Pressmeddelanden

Canon Europe stöder WWFs och NPIs expedition till Svalbard för att undersöka klimatförändringarnas inverkan på isbjörnar

2014-04-11 09:00 CEST Canon Canon Europe, marknadsledare inom digital bild, sponsrar Världsnaturfondens och Norsk Polarinstitutts expedition till ögruppen Svalbard ovanför norra polcirkeln, som en del av sin roll som bildnaturvårdspartner till WWF International. Expeditionen startar 11 april 2014 och målet är att samla in viktiga data om Europas allra västligaste isbjörnspopulation.

2014-04-10 17:36 CEST Naturvetarna Naturvetarna är det första fackförbundet som investerar delar av sitt kapital i socialt och miljömässigt hållbara projekt i utvecklingsländer. Samarbetspartner är Oikocredit som är världens största finansiär av utvecklingsprojekt genom privatkapital.

70 ton skräp ska bort från stränderna

2014-04-10 14:11 CEST Coca-Cola Sverige Bara i år ska över 70 ton skräp ska plockas upp från Sveriges stränder i den nationella satsningen Städa Strand. Över fyratusen ungdomar från idrottsföreningar runt om i landet hjälper till att städa. Målet är att bidra till renare stränder och öka kunskapen bland ungdomarna om nedskräpning.

AkzoNobel är med och sätter världsrekord i färg

2014-04-10 10:38 CEST AkzoNobel Idag invigs projektet Sätt färg på Göteborg som ska göra staden till en ännu vackrare och mer trivsam plats. Målaremästarna och Göteborg 2021 har startat initiativet som ska färgsätta Göteborg inför 400-årsjubileet 2021 och samtidigt skapa jobb för stadens unga. AkzoNobel är en av samarbetsparterna och bidrar till projektet genom att bland annat vara huvudsponsor av färg.

Green Cargo blir ny medlem i Hagainitiativet

2014-04-10 08:30 CEST Hagainitiativet Green Cargo är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare tolv välkända företag från olika branscher. Alla med målet att förena klimatansvar med lönsamt företagande. Med Green Cargo så är transportbranschen representerad av en aktör som erbjuder klimatsmarta transporter med tåg som bas.

2014-04-10 08:16 CEST KTH FN:s klimatpanel IPCC släpper på söndag den tredje delrapporten inom den femte bedömningen av kunskapsläget om klimatförändringarna. De två tidigare har behandlat den naturvetenskapliga grunden samt konsekvenser och anpassning inför de förväntade effekterna. Den tredje delrapporten handlar om åtgärder för att minska klimatförändringar.

2014-04-10 08:15 CEST Sundsvall Energi

I sommar vet vi vilken stad som är bäst på hållbara transporter

2014-04-09 11:36 CEST Trivector För att öka fokus på hållbara transporter, kommer Trivector under våren att göra en kommunrankning. Kommuner med större tätorter kommer bjudas in att svara på ett antal frågor om hållbara transporter, satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång. Målet är att på ett seminarium i Almedalen den 3 juli kora den kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter.

2014-04-09 11:22 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten satsar på program för energieffektiva spisar som kommer att minska utsläppen av koldioxid med minst fyra miljoner ton. Det sker genom förvärv av utsläppsrätter i åtta program i afrikanska länder.