Pressmeddelanden

Olika förutsättningar för jämförelse mellan forskare

2015-03-24 10:05 CET Högskolan i Borås Det finns i dag ingen enhetlig standard för hur bibliometriska indikatorer används vid resurstilldelning inom lärosäten. Det innebär att forskare gynnas på olika sätt på olika lärosäten. Detta visar en ny rapport från Högskolan i Borås inom området bibliometri.

2015-03-24 07:40 CET Uppsala universitet I Ukraina har befolkningen minskat i mycket högre grad än i Ryssland. Sociologen Katharina Wesolowski har under sitt avhandlingsarbete studerat kvinnors reproduktiva beteende och visar bland annat att en förändrad familjepolitik skulle kunna öka födelsetalen i länder med låga födelsetal. Den 17 april lägger hon fram sin avhandling som ger viktig kunskap i ämnet även för andra länder.

Förbättrad metod för kläder som leder el

2015-03-24 07:01 CET Högskolan i Borås Smarta textilier som avläser och reagerar på omgivningen behöver ofta kunna leda el. Men hur praktiskt och bekvämt är det att bära plagg med elektrisk kabel i? Doktoranden Maria Åkerfeldt inom Smart Textiles vid Textilhögskolan har hittat en vattenbaserad beläggning som gör att textil kan leda elektricitet på ett bra sätt.

2015-03-23 15:11 CET Enzymatica AB (publ)

Verktyg för att stödja samhällen under naturkatastrofer - Made in Sliperiet

2015-03-23 13:18 CET Umeå universitet Interaktionsdesigner Ambra Trotto från Arkitekthögskolan leder ett nytt projekt – Community SOS - som startar upp i Sliperiet. Projektet handlar om att skapa en integrerad plattform där volontärer och hjälpbehövande kan nå varandra vid en miljökatastrofsituation. Den 23 mars startar projektgruppen en crowdfunding-kampanj för att finansiera projektet och bygga nätverk.

Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

2015-03-23 11:43 CET Innventia För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen enligt en ny licentiatavhandling av Innventias Sofia Thorman.

​Tum-EKG avslöjar hjärtrytmrubbningar

2015-03-23 11:42 CET Umeå universitet Korta upprepade EKG-registreringar med så kallad tum-EKG i hemmet är en ny, effektiv och uppskattad metod att hitta förmaksflimmer, som därmed kan bidra till att förebygga stroke. Det visar Tijn Hendrikx i en avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

Fiskar som dirigenter och levande partitur i Kungl. Musikhögskolans festival ljudOljud 14-22 april!

2015-03-23 11:07 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Möt fiskar som dirigenter och levande partitur och mycket annat, när Kungl. Musikhögskolans festival ljudOljud bjuder in till musikalisk vår i Stockholm! Studenter från KMH:s institution för komposition, dirigering och musikteori presenterar både nyskriven musik och verk ur den klassiska repertoaren med avstamp i 1900-talets musik. Festivalen äger rum 14- 22 april.

2015-03-23 11:00 CET Umeå universitet Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

2015-03-23 10:22 CET Uppsala universitet Elbilar och solel har blivit allt vanligare och de har en påverkan på det lokala elnätet. Variabiliteten i elkonsumtion och elproduktion ökar när man introducerar solel och elbilsladdning visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Modellerna som utvecklats i avhandlingen ligger till grund för elnätsberäkningar för framtidens elnät.