skapade får ta plats på samma scen. Festivalen äger rum 31 maj - 2 juni på Göta källare i Stockholm. Bakom initiativet står studenter från Institutionen för musik- och medieproduktion vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Smakprov redan nu idag torsdag 21/5 kl. 12:30 på KMH, Lidingövägen 12 i Stockholm!

Framtidens städer balanserar ekonomisk tillväxt med humana värderingar

2015-05-21 10:22 CEST AkzoNobel Över hälften av världens befolkning bor idag i städer. Prognosen pekar på en fortsatt ökning och Sverige är ett av de länder i västvärlden som ser snabbast urbanisering. I en ny rapport från The Economist och AkzoNobel utforskar oberoende experter hur vi kan tackla urbaniseringens utmaningar och vikten av att inkludera humana värderingar i stadsplaneringen

​Minnet kan förbättras vid minskad vikt

2015-05-21 10:09 CEST Umeå universitet Viktnedgång vid fetma och typ 2-diabetes kan förbättra hjärnans aktiveringsmönster vid minnestester och även normalisera omsättningen av stresshormonet kortisol. Det visar den avhandling som Andreas Stomby försvarar vid Umeå universitet den 27 maj.

2015-05-21 09:58 CEST Stockholms Handelskammare Nya siffror från SCB visar att sysselsättning, hälsa och inkomstutveckling bland utrikes födda i Stockholmsregionen går åt rätt håll. Stockholms län är en integrationsmotor.

Svensk-amerikanskt samarbete i Arktis med isbrytaren Oden

2015-05-21 09:00 CEST Polarforskningssekretariatet På onsdagen undertecknade Kelly Falkner, direktör för Office of Polar Programs vid National Science Foundation (NSF) och Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck ett avtal som för samarbetet inom Arktisforskningen mellan USA och Sverige framåt

2015-05-21 08:10 CEST P.U.L.S. AB Adenovir Pharma, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande life science-inkubator, har förstärkt styrelsen med två ledamöter med gedigen bakgrund inom läkemedelsindustrin, Karin Wingstrand och Mats Lidgard.

Mikrovågskomponenter designade från scratch med hjälp av datorsimuleringar

2015-05-21 08:00 CEST Umeå universitet När man utformar mikrovågskomponenter, exempelvis antenner för mobil kommunikation och vågledare för radarutrustning, har man i decennier främst litat till professionella konstruktörers påhittighet. Datorsimuleringar brukar bara göras i ett sista skede för att finjustera detaljer. I sin avhandling vid Umeå universitet utmanar Emadeldeen Hassan denna traditionella konstruktionsmetod.

2015-05-21 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I en ny studie visar forskare vid Linköpings universitet hur varianter av fettsyror kan öppna en för hjärtat betydelsefull jonkanal och därmed minska risken för arytmi. I framtiden skulle fettsyrorna kunna utvecklas till läkemedel mot hjärtarytmi. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Vi har svårt att förstå världskartans kant

2015-05-21 07:00 CEST Stockholms universitet Var dyker flygplanet upp igen? En ny studie visar att vi har svårt att uppfatta hur kanterna av en världskarta hänger samman. Både vuxna och barn har stora problem att korrekt ange var ett flygplan som passerar världskartans kant kommer tillbaka till kartan.

2015-05-20 22:02 CEST Umeå universitet En genomgången depression ger mer än tre gånger ökad risk för utveckling av Parkinsons sjukdom senare i livet. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Neurology.